تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات فرندز (Friends)

پوستر فرندز

یکی از عناوین فیلم و سریال

سریال دوستان یا فرندز (Friends) یکی از محبوب ترین سریال های طنز تاریخ است که از شبکه NBC از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ پخش شد. کاراکترهای محبوب این سریال جویی، راس، چندلر، مانیکا، فیبی و ریچل بودند کههمگی در تمام قسمت های این سریال ایفای نقش کردند.

مشخصات پوستر فرندز

وقتشه به دیوارها و دکوراسیون خسته کننده و یکنواخت اطرافت یه جون تازه بدی ... زود باش !!! بیا به دنیای پوسترهای هنرمندان بادروز و چیزی که دوست داری پیدا کن ...

۵۳ محصول

بک دراپ طرح سریال فرندز -12
بک دراپ طرح سریال فرندز -12
مایا گالری
% ۲۰ ۷۱۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
پولوراید Friends-1
پولوراید Friends-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید سریال دوستان-friends
پولوراید سریال دوستان-friends
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید friends-فرندز3
پولوراید friends-فرندز3
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
دراپ بنر فرندز :)
دراپ بنر فرندز :)
Zhou gallery :)
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
پولوراید friends-5
پولوراید friends-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید سریال فرندز-2
پولوراید سریال فرندز-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید فرندز-5
پولوراید فرندز-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
دراپ بنر friends 2
دراپ بنر friends 2
zizyart
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
دراپ بنر  there for you
دراپ بنر there for you
zizyart
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
پولوراید سریال Friends
پولوراید سریال Friends
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
دراپ بنر فرندز*
دراپ بنر فرندز*
Zhou gallery :)
% ۱۵ ۳۶۰,۰۰۰
۳۰۶,۰۰۰ تومان
پولوراید سریال فرندز
پولوراید سریال فرندز
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید Friends-carecter
پولوراید Friends-carecter
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید friends-4
پولوراید friends-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید Friends-فرندز
پولوراید Friends-فرندز
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
دراپ بنر طرح سریال فرندز -3
دراپ بنر طرح سریال فرندز -3
مایا گالری
% ۱۵ ۴۴۵,۰۰۰
۳۷۸,۲۵۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -8
بک دراپ طرح سریال فرندز -8
مایا گالری
% ۲۰ ۷۱۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
دراپ بنر طرح سریال فرندز -4
دراپ بنر طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۱۵ ۴۴۵,۰۰۰
۳۷۸,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -6
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -6
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
دراپ بنر طرح سریال فرندز -5
دراپ بنر طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۱۵ ۴۲۵,۰۰۰
۳۶۱,۲۵۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -5
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
دراپ بنر طرح سریال فرندز -1
دراپ بنر طرح سریال فرندز -1
مایا گالری
% ۱۵ ۴۲۵,۰۰۰
۳۶۱,۲۵۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -14
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -14
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -3
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -3
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -2
بک دراپ طرح سریال فرندز -2
مایا گالری
% ۲۰ ۷۱۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -1
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -1
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -9
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -9
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
دراپ بنر طرح سریال فرندز -2
دراپ بنر طرح سریال فرندز -2
مایا گالری
% ۱۵ ۴۲۵,۰۰۰
۳۶۱,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -3
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -3
مایا گالری
% ۲۰ ۱۵۲,۵۰۰
۱۲۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -4
بک دراپ طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۰ ۷۳۰,۰۰۰
۵۸۴,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -2
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -2
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -5
بک دراپ طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۲۰ ۷۱۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -1
بک دراپ طرح سریال فرندز -1
مایا گالری
% ۲۰ ۷۱۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -13
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -13
مایا گالری
% ۲۰ ۱۱۲,۵۰۰
۹۰,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -3
بک دراپ طرح سریال فرندز -3
مایا گالری
% ۲۰ ۷۳۰,۰۰۰
۵۸۴,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -8
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -8
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -5
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -10
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -10
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -7
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح سریال فرندز -7
بک دراپ طرح سریال فرندز -7
مایا گالری
% ۲۰ ۷۱۰,۰۰۰
۵۶۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -1
پولاروید(فتوکارت) طرح سریال فرندز -1
مایا گالری
% ۲۰ ۳۵,۰۰۰
۲۸,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -4
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -4
مایا گالری
% ۲۰ ۱۵۲,۵۰۰
۱۲۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -2
پوستر سیلک طرح سریال فرندز -2
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک chandler and joey
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک chandler and joey
zizyart
% ۲۰ ۶۴,۵۰۰
۵۱,۶۰۰ تومان