تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات فرندز (Friends)

تابلوهای هنری فرندز

یکی از عناوین فیلم و سریال

سریال دوستان یا فرندز (Friends) یکی از محبوب ترین سریال های طنز تاریخ است که از شبکه NBC از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ پخش شد. کاراکترهای محبوب این سریال جویی، راس، چندلر، مانیکا، فیبی و ریچل بودند کههمگی در تمام قسمت های این سریال ایفای نقش کردند.

مشخصات تابلوهای هنری فرندز

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

تابلو کنواس (بوم) متیو پری - Matthew Perry
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) متیو پری - Matthew Perry
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی  متیو پری - Matthew Perry
اختصاصی بادروز
شاسی متیو پری - Matthew Perry
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس مربع Friends chibi
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Friends chibi
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۰,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع Pivot) Friends)
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Pivot) Friends)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۳۷,۰۰۰
۲۶۹,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع  Friends (فرندز)
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Friends (فرندز)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع How i met your mother 2
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع How i met your mother 2
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۲,۰۰۰
۲۷۳,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع Friends 3
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Friends 3
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۲,۰۰۰
۲۷۳,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع Friends2
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Friends2
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۲,۰۰۰
۲۷۳,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع Friends 1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Friends 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۲,۰۰۰
۲۷۳,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع ILL BE THERE FOR YOU
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع ILL BE THERE FOR YOU
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع Central perk
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Central perk
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع Friends(دوستان)
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Friends(دوستان)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۰,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع  قاب friends
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع قاب friends
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۰,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس فرندز :)
تابلو کنواس فرندز :)
Zhou gallery :)
% ۲۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰ تومان