تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات فروزن (Frozen)

اکسسوری فروزن

یکی از عناوین انیمیشن

انیمیشن فروزن (Frozen) بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور، هانس کریستیان آندرسن، ساخته شده‌است و داستان دو شاهزاده با نام های السا و آنا و آدم برفی‌شان به نام اولاف را روایت میکند که خواهر بزرگتر دارای قدرتهای ماورایی است.

مشخصات اکسسوری فروزن

در بازار بادروز با استایلی که هنرمندان ما به اکسسوری ها می دهند شما حس متفاوت بودن را تجربه می کنید و می توانید با یک هدیه کوچک هزاران خاطره را برای همیشه با یک لبخند به یاد داشته باشید...

کیف خرید کتان انیمیشن السا و انا
کیف خرید کتان انیمیشن السا و انا
عاطی گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت انیمیشن السا و انا
دفتر یادداشت انیمیشن السا و انا
عاطی گالری
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی انیمیشن السا و انا
پچ حرارتی انیمیشن السا و انا
عاطی گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
پچ حرارتی انیمیشن فروزن - السا
پچ حرارتی انیمیشن فروزن - السا
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
پچ حرارتی السا Frozen
پچ حرارتی السا Frozen
Orchid
% ۲۵ ۲۵,۵۰۰
۱۹,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت فروزن 3
دفتر یادداشت فروزن 3
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
پچ حرارتی چهره-انا
پچ حرارتی چهره-انا
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
ماگ چهره-انا
ماگ چهره-انا
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت پترن فروزن
دفتر یادداشت پترن فروزن
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ پترن فروزن
ماگ پترن فروزن
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت انیمیشن انا و السا
دفتر یادداشت انیمیشن انا و السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت انا-3
دفتر یادداشت انا-3
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ انا
ماگ انا
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت انا
دفتر یادداشت انا
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ انا و السا در جنگل
ماگ انا و السا در جنگل
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت انا و السا -خواهرانه
دفتر یادداشت انا و السا -خواهرانه
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ انا و السا -خواهرانه
ماگ انا و السا -خواهرانه
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت انا و السا 2
دفتر یادداشت انا و السا 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ انا و السا 2
ماگ انا و السا 2
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت انا 4
دفتر یادداشت انا 4
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت انا-فروزن
دفتر یادداشت انا-فروزن
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت السا-فروزن2
دفتر یادداشت السا-فروزن2
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت السا-فروزن
دفتر یادداشت السا-فروزن
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ السا-فروزن
ماگ السا-فروزن
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت انا و السا-دختر سرما
دفتر یادداشت انا و السا-دختر سرما
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
پچ حرارتی السا-پرنسس
پچ حرارتی السا-پرنسس
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
پچ حرارتی السا-5
پچ حرارتی السا-5
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
پچ حرارتی السا3
پچ حرارتی السا3
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
دفتر یادداشت السا
دفتر یادداشت السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت السا در پاییز-فروزن
دفتر یادداشت السا در پاییز-فروزن
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
پچ حرارتی السا در پاییز-فروزن
پچ حرارتی السا در پاییز-فروزن
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
ماگ السا در پاییز-فروزن
ماگ السا در پاییز-فروزن
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
پچ حرارتی السا-فروزن 4
پچ حرارتی السا-فروزن 4
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
ماگ السا-فروزن 4
ماگ السا-فروزن 4
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت السا- فروزن 2
دفتر یادداشت السا- فروزن 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ السا- فروزن 2
ماگ السا- فروزن 2
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت فروزن-السا
دفتر یادداشت فروزن-السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ مارمولک السا-فروزن
ماگ مارمولک السا-فروزن
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت فروزن-frozen
دفتر یادداشت فروزن-frozen
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ فروزن-frozen
ماگ فروزن-frozen
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ frozen-انا و السا
ماگ frozen-انا و السا
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت فروزن-انا و السا
دفتر یادداشت فروزن-انا و السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ فروزن-انا و السا
ماگ فروزن-انا و السا
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت انا و السا-5
دفتر یادداشت انا و السا-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ انا و السا-5
ماگ انا و السا-5
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت فروزن-1
دفتر یادداشت فروزن-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ فروزن-1
ماگ فروزن-1
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
پچ حرارتی انا-2
پچ حرارتی انا-2
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
دفتر یادداشت السا -فروزن 1
دفتر یادداشت السا -فروزن 1
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت انا و السا
دفتر یادداشت انا و السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ انا و السا
ماگ انا و السا
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ وکتور السا-frozen
ماگ وکتور السا-frozen
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت پترن آنا و السا-frozen
دفتر یادداشت پترن آنا و السا-frozen
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ پترن آنا و السا-frozen
ماگ پترن آنا و السا-frozen
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ السا-frozen
ماگ السا-frozen
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت frozen-فتومنتاژ
دفتر یادداشت frozen-فتومنتاژ
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
عطرجیبی frozen-فتومنتاژ
عطرجیبی frozen-فتومنتاژ
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
ماگ frozen-فتومنتاژ
ماگ frozen-فتومنتاژ
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان frozen-آنا و السا
کیف خرید کتان frozen-آنا و السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۷۲,۰۰۰
۲۱۷,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی frozen-آنا و السا
پچ حرارتی frozen-آنا و السا
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
ماگ frozen-آنا و السا
ماگ frozen-آنا و السا
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان frozen-السا و اسب
کیف خرید کتان frozen-السا و اسب
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۷۲,۰۰۰
۲۱۷,۶۰۰ تومان
ماگ frozen-السا و اسب
ماگ frozen-السا و اسب
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان frozen-vector
کیف خرید کتان frozen-vector
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۷۲,۰۰۰
۲۱۷,۶۰۰ تومان
ماگ frozen-vector
ماگ frozen-vector
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ frozen-Sven and Olaf
ماگ frozen-Sven and Olaf
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت frozen-poster
دفتر یادداشت frozen-poster
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
عطرجیبی frozen-poster
عطرجیبی frozen-poster
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
ماگ frozen-poster
ماگ frozen-poster
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت frozen-picture
دفتر یادداشت frozen-picture
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
عطرجیبی frozen-picture
عطرجیبی frozen-picture
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت frozen-pattern
دفتر یادداشت frozen-pattern
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان