تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات فروزن (Frozen)

دکوراسیون فروزن

یکی از عناوین انیمیشن

انیمیشن فروزن (Frozen) بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور، هانس کریستیان آندرسن، ساخته شده‌است و داستان دو شاهزاده با نام های السا و آنا و آدم برفی‌شان به نام اولاف را روایت میکند که خواهر بزرگتر دارای قدرتهای ماورایی است.

مشخصات دکوراسیون فروزن

روتختی یک نفره انیمیشن السا و انا
روتختی یک نفره انیمیشن السا و انا
عاطی گالری
% ۲۵ ۲,۸۶۵,۰۰۰
۲,۱۴۸,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری انیمیشن السا و انا
ساعت دیواری انیمیشن السا و انا
عاطی گالری
% ۲۵ ۸۵۵,۰۰۰
۶۴۱,۲۵۰ تومان
کوسن انیمیشن السا و انا
کوسن انیمیشن السا و انا
عاطی گالری
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
کوسن جادوی السا
کوسن جادوی السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی یک نفره پترن فروزن
روتختی یک نفره پترن فروزن
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
پرده پانچ پترن فروزن
پرده پانچ پترن فروزن
graphic-parisa
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری پترن فروزن
ساعت دیواری پترن فروزن
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن پترن فروزن
کوسن پترن فروزن
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن انیمیشن فروزن - السا
کوسن انیمیشن فروزن - السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری انا و السا- فروزن2
ساعت دیواری انا و السا- فروزن2
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن انا و السا- فروزن2
کوسن انا و السا- فروزن2
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن انا و السا در جنگل
کوسن انا و السا در جنگل
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن انا و السا -خواهرانه
کوسن انا و السا -خواهرانه
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن انا و السا 2
کوسن انا و السا 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن انا 4
کوسن انا 4
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن السا و اسب یخی
کوسن السا و اسب یخی
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن السا و اسب یخی 2
کوسن السا و اسب یخی 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن السا در پاییز-فروزن
کوسن السا در پاییز-فروزن
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری السا-فروزن 4
ساعت دیواری السا-فروزن 4
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری frozen-انا و السا
ساعت دیواری frozen-انا و السا
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن frozen-انا و السا
کوسن frozen-انا و السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن فروزن-انا و السا
کوسن فروزن-انا و السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی یک نفره فروزن-1
روتختی یک نفره فروزن-1
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
پرده پانچ فروزن-1
پرده پانچ فروزن-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری فروزن-1
ساعت دیواری فروزن-1
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن فروزن-1
کوسن فروزن-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن السا و انا-فروزن
کوسن السا و انا-فروزن
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی یک نفره انا و السا
روتختی یک نفره انا و السا
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
پرده پانچ انا و السا
پرده پانچ انا و السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری انا و السا
ساعت دیواری انا و السا
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن انا و السا
کوسن انا و السا
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی تک نفره frozen-picture
روتختی چاپی تک نفره frozen-picture
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
پرده پانچ frozen-picture
پرده پانچ frozen-picture
graphic-parisa
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
روتختی چاپی تک نفره frozen-anime
روتختی چاپی تک نفره frozen-anime
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
پرده پانچ frozen-anime
پرده پانچ frozen-anime
graphic-parisa
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
کوسن پترن آنا و السا-frozen
کوسن پترن آنا و السا-frozen
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن frozen-فتومنتاژ
کوسن frozen-فتومنتاژ
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن frozen-poster
کوسن frozen-poster
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن frozen-pattern
کوسن frozen-pattern
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن frozen-Elsa
کوسن frozen-Elsa
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری frozen-Anna and Elsa
ساعت دیواری frozen-Anna and Elsa
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن frozen-Anna and Elsa
کوسن frozen-Anna and Elsa
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن frozen-anime
کوسن frozen-anime
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری frozen3
ساعت دیواری frozen3
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن frozen
کوسن frozen
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری frozen 2
ساعت دیواری frozen 2
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن frozen 2
کوسن frozen 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان