تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات فروزن (Frozen)

پوستر فروزن

یکی از عناوین انیمیشن

انیمیشن فروزن (Frozen) بر پایه رمان ملکه برفی اثر نویسنده مشهور، هانس کریستیان آندرسن، ساخته شده‌است و داستان دو شاهزاده با نام های السا و آنا و آدم برفی‌شان به نام اولاف را روایت میکند که خواهر بزرگتر دارای قدرتهای ماورایی است.

مشخصات پوستر فروزن

وقتشه به دیوارها و دکوراسیون خسته کننده و یکنواخت اطرافت یه جون تازه بدی ... زود باش !!! بیا به دنیای پوسترهای هنرمندان بادروز و چیزی که دوست داری پیدا کن ...

۳۲ محصول

دراپ بنر انیمیشن السا و انا
دراپ بنر انیمیشن السا و انا
عاطی گالری
% ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۳۱۸,۷۵۰ تومان
پولاروید انیمیشن السا و انا
پولاروید انیمیشن السا و انا
عاطی گالری
% ۲۰ ۳۱,۰۰۰
۲۴,۸۰۰ تومان
دراپ بنر فروزن-السا
دراپ بنر فروزن-السا
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر فروزن 3
دراپ بنر فروزن 3
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر فروزن 2
دراپ بنر فروزن 2
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر خوهران انا و السا
دراپ بنر خوهران انا و السا
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر جادوی السا
دراپ بنر جادوی السا
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر انیمیشن فروزن - السا
دراپ بنر انیمیشن فروزن - السا
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر انا و السا- فروزن2
دراپ بنر انا و السا- فروزن2
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر انا و السا -خواهرانه
دراپ بنر انا و السا -خواهرانه
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر انا و السا 2
دراپ بنر انا و السا 2
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر انا 5
دراپ بنر انا 5
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر انا 4
دراپ بنر انا 4
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر السا-فروزن2
دراپ بنر السا-فروزن2
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر انا و السا-دختر سرما
دراپ بنر انا و السا-دختر سرما
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر السا و اسب یخی
دراپ بنر السا و اسب یخی
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر السا و اسب یخی 2
دراپ بنر السا و اسب یخی 2
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر السا در پاییز-فروزن
دراپ بنر السا در پاییز-فروزن
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر فروزن-frozen
دراپ بنر فروزن-frozen
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر frozen-انا و السا
دراپ بنر frozen-انا و السا
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر فروزن-انا و السا
دراپ بنر فروزن-انا و السا
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر فروزن-1
دراپ بنر فروزن-1
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر پترن آنا و السا-frozen
دراپ بنر پترن آنا و السا-frozen
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر السا-frozen
دراپ بنر السا-frozen
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر frozen-فتومنتاژ
دراپ بنر frozen-فتومنتاژ
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر frozen-poster
دراپ بنر frozen-poster
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر frozen-picture
دراپ بنر frozen-picture
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر frozen-pattern
دراپ بنر frozen-pattern
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر frozen-Elsa
دراپ بنر frozen-Elsa
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر frozen-Anna and Elsa
دراپ بنر frozen-Anna and Elsa
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر frozen-anime
دراپ بنر frozen-anime
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر frozen
دراپ بنر frozen
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان