تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات جی تی ای (GTA)

پوستر جی‌تی‌ای

یکی از عناوین بازی و گیم

سرقت بزرگ اتوموبیل یا جی تی ای (GTA) یکی از پرفروش ترین و محبوبترین بازی های دنیای گیم است که از سوی کمپانی راک‌استار گیم منتشر شده است. روند بازی به صورت ماجراجویی است و میتوان علاوه بر گشت و گذار در درون شهر مراحل بازی را نیز سپری کرد.

مشخصات پوستر جی‌تی‌ای

وقتشه به دیوارها و دکوراسیون خسته کننده و یکنواخت اطرافت یه جون تازه بدی ... زود باش !!! بیا به دنیای پوسترهای هنرمندان بادروز و چیزی که دوست داری پیدا کن ...

۷۷ محصول

پولاروید جی تی ای -GTA -10
پولاروید جی تی ای -GTA -10
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -6
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -6
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -2
دراپ بنر جی تی ای -GTA -2
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -21
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -21
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -2
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -2
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -5
دراپ بنر جی تی ای -GTA -5
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -3
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -3
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -20
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -20
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پولاروید جی تی ای -GTA -3
پولاروید جی تی ای -GTA -3
مایا گالری
% ۲۰ ۳۱,۰۰۰
۲۴,۸۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -9
دراپ بنر جی تی ای -GTA -9
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پولاروید جی تی ای -GTA -18
پولاروید جی تی ای -GTA -18
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید جی تی ای -GTA -2
پولاروید جی تی ای -GTA -2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید جی تی ای -GTA -14
پولاروید جی تی ای -GTA -14
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -18
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -18
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -11
دراپ بنر جی تی ای -GTA -11
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -16
دراپ بنر جی تی ای -GTA -16
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -1
بک دراپ جی تی ای -GTA -1
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -22
دراپ بنر جی تی ای -GTA -22
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -21
دراپ بنر جی تی ای -GTA -21
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -1
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -1
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پولاروید جی تی ای -GTA -11
پولاروید جی تی ای -GTA -11
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -10
دراپ بنر جی تی ای -GTA -10
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -12
دراپ بنر جی تی ای -GTA -12
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -20
دراپ بنر جی تی ای -GTA -20
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -14
بک دراپ جی تی ای -GTA -14
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -6
دراپ بنر جی تی ای -GTA -6
مایا گالری
% ۱۵ ۳۸۰,۰۰۰
۳۲۳,۰۰۰ تومان
پولاروید جی تی ای -GTA -13
پولاروید جی تی ای -GTA -13
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -19
دراپ بنر جی تی ای -GTA -19
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -18
بک دراپ جی تی ای -GTA -18
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -8
دراپ بنر جی تی ای -GTA -8
مایا گالری
% ۱۵ ۳۸۰,۰۰۰
۳۲۳,۰۰۰ تومان
پولاروید جی تی ای -GTA -7
پولاروید جی تی ای -GTA -7
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -11
بک دراپ جی تی ای -GTA -11
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
پولاروید جی تی ای -GTA -5
پولاروید جی تی ای -GTA -5
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید جی تی ای -GTA -1
پولاروید جی تی ای -GTA -1
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -5
بک دراپ جی تی ای -GTA -5
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -1
دراپ بنر جی تی ای -GTA -1
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -10
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -10
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -7
دراپ بنر جی تی ای -GTA -7
مایا گالری
% ۱۵ ۳۸۰,۰۰۰
۳۲۳,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -6
بک دراپ جی تی ای -GTA -6
مایا گالری
% ۲۰ ۶۶۵,۰۰۰
۵۳۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -15
بک دراپ جی تی ای -GTA -15
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -7
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -7
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -20
بک دراپ جی تی ای -GTA -20
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -17
بک دراپ جی تی ای -GTA -17
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -15
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -15
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -17
دراپ بنر جی تی ای -GTA -17
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -22
بک دراپ جی تی ای -GTA -22
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -21
بک دراپ جی تی ای -GTA -21
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -14
دراپ بنر جی تی ای -GTA -14
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -22
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -22
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -9
بک دراپ جی تی ای -GTA -9
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -12
بک دراپ جی تی ای -GTA -12
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
پولاروید جی تی ای -GTA -6
پولاروید جی تی ای -GTA -6
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -13
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -13
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -19
بک دراپ جی تی ای -GTA -19
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -4
دراپ بنر جی تی ای -GTA -4
مایا گالری
% ۱۵ ۳۸۰,۰۰۰
۳۲۳,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -15
دراپ بنر جی تی ای -GTA -15
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -17
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -17
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -2
بک دراپ جی تی ای -GTA -2
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -16
بک دراپ جی تی ای -GTA -16
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -14
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -14
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -13
دراپ بنر جی تی ای -GTA -13
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -16
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -16
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -8
بک دراپ جی تی ای -GTA -8
مایا گالری
% ۲۰ ۶۶۵,۰۰۰
۵۳۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -7
بک دراپ جی تی ای -GTA -7
مایا گالری
% ۲۰ ۶۶۵,۰۰۰
۵۳۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ جی تی ای -GTA -13
بک دراپ جی تی ای -GTA -13
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -19
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -19
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -18
دراپ بنر جی تی ای -GTA -18
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -12
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -12
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -11
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -11
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -4
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -4
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
دراپ بنر جی تی ای -GTA -3
دراپ بنر جی تی ای -GTA -3
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -5
پوستر سیلک جی تی ای -GTA -5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان