تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات جی تی ای (GTA)

تابلوهای هنری جی‌تی‌ای

یکی از عناوین بازی و گیم

سرقت بزرگ اتوموبیل یا جی تی ای (GTA) یکی از پرفروش ترین و محبوبترین بازی های دنیای گیم است که از سوی کمپانی راک‌استار گیم منتشر شده است. روند بازی به صورت ماجراجویی است و میتوان علاوه بر گشت و گذار در درون شهر مراحل بازی را نیز سپری کرد.

مشخصات تابلوهای هنری جی‌تی‌ای

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -22
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -22
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -22
شاسی جی تی ای -GTA -22
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -21
شاسی جی تی ای -GTA -21
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -20
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -20
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -20
شاسی جی تی ای -GTA -20
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -19
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -19
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -19
شاسی جی تی ای -GTA -19
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -18
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -18
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -18
شاسی جی تی ای -GTA -18
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -17
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -17
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -17
شاسی جی تی ای -GTA -17
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -16
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -16
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -16
شاسی جی تی ای -GTA -16
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -15
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -15
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -15
شاسی جی تی ای -GTA -15
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) جی تی ای -GTA -14
تابلو کنواس مربع (بوم) جی تی ای -GTA -14
مایا گالری
% ۲۰ ۳۸۰,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -14
شاسی جی تی ای -GTA -14
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -13
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -13
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -13
شاسی جی تی ای -GTA -13
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -12
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -12
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -12
شاسی جی تی ای -GTA -12
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -11
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -11
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -11
شاسی جی تی ای -GTA -11
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -10
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -10
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -10
شاسی جی تی ای -GTA -10
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -9
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -9
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -9
شاسی جی تی ای -GTA -9
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -8
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -8
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -8
شاسی جی تی ای -GTA -8
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -7
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -7
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -7
شاسی جی تی ای -GTA -7
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -6
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -6
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -6
شاسی جی تی ای -GTA -6
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -5
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -5
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -5
شاسی جی تی ای -GTA -5
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -4
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -4
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -4
شاسی جی تی ای -GTA -4
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -3
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -3
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -3
شاسی جی تی ای -GTA -3
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -2
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -2
شاسی جی تی ای -GTA -2
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -1
تابلو کنواس (بوم) جی تی ای -GTA -1
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی جی تی ای -GTA -1
شاسی جی تی ای -GTA -1
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس GTA
تابلو کنواس GTA
Modric
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس grand theaf auto 5
تابلو کنواس grand theaf auto 5
Modric
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان