تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات بازی تاج و تخت (Game of Thrones)

پوشاک بازی تاج و تخت

یکی از عناوین فیلم و سریال

بازی تاج و تخت (Game of Thrones) ای گیم اف ترونز نام سریال بسیار پر طرفدار کانال HBO است که داستان چندین نفر و گروه و قوم را بیان میکند که به دنبال حکومت بر سرزمین هایی هستند که توسط وایت واکرها تهدید میشوند.

مشخصات پوشاک بازی تاج و تخت

بادروز برای تولید محصولات خود از بهترین مواد اولیه استفاده می کند و در آینده با تنوع بیشتری از پوشاکی که قابلیت چاپ طرح اختصاصی را داشته باشند در خدمت شما هنردوستان خواهیم بود.

۱۸ محصول

تی شرت زنانه Game Of Thrones - It Was Me
تی شرت زنانه Game Of Thrones - It Was Me
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Game Of Thrones - It Was Me
تی شرت مردانه Game Of Thrones - It Was Me
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۵۴۴,۹۹۸
۴۳۵,۹۹۸ تومان
تی شرت زنانه بازی تاج و تخت - 15
تی شرت زنانه بازی تاج و تخت - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه بازی تاج و تخت - 15
تی شرت مردانه بازی تاج و تخت - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه Hand of the king
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Hand of the king
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Hand of the king
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه Hand of the king
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه House Lannister
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه House Lannister
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه House Lannister
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه House Lannister
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه house baratheon
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه house baratheon
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه house baratheon
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه house baratheon
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه house targaryen
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه house targaryen
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه house targaryen
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه house targaryen
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه House stark
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه House stark
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه House stark
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه House stark
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان