تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

ایتزی (ITZY)

یکی از عناوین کی پاپ

گروه ITZY یک گروه کی‌پاپ دخترانه چند ملیتی است که در سال ۲۰۱۹ تشکیل شد. اعضای این گروه شامل پنج نفر:یجی، لیا، ریوجین، چه ریونگ، یونا است.

۱۰۷ محصول

روتختی یک نفره itzy ot5
روتختی یک نفره itzy ot5
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری itzy ot5
ساعت دیواری itzy ot5
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن itzy ot5
کوسن itzy ot5
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
دفتر یادداشت itzy ot5
دفتر یادداشت itzy ot5
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی itzy ot5
عطرجیبی itzy ot5
rebel shop
۱۲۳,۰۰۰تومان
ماگ itzy ot5
ماگ itzy ot5
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
دراپ بنر itzy ot5
دراپ بنر itzy ot5
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک itzy ot5
پوستر سیلک itzy ot5
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ مربع itzy ot5
بک دراپ مربع itzy ot5
rebel shop
۸۴۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ITZY LOGO
تی شرت زنانه ITZY LOGO
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان
روتختی دو نفره ITZY LOGO
روتختی دو نفره ITZY LOGO
rebel shop
۳,۹۱۰,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره ITZY LOGO
روتختی یک نفره ITZY LOGO
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری ITZY LOGO
ساعت دیواری ITZY LOGO
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن ITZY LOGO
کوسن ITZY LOGO
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کیف خرید کتان ITZY LOGO
کیف خرید کتان ITZY LOGO
rebel shop
۲۷۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت ITZY LOGO
دفتر یادداشت ITZY LOGO
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی ITZY LOGO
عطرجیبی ITZY LOGO
rebel shop
۱۲۳,۰۰۰تومان
ماگ ITZY LOGO
ماگ ITZY LOGO
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
استیکر ITZY LOGO
استیکر ITZY LOGO
rebel shop
۱۹,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره itzy voltage
روتختی یک نفره itzy voltage
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری itzy voltage
ساعت دیواری itzy voltage
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن itzy voltage
کوسن itzy voltage
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
دفتر یادداشت itzy voltage
دفتر یادداشت itzy voltage
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی itzy voltage
عطرجیبی itzy voltage
rebel shop
۱۲۳,۰۰۰تومان
ماگ itzy voltage
ماگ itzy voltage
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
دراپ بنر itzy voltage
دراپ بنر itzy voltage
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک itzy voltage
پوستر سیلک itzy voltage
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
پولاروید itzy voltage
پولاروید itzy voltage
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
بک دراپ مربع itzy voltage
بک دراپ مربع itzy voltage
rebel shop
۸۴۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره itzy bazzar
روتختی یک نفره itzy bazzar
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری  itzy bazzar
ساعت دیواری itzy bazzar
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن  itzy bazzar
کوسن itzy bazzar
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
دفتر یادداشت itzy bazzar
دفتر یادداشت itzy bazzar
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی itzy bazzar
عطرجیبی itzy bazzar
rebel shop
۱۲۳,۰۰۰تومان
ماگ  itzy bazzar
ماگ itzy bazzar
rebel shop
۲۵۰,۵۰۰تومان
دراپ بنر itzy bazzar
دراپ بنر itzy bazzar
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک itzy bazzar
پوستر سیلک itzy bazzar
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ itzy bazzar
بک دراپ itzy bazzar
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره itzy inkigayo
روتختی یک نفره itzy inkigayo
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت itzy inkigayo
دفتر یادداشت itzy inkigayo
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی itzy inkigayo
عطرجیبی itzy inkigayo
rebel shop
۱۲۳,۰۰۰تومان
ماگ  itzy inkigayo
ماگ itzy inkigayo
rebel shop
۲۵۰,۵۰۰تومان
دراپ بنر itzy inkigayo
دراپ بنر itzy inkigayo
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک itzy inkigayo
پوستر سیلک itzy inkigayo
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ itzy inkigayo
بک دراپ itzy inkigayo
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره ITZY 1
روتختی یک نفره ITZY 1
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری  ITZY 1
ساعت دیواری ITZY 1
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن  ITZY 1
کوسن ITZY 1
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
دفتر یادداشت ITZY 1
دفتر یادداشت ITZY 1
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی ITZY 1
عطرجیبی ITZY 1
rebel shop
۱۲۳,۰۰۰تومان
دراپ بنر ITZY 1
دراپ بنر ITZY 1
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک ITZY 1
پوستر سیلک ITZY 1
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ ITZY 1
بک دراپ ITZY 1
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
پولاروید itzy20
پولاروید itzy20
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید itzy17
پولاروید itzy17
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید itzy16
پولاروید itzy16
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید itzy14
پولاروید itzy14
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید itzy13
پولاروید itzy13
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید itzy09
پولاروید itzy09
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید itzy07
پولاروید itzy07
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید itzy05
پولاروید itzy05
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید itzy01
پولاروید itzy01
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره ITZY 3
روتختی یک نفره ITZY 3
rebel shop
۲,۷۷۶,۰۰۰تومان
ساعت دیواری ITZY 3
ساعت دیواری ITZY 3
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن ITZY 3
کوسن ITZY 3
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
دفتر یادداشت ITZY 3
دفتر یادداشت ITZY 3
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی ITZY 3
عطرجیبی ITZY 3
rebel shop
۱۲۳,۰۰۰تومان
ماگ ITZY 3
ماگ ITZY 3
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
دراپ بنر ITZY 3
دراپ بنر ITZY 3
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره ITZY 2
روتختی یک نفره ITZY 2
rebel shop
۲,۷۸۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری ITZY 2
ساعت دیواری ITZY 2
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن ITZY 2
کوسن ITZY 2
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان