تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات ایتزی (ITZY)

ایتزی (ITZY)

یکی از عناوین کی پاپ

گروه ITZY یک گروه کی‌پاپ دخترانه چند ملیتی است که در سال ۲۰۱۹ تشکیل شد. اعضای این گروه شامل پنج نفر:یجی، لیا، ریوجین، چه ریونگ، یونا است.

۱۰۷ محصول

ماگ ITZY 3
ماگ ITZY 3
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ ITZY LOGO
ماگ ITZY LOGO
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
پولاروید itzy07
پولاروید itzy07
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی ITZY LOGO
عطرجیبی ITZY LOGO
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۳,۰۰۰
۹۸,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک itzy ot5
پوستر سیلک itzy ot5
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ITZY 2
پوستر سیلک ITZY 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
کوسن ITZY LOGO
کوسن ITZY LOGO
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره ITZY LOGO
روتختی یک نفره ITZY LOGO
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری ITZY LOGO
ساعت دیواری ITZY LOGO
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کیف خرید کتان ITZY LOGO
کیف خرید کتان ITZY LOGO
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
استیکر ITZY LOGO
استیکر ITZY LOGO
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
تی شرت زنانه ITZY LOGO
تی شرت زنانه ITZY LOGO
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت ITZY 1
دفتر یادداشت ITZY 1
zizyart
% ۲۰ ۱۷۱,۰۰۰
۱۳۶,۸۰۰ تومان
روتختی دو نفره ITZY LOGO
روتختی دو نفره ITZY LOGO
rebel shop
% ۲۵ ۳,۹۱۰,۰۰۰
۲,۹۳۲,۵۰۰ تومان
روتختی یک نفره ITZY 1
روتختی یک نفره ITZY 1
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
عطرجیبی ITZY 2
عطرجیبی ITZY 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۳,۰۰۰
۹۸,۴۰۰ تومان
روتختی یک نفره itzy bazzar
روتختی یک نفره itzy bazzar
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری itzy yeji
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری itzy yeji
zizyart
% ۲۵ ۸۳۵,۰۰۰
۶۲۶,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری ITZY 3
ساعت دیواری ITZY 3
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
پوستر سیلک itzy inkigayo
پوستر سیلک itzy inkigayo
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
دراپ بنر itzy yeji
اختصاصی بادروز
دراپ بنر itzy yeji
zizyart
% ۱۵ ۳۵۳,۰۰۰
۳۰۰,۰۵۰ تومان
بک دراپ مربع itzy yeji
اختصاصی بادروز
بک دراپ مربع itzy yeji
zizyart
% ۲۰ ۸۴۸,۰۰۰
۶۷۸,۴۰۰ تومان
روتختی یک نفره itzy inkigayo
روتختی یک نفره itzy inkigayo
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
بک دراپ ITZY 1
بک دراپ ITZY 1
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی ITZY 1
شاسی ITZY 1
zizyart
% ۲۵ ۱۱۸,۵۰۰
۸۸,۸۷۵ تومان
دراپ بنر itzy voltage
دراپ بنر itzy voltage
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
بک دراپ مربع itzy ot5
بک دراپ مربع itzy ot5
rebel shop
% ۲۰ ۸۴۵,۰۰۰
۶۷۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت ITZY 1
دفتر یادداشت ITZY 1
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
عطرجیبی ITZY 1
عطرجیبی ITZY 1
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۳,۰۰۰
۹۸,۴۰۰ تومان
بک دراپ itzy inkigayo
بک دراپ itzy inkigayo
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره itzy ot5
روتختی یک نفره itzy ot5
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ ITZY 1
پرده پانچ ITZY 1
zizyart
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره ITZY 3
روتختی یک نفره ITZY 3
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۷۶,۰۰۰
۲,۰۸۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری  itzy bazzar
ساعت دیواری itzy bazzar
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری itzy voltage
ساعت دیواری itzy voltage
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
بک دراپ مربع itzy voltage
بک دراپ مربع itzy voltage
rebel shop
% ۲۰ ۸۴۵,۰۰۰
۶۷۶,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره ITZY 1
روتختی یک نفره ITZY 1
zizyart
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
دفتر یادداشت itzy inkigayo
دفتر یادداشت itzy inkigayo
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
روتختی یک نفره itzy yeji
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره itzy yeji
zizyart
% ۲۵ ۲,۷۸۷,۰۰۰
۲,۰۹۰,۲۵۰ تومان
کوسن itzy ot5
کوسن itzy ot5
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
استیکر ITZY 1
استیکر ITZY 1
zizyart
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
شاسی itzy yeji
اختصاصی بادروز
شاسی itzy yeji
zizyart
% ۲۵ ۱۱۹,۵۰۰
۸۹,۶۲۵ تومان
روتختی یک نفره ITZY 2
روتختی یک نفره ITZY 2
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پچ حرارتی ITZY 1
پچ حرارتی ITZY 1
zizyart
% ۲۵ ۲۶,۰۰۰
۱۹,۵۰۰ تومان
پوستر سیلک itzy yeji
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک itzy yeji
zizyart
% ۲۰ ۵۹,۵۰۰
۴۷,۶۰۰ تومان
پولاروید ITZY 1
پولاروید ITZY 1
zizyart
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
دراپ بنر itzy bazzar
دراپ بنر itzy bazzar
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
عطرجیبی itzy bazzar
عطرجیبی itzy bazzar
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۳,۰۰۰
۹۸,۴۰۰ تومان
ساعت دیواری itzy ot5
ساعت دیواری itzy ot5
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
ماگ  itzy bazzar
ماگ itzy bazzar
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
۱۸۷,۸۷۵ تومان
کوسن  ITZY 1
کوسن ITZY 1
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت ITZY 2
دفتر یادداشت ITZY 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
روتختی یک نفره itzy voltage
روتختی یک نفره itzy voltage
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک ITZY 1
پوستر سیلک ITZY 1
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پولاروید itzy01
پولاروید itzy01
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
ماگ itzy ot5
ماگ itzy ot5
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
بک دراپ itzy bazzar
بک دراپ itzy bazzar
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
ماگ ITZY 1
ماگ ITZY 1
zizyart
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ itzy voltage
ماگ itzy voltage
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت itzy ot5
دفتر یادداشت itzy ot5
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
ماگ itzy yeji
اختصاصی بادروز
ماگ itzy yeji
zizyart
% ۲۵ ۲۵۳,۵۰۰
۱۹۰,۱۲۵ تومان
پولاروید itzy voltage
پولاروید itzy voltage
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
کوسن ITZY 1
کوسن ITZY 1
zizyart
% ۲۰ ۴۰۴,۵۰۰
۳۲۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت ITZY 3
دفتر یادداشت ITZY 3
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان