تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

آیو (IVE)

یکی از عناوین کی پاپ

آیو گروه دخترانهٔ کره‌ای نو پا است که شش عضو به نام های : گائول، یوجین، رِی، وون‌یونگ، لیز و لی‌سو دارد. این گروه در ۱ دسامبر ۲۰۲۱ با انتشار آلبوم تک‌آهنگ Eleven فعالیت خود را آغاز کرد.

۱۰۳ محصول

پولاروید IVE love dive
پولاروید IVE love dive
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید ive puma
پولاروید ive puma
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید ive
پولاروید ive
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید ive ive ive
پولاروید ive ive ive
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید ive eleven jp
پولاروید ive eleven jp
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
پولاروید IVE eleven
پولاروید IVE eleven
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان ive logo
کیف خرید کتان ive logo
rebel shop
۲۷۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی ive logo
پچ حرارتی ive logo
rebel shop
۲۳,۵۰۰تومان
استیکر ive logo
استیکر ive logo
rebel shop
۱۹,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ive logo
تی شرت زنانه ive logo
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ive logo
تی شرت مردانه ive logo
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری IVE eleven
ساعت دیواری IVE eleven
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن IVE eleven
کوسن IVE eleven
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
دفتر یادداشت IVE eleven
دفتر یادداشت IVE eleven
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی IVE eleven
عطرجیبی IVE eleven
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ IVE eleven
ماگ IVE eleven
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
پوستر سیلک IVE eleven
پوستر سیلک IVE eleven
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ مربع IVE eleven
بک دراپ مربع IVE eleven
rebel shop
۸۴۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری ive eleven jp
ساعت دیواری ive eleven jp
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن ive eleven jp
کوسن ive eleven jp
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
دفتر یادداشت ive eleven jp
دفتر یادداشت ive eleven jp
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی ive eleven jp
عطرجیبی ive eleven jp
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ ive eleven jp
ماگ ive eleven jp
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
پوستر سیلک ive eleven jp
پوستر سیلک ive eleven jp
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ مربع ive eleven jp
بک دراپ مربع ive eleven jp
rebel shop
۸۴۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری IVE love dive
ساعت دیواری IVE love dive
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
کوسن IVE love dive
کوسن IVE love dive
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
دفتر یادداشت IVE love dive
دفتر یادداشت IVE love dive
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی IVE love dive
عطرجیبی IVE love dive
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ IVE love dive
ماگ IVE love dive
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
پوستر سیلک IVE love dive
پوستر سیلک IVE love dive
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ مربع IVE love dive
بک دراپ مربع IVE love dive
rebel shop
۸۴۵,۰۰۰تومان
عطرجیبی ive i have what we want 2
عطرجیبی ive i have what we want 2
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ ive i have what we want 2
ماگ ive i have what we want 2
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
شاسی ive i have what we want 2
شاسی ive i have what we want 2
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
پوستر سیلک ive i have what we want 2
پوستر سیلک ive i have what we want 2
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ ive i have what we want 2
بک دراپ ive i have what we want 2
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت IVE wave
دفتر یادداشت IVE wave
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی IVE wave
عطرجیبی IVE wave
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ IVE wave
ماگ IVE wave
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) IVE wave
تابلو کنواس (بوم) IVE wave
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی IVE wave
شاسی IVE wave
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
پوستر سیلک IVE wave
پوستر سیلک IVE wave
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ IVE wave
بک دراپ IVE wave
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره ive ive ive
روتختی یک نفره ive ive ive
rebel shop
۲,۷۷۶,۰۰۰تومان
ساعت دیواری ive ive ive
ساعت دیواری ive ive ive
rebel shop
۸۳۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت ive ive ive
دفتر یادداشت ive ive ive
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی ive ive ive
عطرجیبی ive ive ive
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ ive ive ive
ماگ ive ive ive
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) ive ive ive
تابلو کنواس (بوم) ive ive ive
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی ive ive ive
شاسی ive ive ive
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
دراپ بنر ive ive ive
دراپ بنر ive ive ive
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک ive ive ive
پوستر سیلک ive ive ive
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ ive ive ive
بک دراپ ive ive ive
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت IVE Inkigayo
دفتر یادداشت IVE Inkigayo
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی IVE Inkigayo
عطرجیبی IVE Inkigayo
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ IVE Inkigayo
ماگ IVE Inkigayo
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) IVE Inkigayo
تابلو کنواس (بوم) IVE Inkigayo
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی IVE Inkigayo
شاسی IVE Inkigayo
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
دراپ بنر IVE Inkigayo
دراپ بنر IVE Inkigayo
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک IVE Inkigayo
پوستر سیلک IVE Inkigayo
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ IVE Inkigayo
بک دراپ IVE Inkigayo
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت ive i have what we want
دفتر یادداشت ive i have what we want
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی ive i have what we want
عطرجیبی ive i have what we want
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ ive i have what we want
ماگ ive i have what we want
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
شاسی ive i have what we want
شاسی ive i have what we want
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان