تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات جوجوتسو کایسن (Jujutsu Kaisen)

جوجوتسو کایسن (Jujutsu Kaisen)

یکی از عناوین انیمه و مانگا

جوجوتسو کایسن (Jujutsu Kaisen)یک مجموعه مانگای ژاپنی است که سال ۲۰۱۸ در هفته نامه شونن جامپ شوئیشا به صورت سریالی ارائه شده است.این انیمه درباره ی یوجی ایتادوری دانش آموز دبیرستانی معمولی، که با پدربزرگش در سِندای زندگی می کند.

۱۵۷ محصول

پولاروید jujutsu kaisen 7
پولاروید jujutsu kaisen 7
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید jujutsu kaisen 10
پولاروید jujutsu kaisen 10
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
روتختی یک نفره جوجوتسو 2
روتختی یک نفره جوجوتسو 2
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
پرده پانچ جوجوتسو
پرده پانچ جوجوتسو
rhino
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره جوجوتسو
روتختی یک نفره جوجوتسو
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
پرده پانچ جوجوتسو 1
پرده پانچ جوجوتسو 1
rhino
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره جوجوتسو 1
روتختی یک نفره جوجوتسو 1
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
استیکر Jujutsu Kaisen
اختصاصی بادروز
استیکر Jujutsu Kaisen
Melow Creative
% ۳۰ ۳۲,۰۰۰
۲۲,۴۰۰ تومان
ساعت دیواری anime jujutsu
ساعت دیواری anime jujutsu
rhino
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
تی شرت زنانه Anime jujutsu kaisen
تی شرت زنانه Anime jujutsu kaisen
Hinata
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
ماگ جوجوتسو2
ماگ جوجوتسو2
rhino
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تی شرت مردانه Anime jujutsu kaisen
تی شرت مردانه Anime jujutsu kaisen
Hinata
% ۳۰ ۷۳۵,۰۰۰
۵۱۴,۵۰۰ تومان
پولاروید جوجوتسو
پولاروید جوجوتسو
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری جوجوتسو
ساعت دیواری جوجوتسو
rhino
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ماگ Anime jujutsu kaisen
ماگ Anime jujutsu kaisen
Hinata
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
ساعت دیواری جوجوتسو 2
ساعت دیواری جوجوتسو 2
rhino
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری جوجوتسو 1
ساعت دیواری جوجوتسو 1
rhino
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
مایا گالری
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
پولاروید jujutsu kaisen 4
پولاروید jujutsu kaisen 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید jujutsu kaisen 6
پولاروید jujutsu kaisen 6
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Yuji Itadori
تی شرت مردانه Yuji Itadori
Hinata
% ۳۰ ۷۶۰,۰۰۰
۵۳۲,۰۰۰ تومان
ماگ جوجوتسو3
ماگ جوجوتسو3
rhino
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ جوجوتسو1
ماگ جوجوتسو1
rhino
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تی شرت زنانه Yuji Itadori - یوجی ایتادوری
تی شرت زنانه Yuji Itadori - یوجی ایتادوری
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ جوجوتسو
ماگ جوجوتسو
rhino
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
پولاروید jujutsu kaisen 8
پولاروید jujutsu kaisen 8
rebel shop
% ۲۰ ۲۱,۹۹۹
۱۷,۵۹۹ تومان
روتختی یک نفره jujutsu kaisen 7
روتختی یک نفره jujutsu kaisen 7
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 4
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 4
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
روتختی یک نفره jujutsu kaisen 9
روتختی یک نفره jujutsu kaisen 9
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 7
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 7
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پولاروید jujutsu kaisen 11
پولاروید jujutsu kaisen 11
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
بک دراپ jujutsu kaisen 7
بک دراپ jujutsu kaisen 7
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک jujutsu kaisen 9
پوستر سیلک jujutsu kaisen 9
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پولاروید jujutsu kaisen 2
پولاروید jujutsu kaisen 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه Yuji Itadori
تی شرت زنانه Yuji Itadori
Hinata
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 9
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 9
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
ماگ jujutsu kaisen 11
ماگ jujutsu kaisen 11
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۴۹۸
۱۸۹,۳۷۴ تومان
پولاروید jujutsu kaisen 5
پولاروید jujutsu kaisen 5
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
شاسی jujutsu kaisen 6
شاسی jujutsu kaisen 6
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 2
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
بک دراپ jujutsu kaisen 5
بک دراپ jujutsu kaisen 5
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ jujutsu kaisen 7
پرده پانچ jujutsu kaisen 7
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۸۲,۵۰۰
۶۶,۰۰۰ تومان