تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات جوجوتسو کایسن (Jujutsu Kaisen)

جوجوتسو کایسن (Jujutsu Kaisen)

یکی از عناوین انیمه و مانگا

جوجوتسو کایسن (Jujutsu Kaisen)یک مجموعه مانگای ژاپنی است که سال ۲۰۱۸ در هفته نامه شونن جامپ شوئیشا به صورت سریالی ارائه شده است.این انیمه درباره ی یوجی ایتادوری دانش آموز دبیرستانی معمولی، که با پدربزرگش در سِندای زندگی می کند.

۱۶۳ محصول

ساعت دیواری Jujutsu Kaisen.
ساعت دیواری Jujutsu Kaisen.
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۸۸۵,۰۰۰
۶۶۳,۷۵۰ تومان
کوسن طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
کوسن طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
کوسن طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
کوسن طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
مایا گالری
% ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۳۱۸,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۸۲,۵۰۰
۶۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۶۶۰,۰۰۰
۵۲۸,۰۰۰ تومان
کوسن طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
کوسن طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
مایا گالری
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
کوسن طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
کوسن طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
مایا گالری
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
مایا گالری
% ۱۵ ۳۷۵,۰۰۰
۳۱۸,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۸۲,۵۰۰
۶۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۶۶۰,۰۰۰
۵۲۸,۰۰۰ تومان
کوسن طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
کوسن طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
دفتر یادداشت طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
ماگ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
تابلو کنواس (بوم) طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
شاسی طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
دراپ بنر طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
مایا گالری
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
پوستر سیلک طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
بک دراپ طرح جوجوتسو کایسن - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه Yuji Itadori - یوجی ایتادوری
تی شرت زنانه Yuji Itadori - یوجی ایتادوری
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Yuji Itadori - یوجی ایتادوری
تی شرت مردانه Yuji Itadori - یوجی ایتادوری
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
کوسن jujutsu kaisen 11
کوسن jujutsu kaisen 11
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 11
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 11
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۷,۹۹۹
۱۳۴,۳۹۹ تومان
فندک jujutsu kaisen 11
فندک jujutsu kaisen 11
rebel shop
% ۲۵ ۱۴۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰ تومان
ماگ jujutsu kaisen 11
ماگ jujutsu kaisen 11
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۴۹۸
۱۸۹,۳۷۴ تومان
شاسی jujutsu kaisen 11
شاسی jujutsu kaisen 11
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک jujutsu kaisen 11
پوستر سیلک jujutsu kaisen 11
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ jujutsu kaisen 11
بک دراپ jujutsu kaisen 11
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
کوسن jujutsu kaisen 10
کوسن jujutsu kaisen 10
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 10
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 10
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
ماگ jujutsu kaisen 10
ماگ jujutsu kaisen 10
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
شاسی jujutsu kaisen 10
شاسی jujutsu kaisen 10
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک jujutsu kaisen 10
پوستر سیلک jujutsu kaisen 10
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ jujutsu kaisen 10
بک دراپ jujutsu kaisen 10
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره jujutsu kaisen 9
روتختی یک نفره jujutsu kaisen 9
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن jujutsu kaisen 9
کوسن jujutsu kaisen 9
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 9
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 9
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
شاسی jujutsu kaisen 9
شاسی jujutsu kaisen 9
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک jujutsu kaisen 9
پوستر سیلک jujutsu kaisen 9
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ jujutsu kaisen 9
بک دراپ jujutsu kaisen 9
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
کوسن jujutsu kaisen 8
کوسن jujutsu kaisen 8
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 8
دفتر یادداشت jujutsu kaisen 8
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
ماگ jujutsu kaisen 8
ماگ jujutsu kaisen 8
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان