تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات لیونل مسی (Lionel Messi)

اکسسوری لیونل مسی

یکی از عناوین فوتبال

لیونل مسی بازیکن آرژانتینی بارسلونا و یکی از اسطوره های دنیای فوتبال است. و تقریبا تمامی رکوردهای فوتبال را جابه جا کرده و به نظر بسیاری گوت (Goat) یا بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است. وی برنده چندین کفش و توپ طلا است و همچنان در زمین میدرخشد

مشخصات اکسسوری لیونل مسی

در بازار بادروز با استایلی که هنرمندان ما به اکسسوری ها می دهند شما حس متفاوت بودن را تجربه می کنید و می توانید با یک هدیه کوچک هزاران خاطره را برای همیشه با یک لبخند به یاد داشته باشید...

دفتر یادداشت طرح مسی - کد : 003
دفتر یادداشت طرح مسی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ طرح مسی - کد : 003
ماگ طرح مسی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت طرح لیونل مسی - کد : 003
دفتر یادداشت طرح لیونل مسی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی طرح لیونل مسی - کد : 003
پچ حرارتی طرح لیونل مسی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
ماگ طرح لیونل مسی - کد : 003
ماگ طرح لیونل مسی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت لیونل مسی - - Lionel Messi
دفتر یادداشت لیونل مسی - - Lionel Messi
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
ماگ لیونل مسی - - Lionel Messi
ماگ لیونل مسی - - Lionel Messi
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت لیونل مسی - (Lionel Messi)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت لیونل مسی - (Lionel Messi)
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی لیونل مسی - (Lionel Messi)
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی لیونل مسی - (Lionel Messi)
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۵,۵۰۰
۱۹,۱۲۵ تومان
عطرجیبی لیونل مسی - (Lionel Messi)
اختصاصی بادروز
عطرجیبی لیونل مسی - (Lionel Messi)
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماگ لیونل مسی - (Lionel Messi)
اختصاصی بادروز
ماگ لیونل مسی - (Lionel Messi)
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت لیونل مسی (Lionel Messi)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت لیونل مسی (Lionel Messi)
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی  لیونل مسی (Lionel Messi)
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی لیونل مسی (Lionel Messi)
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
عطرجیبی لیونل مسی (Lionel Messi)
اختصاصی بادروز
عطرجیبی لیونل مسی (Lionel Messi)
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۴۰,۰۰۰
۱۱۲,۰۰۰ تومان
ماگ  لیونل مسی (Lionel Messi)
اختصاصی بادروز
ماگ لیونل مسی (Lionel Messi)
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۸۲,۵۰۰
۲۱۱,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت لیونل مسی اینترمیامی
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت لیونل مسی اینترمیامی
Graphics by Amir
% ۲۰ ۲۰۵,۰۰۰
۱۶۴,۰۰۰ تومان
ماگ لیونل مسی اینترمیامی
اختصاصی بادروز
ماگ لیونل مسی اینترمیامی
Graphics by Amir
% ۲۵ ۲۸۷,۵۰۰
۲۱۵,۶۲۵ تومان
ماگ لیونل مسی جام جهانی 2022
اختصاصی بادروز
ماگ لیونل مسی جام جهانی 2022
Graphics by Amir
% ۲۵ ۲۸۷,۵۰۰
۲۱۵,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان لوگوی لیونل مسی
کیف خرید کتان لوگوی لیونل مسی
REMO DESIGN
% ۲۰ ۳۴۳,۰۰۰
۲۷۴,۴۰۰ تومان
ماگ لوگوی لیونل مسی
ماگ لوگوی لیونل مسی
REMO DESIGN
% ۲۵ ۳۱۶,۵۰۰
۲۳۷,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت  لیونل مسی
دفتر یادداشت لیونل مسی
mrv
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ  لیونل مسی
ماگ لیونل مسی
mrv
% ۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
۱۸۷,۸۷۵ تومان
ماگ لیونل مسی4
ماگ لیونل مسی4
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ لیونل مسی2
ماگ لیونل مسی2
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ لیونل مسی (آرژانتین)
ماگ لیونل مسی (آرژانتین)
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ لیونل مسی1
ماگ لیونل مسی1
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ لیونل مسی
ماگ لیونل مسی
mrv
% ۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
۱۸۷,۸۷۵ تومان