بستن جست و جو
مانسکین(Maneskin)
مانسکین(Maneskin)

مانسکین(Maneskin)

یکی از عناوین متال و راک

۱۰ محصول

پولاروید Maneskin
پولاروید Maneskin
graphic-parisa
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید مانسکین2
پولاروید مانسکین2
graphic-parisa
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید گروه مانسکین
پولاروید گروه مانسکین
graphic-parisa
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید 1مانسکین
پولاروید 1مانسکین
graphic-parisa
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید Maneskin-مانسکین
پولاروید Maneskin-مانسکین
graphic-parisa
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید Maneskin-face
پولاروید Maneskin-face
graphic-parisa
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید Maneskin-3
پولاروید Maneskin-3
graphic-parisa
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید Maneskin-2
پولاروید Maneskin-2
graphic-parisa
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید Maneskin-group
پولاروید Maneskin-group
graphic-parisa
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید Maneskin-1
پولاروید Maneskin-1
graphic-parisa
۱۵,۰۰۰تومان

Maneskin یک گروه موسیقی راک ایتالیایی است که در سال ۲۰۱۶ در رم شکل گرفت. این گروه از چهارعضو اصلی تشکیل شده که خوننده اصلی و شناخته شده ترین عضو دامیانو دیوید است، Maneskin در سال ۲۰۲۱ نماینده ایتالیا در مسابقات یوروویژن بودند و با آهنگ "Zitti e buoni" موفق به کسب مقام اول شدند، همچنین این گروه در یوروویژن سال ۲۰۱۷ نیز به مقام سوم دست یافتند.