تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات متالیکا (Metallica)

دکوراسیون متالیکا

یکی از عناوین متال و راک

متالیکا یک گروه موسیقی هوی متال آمریکایی و برنده جایزه پولار است. آلبوم های آن ها در سراسر جهان میلیون ها بار فروش رفته و جزو پرفروش ترین های سبک متال هستند. اعضای این گروه لارس اولریش، جیمز هتفیلد، کرک همت، رابرت تروهیو هستند

مشخصات دکوراسیون متالیکا

ساعت دیواری متالیکا - 17
ساعت دیواری متالیکا - 17
مایا گالری
% ۲۵ ۸۶۰,۰۰۰
۶۴۵,۰۰۰ تومان
کوسن متالیکا - 17
کوسن متالیکا - 17
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره متالیکا - 15
روتختی یک نفره متالیکا - 15
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۸۹۵,۰۰۰
۲,۱۷۱,۲۵۰ تومان
کوسن متالیکا - 15
کوسن متالیکا - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
کوسن متالیکا - 12
کوسن متالیکا - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
کوسن متالیکا - 10
کوسن متالیکا - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره متالیکا - 8
روتختی یک نفره متالیکا - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
کوسن متالیکا - 8
کوسن متالیکا - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
کوسن متالیکا - 7
کوسن متالیکا - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره متالیکا - 5
روتختی یک نفره متالیکا - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری متالیکا - 5
ساعت دیواری متالیکا - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن متالیکا - 5
کوسن متالیکا - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره متالیکا - 3
روتختی یک نفره متالیکا - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری متالیکا - 3
ساعت دیواری متالیکا - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن متالیکا - 3
کوسن متالیکا - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
کوسن متالیکا - 2
کوسن متالیکا - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۴۳۲,۵۰۰
۳۴۶,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره metallica m72
روتختی یک نفره metallica m72
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ metallica m72
پرده پانچ metallica m72
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
کوسن metallica m72
کوسن metallica m72
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره seek & destroy metallica
روتختی یک نفره seek & destroy metallica
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ seek & destroy metallica
پرده پانچ seek & destroy metallica
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری seek & destroy metallica
ساعت دیواری seek & destroy metallica
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن seek & destroy metallica
کوسن seek & destroy metallica
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن Metallica Sad But True
کوسن Metallica Sad But True
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بند متالیکا
روتختی یک نفره بند متالیکا
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ بند متالیکا
پرده پانچ بند متالیکا
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری بند متالیکا
ساعت دیواری بند متالیکا
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن بند متالیکا
کوسن بند متالیکا
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره metallica moth into flame
روتختی یک نفره metallica moth into flame
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ metallica moth into flame
پرده پانچ metallica moth into flame
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری metallica moth into flame
ساعت دیواری metallica moth into flame
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن metallica moth into flame
کوسن metallica moth into flame
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
پرده پانچ MUSIC IS MY DRUG AND METALLICA IS MY DEALER
پرده پانچ MUSIC IS MY DRUG AND METALLICA IS MY DEALER
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
کوسن MUSIC IS MY DRUG AND METALLICA IS MY DEALER
کوسن MUSIC IS MY DRUG AND METALLICA IS MY DEALER
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن metallica متالیکا
کوسن metallica متالیکا
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۴۰۷,۵۰۰
۳۲۶,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری metallica artwork 2
ساعت دیواری metallica artwork 2
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن metallica artwork 2
کوسن metallica artwork 2
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری metallica artwork
ساعت دیواری metallica artwork
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن metallica artwork
کوسن metallica artwork
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان