تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات متالیکا (Metallica)

دفتر یادداشت متالیکا

یکی از عناوین متال و راک

متالیکا یک گروه موسیقی هوی متال آمریکایی و برنده جایزه پولار است. آلبوم های آن ها در سراسر جهان میلیون ها بار فروش رفته و جزو پرفروش ترین های سبک متال هستند. اعضای این گروه لارس اولریش، جیمز هتفیلد، کرک همت، رابرت تروهیو هستند

مشخصات دفتر یادداشت متالیکا

- 60 برگ تحریر ( دو رو خط دار )
- جلد گلاسه با روکش براق
- صحافی فنر دوبل مشکی
- پشت و روی دفتر یادداشت یک طرح می باشد
- برای سفارش طرح های اختصاصی به قسمت خدمات ویژه مراجعه کنید

دفتر یادداشت Metallica 22
دفتر یادداشت Metallica 22
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 11
دفتر یادداشت Metallica 11
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 17
دفتر یادداشت Metallica 17
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 02
دفتر یادداشت Metallica 02
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 12
دفتر یادداشت Metallica 12
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 10
دفتر یادداشت Metallica 10
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 01
دفتر یادداشت Metallica 01
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 21
دفتر یادداشت Metallica 21
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 05
دفتر یادداشت Metallica 05
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 07
دفتر یادداشت Metallica 07
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 14
دفتر یادداشت Metallica 14
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 20
دفتر یادداشت Metallica 20
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 04
دفتر یادداشت Metallica 04
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 16
دفتر یادداشت Metallica 16
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 13
دفتر یادداشت Metallica 13
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 18
دفتر یادداشت Metallica 18
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 15
دفتر یادداشت Metallica 15
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 19
دفتر یادداشت Metallica 19
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 03
دفتر یادداشت Metallica 03
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 06
دفتر یادداشت Metallica 06
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 09
دفتر یادداشت Metallica 09
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Metallica 08
دفتر یادداشت Metallica 08
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت metallica artwork 2
دفتر یادداشت metallica artwork 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت metallica 1
دفتر یادداشت metallica 1
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت metallica artwork
دفتر یادداشت metallica artwork
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت metallica 23
دفتر یادداشت metallica 23
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت metallica 8
دفتر یادداشت metallica 8
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 12
دفتر یادداشت متالیکا - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 17
دفتر یادداشت متالیکا - 17
مایا گالری
% ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 16
دفتر یادداشت متالیکا - 16
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح متالیکا - 001
دفتر یادداشت طرح متالیکا - 001
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 8
دفتر یادداشت متالیکا - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 15
دفتر یادداشت متالیکا - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 5
دفتر یادداشت متالیکا - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 13
دفتر یادداشت متالیکا - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۲۰۰,۰۰۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 10
دفتر یادداشت متالیکا - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 11
دفتر یادداشت متالیکا - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 3
دفتر یادداشت متالیکا - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 9
دفتر یادداشت متالیکا - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 6
دفتر یادداشت متالیکا - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 7
دفتر یادداشت متالیکا - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان