تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

دفتر یادداشت متالیکا

یکی از عناوین متال و راک

متالیکا یک گروه موسیقی هوی متال آمریکایی و برنده جایزه پولار است. آلبوم های آن ها در سراسر جهان میلیون ها بار فروش رفته و جزو پرفروش ترین های سبک متال هستند. اعضای این گروه لارس اولریش، جیمز هتفیلد، کرک همت، رابرت تروهیو هستند

مشخصات دفتر یادداشت متالیکا

- 60 برگ تحریر ( دو رو خط دار )
- جلد گلاسه با روکش براق
- صحافی فنر دوبل مشکی
- پشت و روی دفتر یادداشت یک طرح می باشد
- برای سفارش طرح های اختصاصی به قسمت خدمات ویژه مراجعه کنید

دفتر یادداشت متالیکا - 17
دفتر یادداشت متالیکا - 17
مایا گالری
۲۰۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 16
دفتر یادداشت متالیکا - 16
مایا گالری
۱۸۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 15
دفتر یادداشت متالیکا - 15
مایا گالری
۱۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 13
دفتر یادداشت متالیکا - 13
مایا گالری
۲۰۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 12
دفتر یادداشت متالیکا - 12
مایا گالری
۱۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 11
دفتر یادداشت متالیکا - 11
مایا گالری
۱۸۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 10
دفتر یادداشت متالیکا - 10
مایا گالری
۱۸۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 9
دفتر یادداشت متالیکا - 9
مایا گالری
۱۸۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 8
دفتر یادداشت متالیکا - 8
مایا گالری
۱۸۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 7
دفتر یادداشت متالیکا - 7
مایا گالری
۱۸۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 6
دفتر یادداشت متالیکا - 6
مایا گالری
۱۸۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 5
دفتر یادداشت متالیکا - 5
مایا گالری
۱۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت متالیکا - 3
دفتر یادداشت متالیکا - 3
مایا گالری
۱۹۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت طرح متالیکا - 001
دفتر یادداشت طرح متالیکا - 001
مایا گالری
۱۷۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت metallica 23
دفتر یادداشت metallica 23
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت metallica 8
دفتر یادداشت metallica 8
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت metallica 1
دفتر یادداشت metallica 1
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت metallica artwork 2
دفتر یادداشت metallica artwork 2
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت metallica artwork
دفتر یادداشت metallica artwork
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 22
دفتر یادداشت Metallica 22
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 21
دفتر یادداشت Metallica 21
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 20
دفتر یادداشت Metallica 20
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 19
دفتر یادداشت Metallica 19
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 18
دفتر یادداشت Metallica 18
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 17
دفتر یادداشت Metallica 17
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 16
دفتر یادداشت Metallica 16
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 15
دفتر یادداشت Metallica 15
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 14
دفتر یادداشت Metallica 14
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 13
دفتر یادداشت Metallica 13
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 12
دفتر یادداشت Metallica 12
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 11
دفتر یادداشت Metallica 11
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 10
دفتر یادداشت Metallica 10
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 09
دفتر یادداشت Metallica 09
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 08
دفتر یادداشت Metallica 08
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 07
دفتر یادداشت Metallica 07
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 06
دفتر یادداشت Metallica 06
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 05
دفتر یادداشت Metallica 05
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 04
دفتر یادداشت Metallica 04
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 03
دفتر یادداشت Metallica 03
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 02
دفتر یادداشت Metallica 02
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Metallica 01
دفتر یادداشت Metallica 01
BadroozOfficial
۱۶۸,۰۰۰تومان