تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات متالیکا (Metallica)

تابلوهای هنری متالیکا

یکی از عناوین متال و راک

متالیکا یک گروه موسیقی هوی متال آمریکایی و برنده جایزه پولار است. آلبوم های آن ها در سراسر جهان میلیون ها بار فروش رفته و جزو پرفروش ترین های سبک متال هستند. اعضای این گروه لارس اولریش، جیمز هتفیلد، کرک همت، رابرت تروهیو هستند

مشخصات تابلوهای هنری متالیکا

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 9
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 5
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی metallica artwork
شاسی metallica artwork
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس metallica artwork 2
تابلو کنواس metallica artwork 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس metallica artwork
تابلو کنواس metallica artwork
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی Metallica 22
شاسی Metallica 22
BadroozOfficial
% ۲۵ ۱۱۵,۵۰۰
۸۶,۶۲۵ تومان
شاسی metallica artwork 2
شاسی metallica artwork 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی متالیکا - 14
شاسی متالیکا - 14
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 18
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 18
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 12
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹۵,۰۰۰
۲۳۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 14
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 14
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی متالیکا - 12
شاسی متالیکا - 12
مایا گالری
% ۲۵ ۱۸۲,۵۰۰
۱۳۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 11
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) metallica m72
تابلو کنواس (بوم) metallica m72
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی متالیکا - 11
شاسی متالیکا - 11
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 13
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی طرح متالیکا - 001
شاسی طرح متالیکا - 001
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 16
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 16
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی متالیکا - 18
شاسی متالیکا - 18
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 3
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 2
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 15
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
شاسی متالیکا - 13
شاسی متالیکا - 13
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 4
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی متالیکا - 17
شاسی متالیکا - 17
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی متالیکا - 16
شاسی متالیکا - 16
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 8
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی متالیکا - 10
شاسی متالیکا - 10
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 7
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح متالیکا - 001
تابلو کنواس (بوم) طرح متالیکا - 001
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 17
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 17
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 10
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی متالیکا - 5
شاسی متالیکا - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی متالیکا - 8
شاسی متالیکا - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی متالیکا - 15
شاسی متالیکا - 15
مایا گالری
% ۲۵ ۱۵۲,۵۰۰
۱۱۴,۳۷۵ تومان
شاسی متالیکا - 9
شاسی متالیکا - 9
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی گروه متالیکا
شاسی گروه متالیکا
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 6
تابلو کنواس (بوم) متالیکا - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) گروه متالیکا
تابلو کنواس (بوم) گروه متالیکا
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی متالیکا - 3
شاسی متالیکا - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی Metallica Sad But True
شاسی Metallica Sad But True
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی متالیکا - 7
شاسی متالیکا - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) MUSIC IS MY DRUG AND METALLICA IS MY DEALER
تابلو کنواس (بوم) MUSIC IS MY DRUG AND METALLICA IS MY DEALER
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) بند متالیکا
تابلو کنواس (بوم) بند متالیکا
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی seek & destroy metallica
شاسی seek & destroy metallica
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) seek & destroy metallica
تابلو کنواس (بوم) seek & destroy metallica
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی متالیکا - 6
شاسی متالیکا - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) metallica moth into flame
تابلو کنواس (بوم) metallica moth into flame
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی بند متالیکا
شاسی بند متالیکا
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی متالیکا - 4
شاسی متالیکا - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) Metallica Sad But True
تابلو کنواس (بوم) Metallica Sad But True
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی متالیکا - 2
شاسی متالیکا - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی MUSIC IS MY DRUG AND METALLICA IS MY DEALER
شاسی MUSIC IS MY DRUG AND METALLICA IS MY DEALER
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی metallica moth into flame
شاسی metallica moth into flame
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی metallica m72
شاسی metallica m72
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان