بستن جست و جو
انیمه ناروتو (Naruto)
انیمه ناروتو (Naruto)

انیمه ناروتو (Naruto)

یکی از عناوین انیمه

۲۰۵ محصول

تابلو کنواس (بوم) ناروتو - Naruto
تابلو کنواس (بوم) ناروتو - Naruto
لیانا گالری
۱۸۰,۰۰۰تومان
شاسی ناروتو - Naruto
شاسی ناروتو - Naruto
لیانا گالری
۱۰۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک ناروتو - Naruto
پوستر سیلک ناروتو - Naruto
لیانا گالری
۶۵,۰۰۰تومان
کوسن  Boruto: Naruto Next Generations 10
کوسن Boruto: Naruto Next Generations 10
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
شاسی  Boruto: Naruto Next Generations 10
شاسی Boruto: Naruto Next Generations 10
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 10
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 10
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن  Boruto: Naruto Next Generations 9
کوسن Boruto: Naruto Next Generations 9
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
ماگ  Boruto: Naruto Next Generations 9
ماگ Boruto: Naruto Next Generations 9
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی  Boruto: Naruto Next Generations 9
شاسی Boruto: Naruto Next Generations 9
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 9
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 9
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
ماگ  Boruto: Naruto Next Generations 8
ماگ Boruto: Naruto Next Generations 8
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی  Boruto: Naruto Next Generations 8
شاسی Boruto: Naruto Next Generations 8
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 8
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 8
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن  Boruto: Naruto Next Generations 7
کوسن Boruto: Naruto Next Generations 7
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
شاسی  Boruto: Naruto Next Generations 7
شاسی Boruto: Naruto Next Generations 7
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 7
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 7
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
شاسی  Boruto: Naruto Next Generations 6
شاسی Boruto: Naruto Next Generations 6
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 6
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 6
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن  Boruto: Naruto Next Generations 5
کوسن Boruto: Naruto Next Generations 5
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
شاسی  Boruto: Naruto Next Generations 5
شاسی Boruto: Naruto Next Generations 5
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 5
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 5
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ Boruto: Naruto Next Generations 4
پرده پانچ Boruto: Naruto Next Generations 4
rebel shop
۱,۳۶۰,۰۰۰تومان
ماگ  Boruto: Naruto Next Generations 4
ماگ Boruto: Naruto Next Generations 4
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی  Boruto: Naruto Next Generations 4
شاسی Boruto: Naruto Next Generations 4
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 4
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 4
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن  Boruto: Naruto Next Generations 2
کوسن Boruto: Naruto Next Generations 2
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
شاسی  Boruto: Naruto Next Generations 2
شاسی Boruto: Naruto Next Generations 2
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 2
بک دراپ Boruto: Naruto Next Generations 2
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی ناروتو شیپودن
پچ حرارتی ناروتو شیپودن
rebel shop
۱۶,۰۰۰تومان
استیکر ناروتو شیپودن
استیکر ناروتو شیپودن
rebel shop
۱۳,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ناروتو شیپودن
تی شرت زنانه ناروتو شیپودن
rebel shop
۳۵۵,۰۰۰تومان
کوسن naruto shippuuden 9
کوسن naruto shippuuden 9
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت naruto shippuuden 9
دفتر یادداشت naruto shippuuden 9
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
ماگ naruto shippuuden 9
ماگ naruto shippuuden 9
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی naruto shippuuden 9
شاسی naruto shippuuden 9
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک naruto shippuuden 9
پوستر سیلک naruto shippuuden 9
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ naruto shippuuden 9
بک دراپ naruto shippuuden 9
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن naruto shippuuden 8
کوسن naruto shippuuden 8
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت naruto shippuuden 8
دفتر یادداشت naruto shippuuden 8
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی naruto shippuuden 8
شاسی naruto shippuuden 8
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک naruto shippuuden 8
پوستر سیلک naruto shippuuden 8
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ naruto shippuuden 8
بک دراپ naruto shippuuden 8
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن naruto shippuuden 7
کوسن naruto shippuuden 7
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت naruto shippuuden 7
دفتر یادداشت naruto shippuuden 7
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی naruto shippuuden 7
شاسی naruto shippuuden 7
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک naruto shippuuden 7
پوستر سیلک naruto shippuuden 7
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ naruto shippuuden 7
بک دراپ naruto shippuuden 7
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن naruto shippuuden 6
کوسن naruto shippuuden 6
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت naruto shippuuden 6
دفتر یادداشت naruto shippuuden 6
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان

انیمه ناروتو (Naruto) بر اساس یک مانگای بسیار پر طرفدار ژاپنی با همین نام ساخته شده است. از شخصیت های آن میتوان به ناروتو، ساسوکه، ساکورا و کاکاشی اشاره کرد. درون‌مایهٔ داستان ناروتو بیشتر دربارهٔ نینجاهای دارای قدرت‌های مافوق طبیعی است.