تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات نیوجینز (NewJeans)

نیوجینز (NewJeans)

یکی از عناوین کی پاپ

نیوجینز (New Jeans) گروه دخترانه کی پاپ است، این گروه شامل پنج عضو است: مینجی، هانی، دنی‌ال، هه‌رین و هه‌این. این گروه در سال ۲۰۲۲، تک‌آهنگ نخست خود را با عنوان Attention و اولین آلبوم چندآهنگهٔ خود را منتشر کرد.

۵۴ محصول

پولاروید NewJeans 4
پولاروید NewJeans 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت newjeans omg
دفتر یادداشت newjeans omg
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پولاروید NewJeans
پولاروید NewJeans
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی newjeans omg
عطرجیبی newjeans omg
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) NewJeans 2
تابلو کنواس (بوم) NewJeans 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
بک دراپ newjeans omg
بک دراپ newjeans omg
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
عطرجیبی NewJeans Get Up 2
عطرجیبی NewJeans Get Up 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) NewJeans Get Up 2
تابلو کنواس (بوم) NewJeans Get Up 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
پولاروید NewJeans 5
پولاروید NewJeans 5
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی NewJeans
عطرجیبی NewJeans
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
عطرجیبی NewJeans 2
عطرجیبی NewJeans 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دراپ بنر NewJeans 2
دراپ بنر NewJeans 2
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
پوستر سیلک NewJeans
پوستر سیلک NewJeans
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ NewJeans
بک دراپ NewJeans
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
پولاروید NewJeans 3
پولاروید NewJeans 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر NewJeans
دراپ بنر NewJeans
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
شاسی NewJeans
شاسی NewJeans
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی NewJeans 2
شاسی NewJeans 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت NewJeans Get Up 2
دفتر یادداشت NewJeans Get Up 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک NewJeans Get Up
پوستر سیلک NewJeans Get Up
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت NewJeans 2
دفتر یادداشت NewJeans 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) newjeans omg 2
تابلو کنواس (بوم) newjeans omg 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
عطرجیبی NewJeans Get Up
عطرجیبی NewJeans Get Up
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت NewJeans
دفتر یادداشت NewJeans
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت NewJeans Get Up
دفتر یادداشت NewJeans Get Up
rebel shop
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دراپ بنر NewJeans Get Up
دراپ بنر NewJeans Get Up
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری NewJeans
ساعت دیواری NewJeans
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
بک دراپ NewJeans Get Up 2
بک دراپ NewJeans Get Up 2
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
عطرجیبی newjeans omg 2
عطرجیبی newjeans omg 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت newjeans omg 2
دفتر یادداشت newjeans omg 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک newjeans omg
پوستر سیلک newjeans omg
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ newjeans omg 2
بک دراپ newjeans omg 2
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
دراپ بنر newjeans omg 2
دراپ بنر newjeans omg 2
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
دراپ بنر newjeans omg
دراپ بنر newjeans omg
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
دراپ بنر NewJeans Get Up 2
دراپ بنر NewJeans Get Up 2
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) NewJeans
تابلو کنواس (بوم) NewJeans
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
ماگ NewJeans 2
ماگ NewJeans 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
شاسی NewJeans Get Up 2
شاسی NewJeans Get Up 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) newjeans omg
تابلو کنواس (بوم) newjeans omg
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی NewJeans Get Up
شاسی NewJeans Get Up
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی newjeans omg
شاسی newjeans omg
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک newjeans omg 2
پوستر سیلک newjeans omg 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک NewJeans Get Up 2
پوستر سیلک NewJeans Get Up 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
ماگ NewJeans Get Up 2
ماگ NewJeans Get Up 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
کوسن NewJeans
کوسن NewJeans
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
ماگ newjeans omg 2
ماگ newjeans omg 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
پوستر سیلک NewJeans 2
پوستر سیلک NewJeans 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ NewJeans 2
بک دراپ NewJeans 2
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی newjeans omg 2
شاسی newjeans omg 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
ماگ NewJeans Get Up
ماگ NewJeans Get Up
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) NewJeans Get Up
تابلو کنواس (بوم) NewJeans Get Up
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
بک دراپ NewJeans Get Up
بک دراپ NewJeans Get Up
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) نیوجینز supernatural
پولاروید(فتوکارت) نیوجینز supernatural
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان