تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۵ تخفیف
خرید محصولات آفرود و کمپینگ (off-road and camping)

ساعت دیواری آفرود و کمپینگ

یکی از عناوین طبیعت گردی و ادونچری

آفرود و کمپینگ (off-road and camping) امروزه به یک نوع سبک زندگی تبدیل شده است. آف‌رود به طی کردن مسیرهای دشوار دارای موانع طبیعی گفته میشود که نیاز به تجهیزات مخصوص دارد. از بین این تجهیزات میتوان به خودروهای مخصوص اشاره کرد

مشخصات ساعت دیواری آفرود و کمپینگ

- موتور ساعت آرامگرد و بی صدا و با ضمانت
- در تمام قطعات ساعت دیواری از مرغوبتری جنس استفاده شده است
- قطر ساعت ها 30cm می باشد
- جنس صفحه ساعت دیواری از شیشه
- یه طرح جذاب روی ساعت میتونه مثل یه قاب متفاوت هم خودنمایی کنه

ساعت دیواری پژو
ساعت دیواری پژو
REMO DESIGN
% ۲۵ ۸۴۳,۰۰۰
۶۳۲,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری آرم لامبورگینی
ساعت دیواری آرم لامبورگینی
REMO DESIGN
% ۲۵ ۸۵۳,۰۰۰
۶۳۹,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری offroad 7
ساعت دیواری offroad 7
diacko
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری dakar
ساعت دیواری dakar
diacko
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری combi 12
ساعت دیواری combi 12
diacko
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری combi 11
ساعت دیواری combi 11
diacko
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری combi 10
ساعت دیواری combi 10
diacko
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری camp 5
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری camp 5
diacko
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری camp 4
ساعت دیواری camp 4
diacko
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری offroad 5
ساعت دیواری offroad 5
diacko
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری Adventure 2
ساعت دیواری Adventure 2
diacko
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری national geographic
ساعت دیواری national geographic
diacko
% ۲۵ ۸۲۶,۰۰۰
۶۱۹,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری 4x4
ساعت دیواری 4x4
diacko
% ۲۵ ۸۲۶,۰۰۰
۶۱۹,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری combi 7
ساعت دیواری combi 7
diacko
% ۲۵ ۸۳۳,۰۰۰
۶۲۴,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری offroad 4
ساعت دیواری offroad 4
diacko
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری camp 3
ساعت دیواری camp 3
diacko
% ۲۵ ۸۲۹,۵۰۰
۶۲۲,۱۲۵ تومان
ساعت دیواری camping
ساعت دیواری camping
diacko
% ۲۵ ۸۲۸,۵۰۰
۶۲۱,۳۷۵ تومان
ساعت دیواری COMBI 6
ساعت دیواری COMBI 6
diacko
% ۲۵ ۸۳۲,۰۰۰
۶۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری combi 5
ساعت دیواری combi 5
diacko
% ۲۵ ۸۲۹,۰۰۰
۶۲۱,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری camping pattern
ساعت دیواری camping pattern
diacko
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری combi 3
ساعت دیواری combi 3
diacko
% ۲۵ ۸۲۵,۰۰۰
۶۱۸,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری offroad 3
ساعت دیواری offroad 3
diacko
% ۲۵ ۸۳۱,۰۰۰
۶۲۳,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری new jeep offroad
ساعت دیواری new jeep offroad
diacko
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری jeep offroad
ساعت دیواری jeep offroad
diacko
% ۲۵ ۸۲۹,۵۰۰
۶۲۲,۱۲۵ تومان
ساعت دیواری jeep
ساعت دیواری jeep
diacko
% ۲۵ ۸۳۳,۰۰۰
۶۲۴,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری PATI off road
ساعت دیواری PATI off road
diacko
% ۲۵ ۸۳۳,۰۰۰
۶۲۴,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری combi 2
ساعت دیواری combi 2
diacko
% ۲۵ ۸۲۹,۰۰۰
۶۲۱,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری Combi
ساعت دیواری Combi
diacko
% ۲۵ ۸۲۹,۰۰۰
۶۲۱,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری Adventure
ساعت دیواری Adventure
diacko
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری peace . love . camp
ساعت دیواری peace . love . camp
diacko
% ۲۵ ۸۲۹,۵۰۰
۶۲۲,۱۲۵ تومان
ساعت دیواری adventure camp
ساعت دیواری adventure camp
diacko
% ۲۵ ۸۲۹,۰۰۰
۶۲۱,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری ادونچر
ساعت دیواری ادونچر
diacko
% ۲۵ ۸۲۸,۰۰۰
۶۲۱,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری کمپ شبانه
ساعت دیواری کمپ شبانه
diacko
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
ساعت دیواری Night camp
ساعت دیواری Night camp
diacko
% ۲۵ ۸۳۵,۰۰۰
۶۲۶,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری camp
ساعت دیواری camp
diacko
% ۲۵ ۸۲۹,۰۰۰
۶۲۱,۷۵۰ تومان