تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات آفرود و کمپینگ (off-road and camping)

تی شرت مردانه آفرود و کمپینگ

یکی از عناوین طبیعت گردی و ادونچری

آفرود و کمپینگ (off-road and camping) امروزه به یک نوع سبک زندگی تبدیل شده است. آف‌رود به طی کردن مسیرهای دشوار دارای موانع طبیعی گفته میشود که نیاز به تجهیزات مخصوص دارد. از بین این تجهیزات میتوان به خودروهای مخصوص اشاره کرد

مشخصات تی شرت مردانه آفرود و کمپینگ

- جنس پارچه نخ پنبه با کیفیت و درجه یک
- چاپ با برچسب حرارتی و بسیار مقاوم در مقابل شستشو
- تن خور تی شرت ها آزاد و راحت هست
- برای ماندگاری بیشتر با آب ولرم و شامپو شستشو شود و با فشار دست آبگیری نشود

تی شرت مردانه offroader
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه offroader
E.l.i_paint
% ۲۰ ۵۶۴,۰۰۰
۴۵۱,۲۰۰ تومان
تی شرت مردانه camping 2
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه camping 2
diacko
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه offroad 7
تی شرت مردانه offroad 7
diacko
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه dakar
تی شرت مردانه dakar
diacko
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Adventure-camp
تی شرت مردانه Adventure-camp
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه vans off the wall
تی شرت مردانه vans off the wall
jax
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه offroad 6
تی شرت مردانه offroad 6
diacko
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه combi 12
تی شرت مردانه combi 12
diacko
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه combi 11
تی شرت مردانه combi 11
diacko
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه van life 2
تی شرت مردانه van life 2
diacko
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه camp 5
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه camp 5
diacko
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه van life
تی شرت مردانه van life
diacko
% ۲۰ ۵۳۳,۰۰۰
۴۲۶,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه camp 4
تی شرت مردانه camp 4
diacko
% ۲۰ ۵۲۸,۵۰۰
۴۲۲,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه Adventure 3
تی شرت مردانه Adventure 3
diacko
% ۲۰ ۵۲۸,۵۰۰
۴۲۲,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه offroad 5
تی شرت مردانه offroad 5
diacko
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت مردانه Adventure 2
تی شرت مردانه Adventure 2
diacko
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه be happy be combi
تی شرت مردانه be happy be combi
diacko
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه national geographic
تی شرت مردانه national geographic
diacko
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه 4x4
تی شرت مردانه 4x4
diacko
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه combi 9
تی شرت مردانه combi 9
diacko
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه combi 8
تی شرت مردانه combi 8
diacko
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت اسپرت adventure time
تی شرت اسپرت adventure time
نسرین آرت
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت offroad 4
تی شرت اسپرت offroad 4
diacko
% ۲۰ ۵۲۸,۵۰۰
۴۲۲,۸۰۰ تومان
تی شرت اسپرت camping
تی شرت اسپرت camping
diacko
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان
تی شرت اسپرت COMBI 6
تی شرت اسپرت COMBI 6
diacko
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت combi 5
تی شرت اسپرت combi 5
diacko
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
تی شرت اسپرت tipi camp
تی شرت اسپرت tipi camp
diacko
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت اسپرت combi 4
تی شرت اسپرت combi 4
diacko
% ۲۰ ۵۲۹,۰۰۰
۴۲۳,۲۰۰ تومان
تی شرت اسپرت combi 3
تی شرت اسپرت combi 3
diacko
% ۲۰ ۵۳۳,۰۰۰
۴۲۶,۴۰۰ تومان
تی شرت اسپرت offroad 3
تی شرت اسپرت offroad 3
diacko
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت new jeep offroad
تی شرت اسپرت new jeep offroad
diacko
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت jeep offroad
تی شرت اسپرت jeep offroad
diacko
% ۲۰ ۵۴۰,۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت jeep
تی شرت اسپرت jeep
diacko
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت xtreme off road
تی شرت اسپرت xtreme off road
diacko
% ۲۰ ۵۳۱,۰۰۰
۴۲۴,۸۰۰ تومان
تی شرت اسپرت PATI off road
تی شرت اسپرت PATI off road
diacko
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت combi 2
تی شرت اسپرت combi 2
diacko
% ۲۰ ۵۲۹,۰۰۰
۴۲۳,۲۰۰ تومان
تی شرت اسپرت Combi
تی شرت اسپرت Combi
diacko
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان
تی شرت اسپرت Adventure
تی شرت اسپرت Adventure
diacko
% ۲۰ ۵۳۴,۰۰۰
۴۲۷,۲۰۰ تومان
تی شرت اسپرت peace . love . camp
تی شرت اسپرت peace . love . camp
diacko
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان
تی شرت اسپرت adventure camp
تی شرت اسپرت adventure camp
diacko
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت ادونچر
تی شرت اسپرت ادونچر
diacko
% ۲۰ ۵۲۹,۰۰۰
۴۲۳,۲۰۰ تومان
تی شرت اسپرت Night camp
تی شرت اسپرت Night camp
diacko
% ۲۰ ۵۳۳,۰۰۰
۴۲۶,۴۰۰ تومان
تی شرت اسپرت camp 2
تی شرت اسپرت camp 2
diacko
% ۲۰ ۵۳۳,۰۰۰
۴۲۶,۴۰۰ تومان
تی شرت اسپرت camp
تی شرت اسپرت camp
diacko
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان
تی شرت اسپرت Observing
تی شرت اسپرت Observing
Badrooz
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان