تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات وان دایرکشن (One Direction)

وان دایرکشن (One Direction)

یکی از عناوین موزیک

گروه وان دایرکشن (One Direction) که به صورت خلاصه 1D نیز نوشته میشود یک گروه انگلیسی ایرلندی است که کار خودش را از برنامه ایکس-فکتور شروع کرد. این گروه از نایل هوران، لیام پین، هری استایلز و لوئیس تاملینسون تشکیل شده‌است.

۲۴۱ محصول

تابلو کنواس 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
تابلو کنواس 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
ماگ zayn malik-3
ماگ zayn malik-3
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس Liam Payne-4
تابلو کنواس Liam Payne-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
پک استیکر Harry Styles 3
پک استیکر Harry Styles 3
graphic-parisa
% ۳۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۱۷,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس 1DIRECTION- وان دایرکشن
تابلو کنواس 1DIRECTION- وان دایرکشن
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
پک استیکر Harry Styles -TPWK 2
پک استیکر Harry Styles -TPWK 2
graphic-parisa
% ۳۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۱۷,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Harry Styles -TPWK 2
تی شرت مردانه Harry Styles -TPWK 2
graphic-parisa
% ۳۰ ۷۲۷,۰۰۰
۵۰۸,۹۰۰ تومان
دفتر یادداشت niall horan-5
دفتر یادداشت niall horan-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
تابلو کنواس وان دایرکشن 4
تابلو کنواس وان دایرکشن 4
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت Harry Styles-1
دفتر یادداشت Harry Styles-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
پوستر سیلک 1DIRECTION- وان دایرکشن
پوستر سیلک 1DIRECTION- وان دایرکشن
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت zayn malik-5
دفتر یادداشت zayn malik-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
استیکر louis tomlinson-2
استیکر louis tomlinson-2
graphic-parisa
% ۳۰ ۲۷,۵۰۰
۱۹,۲۵۰ تومان
پرده پانچ وان دایرکشن -DIRECTIONER
پرده پانچ وان دایرکشن -DIRECTIONER
graphic-parisa
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
استیکر وان دایرکشن - انگیزشی
استیکر وان دایرکشن - انگیزشی
graphic-parisa
% ۳۰ ۲۷,۵۰۰
۱۹,۲۵۰ تومان
ماگ niall horan-5
ماگ niall horan-5
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت Harry Styles -TPWK
دفتر یادداشت Harry Styles -TPWK
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
شاسی Niall Horan-2
شاسی Niall Horan-2
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
ساعت دیواری Harry Styles-1
ساعت دیواری Harry Styles-1
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
روتختی چاپی دو نفره ONE DIRECTION
روتختی چاپی دو نفره ONE DIRECTION
graphic-parisa
% ۲۵ ۳,۹۰۵,۰۰۰
۲,۹۲۸,۷۵۰ تومان
استیکر Harry Styles -TPWK 2
استیکر Harry Styles -TPWK 2
graphic-parisa
% ۳۰ ۲۷,۵۰۰
۱۹,۲۵۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
روتختی چاپی یک نفره 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت louis tomlinson-2
دفتر یادداشت louis tomlinson-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه louis tomlinson
تی شرت مردانه louis tomlinson
graphic-parisa
% ۳۰ ۷۲۷,۰۰۰
۵۰۸,۹۰۰ تومان
تی شرت مردانه 1DIRECTION
تی شرت مردانه 1DIRECTION
graphic-parisa
% ۳۰ ۷۲۷,۰۰۰
۵۰۸,۹۰۰ تومان
تابلو کنواس zayn malik-5
تابلو کنواس zayn malik-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک Liam Payne-4
پوستر سیلک Liam Payne-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری 1DIRECTION-1D
ساعت دیواری 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
شاسی 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
شاسی 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
پوستر سیلک ONE DIRECTION
پوستر سیلک ONE DIRECTION
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره وان دایرکشن 5
روتختی چاپی یک نفره وان دایرکشن 5
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
استیکر Niall Horan-4
استیکر Niall Horan-4
graphic-parisa
% ۳۰ ۲۷,۵۰۰
۱۹,۲۵۰ تومان
پچ حرارتی Liam Payne-4
پچ حرارتی Liam Payne-4
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر niall horan-5
استیکر niall horan-5
graphic-parisa
% ۳۰ ۲۷,۵۰۰
۱۹,۲۵۰ تومان
پچ حرارتی وان دایرکشن - انگیزشی
پچ حرارتی وان دایرکشن - انگیزشی
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
پچ حرارتی 1DIRECTION-1D
پچ حرارتی 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
تی شرت مردانه niall horan-5
تی شرت مردانه niall horan-5
graphic-parisa
% ۳۰ ۷۲۷,۰۰۰
۵۰۸,۹۰۰ تومان
پک استیکر 1DIRECTION
پک استیکر 1DIRECTION
graphic-parisa
% ۳۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۱۷,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس Liam Payne-1
تابلو کنواس Liam Payne-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
استیکر zayn malik-4
استیکر zayn malik-4
graphic-parisa
% ۳۰ ۲۷,۵۰۰
۱۹,۲۵۰ تومان
شاسی Niall Horan-3
شاسی Niall Horan-3
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس Niall Horan-2
تابلو کنواس Niall Horan-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Niall Horan-4
تی شرت مردانه Niall Horan-4
graphic-parisa
% ۳۰ ۷۲۷,۰۰۰
۵۰۸,۹۰۰ تومان
پچ حرارتی niall horan-6
پچ حرارتی niall horan-6
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
شاسی 1DIRECTION-1D
شاسی 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی zayn malik-5
شاسی zayn malik-5
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
ساعت دیواری 1DIRECTION GROUP
ساعت دیواری 1DIRECTION GROUP
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
استیکر niall horan-6
استیکر niall horan-6
graphic-parisa
% ۳۰ ۲۷,۵۰۰
۱۹,۲۵۰ تومان
ماگ Liam Payne-1
ماگ Liam Payne-1
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ساعت دیواری وان دایرکشن 5
ساعت دیواری وان دایرکشن 5
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
دراپ بنر zayn malik-5
دراپ بنر zayn malik-5
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
استیکر zayn malik-2
استیکر zayn malik-2
graphic-parisa
% ۳۰ ۲۷,۵۰۰
۱۹,۲۵۰ تومان
عطرجیبی 1DIRECTION-1D
عطرجیبی 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۲۲,۰۰۰
۹۷,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Niall Horan-2
تی شرت مردانه Niall Horan-2
graphic-parisa
% ۳۰ ۷۲۷,۰۰۰
۵۰۸,۹۰۰ تومان
ماگ 1DIRECTION- وان دایرکشن
ماگ 1DIRECTION- وان دایرکشن
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت zayn malik-2
دفتر یادداشت zayn malik-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه Harry Styles-1
تی شرت مردانه Harry Styles-1
graphic-parisa
% ۳۰ ۷۲۷,۰۰۰
۵۰۸,۹۰۰ تومان
دراپ بنر وان دایرکشن 5
دراپ بنر وان دایرکشن 5
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
ساعت دیواری 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
ساعت دیواری 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ماگ Harry Styles-1
ماگ Harry Styles-1
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت Harry Styles 3
دفتر یادداشت Harry Styles 3
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
دفتر یادداشت 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
ماگ zayn malik-5
ماگ zayn malik-5
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان