تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

پوشاک وان دایرکشن

یکی از عناوین موزیک

گروه وان دایرکشن (One Direction) که به صورت خلاصه 1D نیز نوشته میشود یک گروه انگلیسی ایرلندی است که کار خودش را از برنامه ایکس-فکتور شروع کرد. این گروه از نایل هوران، لیام پین، هری استایلز و لوئیس تاملینسون تشکیل شده‌است.

مشخصات پوشاک وان دایرکشن

بادروز برای تولید محصولات خود از بهترین مواد اولیه استفاده می کند و در آینده با تنوع بیشتری از پوشاکی که قابلیت چاپ طرح اختصاصی را داشته باشند در خدمت شما هنردوستان خواهیم بود.

۳۹ محصول

تی شرت مردانه zayn malik-5
تی شرت مردانه zayn malik-5
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه zayn malik-4
تی شرت مردانه zayn malik-4
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه zayn malik-3
تی شرت مردانه zayn malik-3
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه zayn malik-2
تی شرت مردانه zayn malik-2
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه zayn malik
تی شرت مردانه zayn malik
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه niall horan-6
تی شرت مردانه niall horan-6
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه niall horan-5
تی شرت مردانه niall horan-5
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه Niall Horan-4
تی شرت زنانه Niall Horan-4
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Niall Horan-4
تی شرت مردانه Niall Horan-4
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Niall Horan-2
تی شرت مردانه Niall Horan-2
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه louis tomlinson-2
تی شرت مردانه louis tomlinson-2
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه louis tomlinson-1
تی شرت مردانه louis tomlinson-1
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه louis tomlinson
تی شرت مردانه louis tomlinson
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Liam Payne-4
تی شرت مردانه Liam Payne-4
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Liam Payne-3
تی شرت مردانه Liam Payne-3
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Liam Payne-2
تی شرت مردانه Liam Payne-2
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Liam Payne-1
تی شرت مردانه Liam Payne-1
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Liam Payne
تی شرت مردانه Liam Payne
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Harry Styles-1
تی شرت مردانه Harry Styles-1
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Harry Styles -TPWK
تی شرت مردانه Harry Styles -TPWK
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه Harry Styles -TPWK 2
تی شرت زنانه Harry Styles -TPWK 2
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Harry Styles -TPWK 2
تی شرت مردانه Harry Styles -TPWK 2
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Harry Styles 3
تی شرت مردانه Harry Styles 3
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Harry Styles 2
تی شرت مردانه Harry Styles 2
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه وان دایرکشن 5
تی شرت مردانه وان دایرکشن 5
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه وان دایرکشن 4
تی شرت مردانه وان دایرکشن 4
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ONE DIRECTION
تی شرت زنانه ONE DIRECTION
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ONE DIRECTION
تی شرت مردانه ONE DIRECTION
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ONE DIRECTION 2
تی شرت زنانه ONE DIRECTION 2
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ONE DIRECTION 2
تی شرت مردانه ONE DIRECTION 2
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه 1DIRECTION-1D
تی شرت مردانه 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه 1DIRECTION
تی شرت مردانه 1DIRECTION
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه 1DIRECTION GROUP
تی شرت مردانه 1DIRECTION GROUP
graphic-parisa
۵۲۷,۰۰۰تومان