تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات وان دایرکشن (One Direction)

پوشاک وان دایرکشن

یکی از عناوین موزیک

گروه وان دایرکشن (One Direction) که به صورت خلاصه 1D نیز نوشته میشود یک گروه انگلیسی ایرلندی است که کار خودش را از برنامه ایکس-فکتور شروع کرد. این گروه از نایل هوران، لیام پین، هری استایلز و لوئیس تاملینسون تشکیل شده‌است.

مشخصات پوشاک وان دایرکشن

بادروز برای تولید محصولات خود از بهترین مواد اولیه استفاده می کند و در آینده با تنوع بیشتری از پوشاکی که قابلیت چاپ طرح اختصاصی را داشته باشند در خدمت شما هنردوستان خواهیم بود.

۳۹ محصول

تی شرت مردانه Harry Styles -TPWK 2
تی شرت مردانه Harry Styles -TPWK 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه louis tomlinson
تی شرت مردانه louis tomlinson
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه 1DIRECTION
تی شرت مردانه 1DIRECTION
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه niall horan-5
تی شرت مردانه niall horan-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Niall Horan-4
تی شرت مردانه Niall Horan-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Niall Horan-2
تی شرت مردانه Niall Horan-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Harry Styles-1
تی شرت مردانه Harry Styles-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه zayn malik-4
تی شرت مردانه zayn malik-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Harry Styles -TPWK
تی شرت مردانه Harry Styles -TPWK
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه zayn malik-5
تی شرت مردانه zayn malik-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه zayn malik
تی شرت مردانه zayn malik
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه zayn malik-3
تی شرت مردانه zayn malik-3
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Liam Payne-3
تی شرت مردانه Liam Payne-3
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه وان دایرکشن - انگیزشی
تی شرت مردانه وان دایرکشن - انگیزشی
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه zayn malik-2
تی شرت مردانه zayn malik-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه وان دایرکشن 5
تی شرت مردانه وان دایرکشن 5
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه 1DIRECTION-1D
تی شرت مردانه 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه louis tomlinson-2
تی شرت مردانه louis tomlinson-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه ONE DIRECTION
تی شرت مردانه ONE DIRECTION
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه ONE DIRECTION 2
تی شرت زنانه ONE DIRECTION 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه وان دایرکشن 4
تی شرت مردانه وان دایرکشن 4
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Liam Payne-2
تی شرت مردانه Liam Payne-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه niall horan-6
تی شرت مردانه niall horan-6
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه Harry Styles -TPWK 2
تی شرت زنانه Harry Styles -TPWK 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه louis tomlinson-1
تی شرت مردانه louis tomlinson-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Liam Payne
تی شرت مردانه Liam Payne
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه Niall Horan-4
تی شرت زنانه Niall Horan-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه 1DIRECTION GROUP
تی شرت مردانه 1DIRECTION GROUP
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
تی شرت مردانه 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Liam Payne-4
تی شرت مردانه Liam Payne-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Harry Styles 3
تی شرت مردانه Harry Styles 3
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Harry Styles 2
تی شرت مردانه Harry Styles 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Liam Payne-1
تی شرت مردانه Liam Payne-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه ONE DIRECTION 2
تی شرت مردانه ONE DIRECTION 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه ONE DIRECTION
تی شرت زنانه ONE DIRECTION
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان