تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

دکوراسیون وان دایرکشن

یکی از عناوین موزیک

گروه وان دایرکشن (One Direction) که به صورت خلاصه 1D نیز نوشته میشود یک گروه انگلیسی ایرلندی است که کار خودش را از برنامه ایکس-فکتور شروع کرد. این گروه از نایل هوران، لیام پین، هری استایلز و لوئیس تاملینسون تشکیل شده‌است.

مشخصات دکوراسیون وان دایرکشن

ساعت دیواری zayn malik-5
ساعت دیواری zayn malik-5
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن zayn malik-5
کوسن zayn malik-5
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
کوسن zayn malik-4
کوسن zayn malik-4
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
ساعت دیواری zayn malik-2
ساعت دیواری zayn malik-2
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن zayn malik-2
کوسن zayn malik-2
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
ساعت دیواری zayn malik
ساعت دیواری zayn malik
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن zayn malik
کوسن zayn malik
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
ساعت دیواری Niall Horan-4
ساعت دیواری Niall Horan-4
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن Niall Horan-4
کوسن Niall Horan-4
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
روتختی چاپی یک نفره Niall Horan-3
روتختی چاپی یک نفره Niall Horan-3
graphic-parisa
۲,۷۸۰,۰۰۰تومان
کوسن Niall Horan-3
کوسن Niall Horan-3
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
ساعت دیواری louis tomlinson-1
ساعت دیواری louis tomlinson-1
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن louis tomlinson-1
کوسن louis tomlinson-1
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
ساعت دیواری Liam Payne-4
ساعت دیواری Liam Payne-4
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن Liam Payne-4
کوسن Liam Payne-4
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
ساعت دیواری Liam Payne-1
ساعت دیواری Liam Payne-1
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن Liam Payne-1
کوسن Liam Payne-1
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
ساعت دیواری Harry Styles-1
ساعت دیواری Harry Styles-1
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن Harry Styles-1
کوسن Harry Styles-1
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
کوسن Harry Styles -TPWK 2
کوسن Harry Styles -TPWK 2
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
روتختی چاپی یک نفره Harry Styles 3
روتختی چاپی یک نفره Harry Styles 3
graphic-parisa
۲,۷۸۰,۰۰۰تومان
کوسن Harry Styles 3
کوسن Harry Styles 3
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
ساعت دیواری Harry Styles 2
ساعت دیواری Harry Styles 2
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
پرده پانچ وان دایرکشن -DIRECTIONER
پرده پانچ وان دایرکشن -DIRECTIONER
graphic-parisa
۲,۰۳۰,۰۰۰تومان
کوسن وان دایرکشن -DIRECTIONER
کوسن وان دایرکشن -DIRECTIONER
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
ساعت دیواری وان دایرکشن 5
ساعت دیواری وان دایرکشن 5
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن وان دایرکشن 5
کوسن وان دایرکشن 5
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
روتختی چاپی دو نفره ONE DIRECTION
روتختی چاپی دو نفره ONE DIRECTION
graphic-parisa
۳,۹۰۵,۰۰۰تومان
روتختی چاپی یک نفره ONE DIRECTION
روتختی چاپی یک نفره ONE DIRECTION
graphic-parisa
۲,۷۸۰,۰۰۰تومان
پرده پانچ ONE DIRECTION
پرده پانچ ONE DIRECTION
graphic-parisa
۲,۰۳۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری ONE DIRECTION
ساعت دیواری ONE DIRECTION
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن ONE DIRECTION
کوسن ONE DIRECTION
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
روتختی چاپی یک نفره 1DIRECTION-1D
روتختی چاپی یک نفره 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
۲,۷۸۰,۰۰۰تومان
پرده پانچ 1DIRECTION-1D
پرده پانچ 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
۲,۰۳۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری 1DIRECTION-1D
ساعت دیواری 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن 1DIRECTION-1D
کوسن 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
کوسن 1DIRECTION
کوسن 1DIRECTION
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان
ساعت دیواری 1DIRECTION GROUP
ساعت دیواری 1DIRECTION GROUP
graphic-parisa
۸۲۷,۰۰۰تومان
کوسن 1DIRECTION GROUP
کوسن 1DIRECTION GROUP
graphic-parisa
۳۹۹,۵۰۰تومان