تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات وان دایرکشن (One Direction)

پوستر وان دایرکشن

یکی از عناوین موزیک

گروه وان دایرکشن (One Direction) که به صورت خلاصه 1D نیز نوشته میشود یک گروه انگلیسی ایرلندی است که کار خودش را از برنامه ایکس-فکتور شروع کرد. این گروه از نایل هوران، لیام پین، هری استایلز و لوئیس تاملینسون تشکیل شده‌است.

مشخصات پوستر وان دایرکشن

وقتشه به دیوارها و دکوراسیون خسته کننده و یکنواخت اطرافت یه جون تازه بدی ... زود باش !!! بیا به دنیای پوسترهای هنرمندان بادروز و چیزی که دوست داری پیدا کن ...

۲۵ محصول

پوستر سیلک 1DIRECTION- وان دایرکشن
پوستر سیلک 1DIRECTION- وان دایرکشن
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک Liam Payne-4
پوستر سیلک Liam Payne-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک ONE DIRECTION
پوستر سیلک ONE DIRECTION
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر zayn malik-5
دراپ بنر zayn malik-5
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر وان دایرکشن 5
دراپ بنر وان دایرکشن 5
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر Harry Styles 3
دراپ بنر Harry Styles 3
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک Harry Styles 3
پوستر سیلک Harry Styles 3
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر zayn malik-4
دراپ بنر zayn malik-4
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک وان دایرکشن 5
پوستر سیلک وان دایرکشن 5
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک zayn malik-5
پوستر سیلک zayn malik-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
دراپ بنر 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک Niall Horan-3
پوستر سیلک Niall Horan-3
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر وان دایرکشن -DIRECTIONER
دراپ بنر وان دایرکشن -DIRECTIONER
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
پوستر سیلک 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک zayn malik-4
پوستر سیلک zayn malik-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک Liam Payne-1
پوستر سیلک Liam Payne-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک Niall Horan-2
پوستر سیلک Niall Horan-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر Niall Horan-3
دراپ بنر Niall Horan-3
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک 1DIRECTION-1D
پوستر سیلک 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر Liam Payne-1
دراپ بنر Liam Payne-1
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک زین مالک - -Zain Malik
پوستر سیلک زین مالک - -Zain Malik
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک زین مالک - Zain Malik
پوستر سیلک زین مالک - Zain Malik
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
پولاروید(فتوکارت) One Direction 1
اختصاصی بادروز
پولاروید(فتوکارت) One Direction 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان