تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات وان دایرکشن (One Direction)

تابلوهای هنری وان دایرکشن

یکی از عناوین موزیک

گروه وان دایرکشن (One Direction) که به صورت خلاصه 1D نیز نوشته میشود یک گروه انگلیسی ایرلندی است که کار خودش را از برنامه ایکس-فکتور شروع کرد. این گروه از نایل هوران، لیام پین، هری استایلز و لوئیس تاملینسون تشکیل شده‌است.

مشخصات تابلوهای هنری وان دایرکشن

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

تابلو کنواس مربع louis tomlinson-1
تابلو کنواس مربع louis tomlinson-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
تابلو کنواس 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس Liam Payne-4
تابلو کنواس Liam Payne-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس 1DIRECTION- وان دایرکشن
تابلو کنواس 1DIRECTION- وان دایرکشن
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس وان دایرکشن 4
تابلو کنواس وان دایرکشن 4
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی Niall Horan-2
شاسی Niall Horan-2
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس zayn malik-5
تابلو کنواس zayn malik-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
شاسی 1DIRECTION- وان دایرکشن 2
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس Liam Payne-1
تابلو کنواس Liam Payne-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی Niall Horan-3
شاسی Niall Horan-3
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی zayn malik-5
شاسی zayn malik-5
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی 1DIRECTION-1D
شاسی 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس Niall Horan-2
تابلو کنواس Niall Horan-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع 1DIRECTION-1D
تابلو کنواس مربع 1DIRECTION-1D
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس Niall Horan-3
تابلو کنواس Niall Horan-3
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس zayn malik-4
تابلو کنواس zayn malik-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
شاسی وان دایرکشن 5
شاسی وان دایرکشن 5
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس وان دایرکشن 5
تابلو کنواس وان دایرکشن 5
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع 1DIRECTION GROUP
تابلو کنواس مربع 1DIRECTION GROUP
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
شاسی Harry Styles 3
شاسی Harry Styles 3
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس Harry Styles 3
تابلو کنواس Harry Styles 3
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع Niall Horan-4
تابلو کنواس مربع Niall Horan-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
شاسی zayn malik-4
شاسی zayn malik-4
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی وان دایرکشن -DIRECTIONER
شاسی وان دایرکشن -DIRECTIONER
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع وان دایرکشن -DIRECTIONER
تابلو کنواس مربع وان دایرکشن -DIRECTIONER
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
شاسی 1DIRECTION- وان دایرکشن
شاسی 1DIRECTION- وان دایرکشن
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی Liam Payne-1
شاسی Liam Payne-1
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی Liam Payne-4
شاسی Liam Payne-4
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی ONE DIRECTION
شاسی ONE DIRECTION
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) زین مالک - -Zain Malik
تابلو کنواس (بوم) زین مالک - -Zain Malik
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی زین مالک - -Zain Malik
شاسی زین مالک - -Zain Malik
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) زین مالک - Zain Malik
تابلو کنواس (بوم) زین مالک - Zain Malik
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی زین مالک - Zain Malik
شاسی زین مالک - Zain Malik
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) One Direction 1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع (بوم) One Direction 1
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۰,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) Zayn Nobody Is Listening
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) Zayn Nobody Is Listening
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان