تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات رد دد ریدمپشن (Red Dead Redemption)

پولاروید(فتوکارت) رد دد ریدمپشن

یکی از عناوین بازی و گیم

بازی رد دد ریدمپشن (Red Dead Redemption) یک بازی ویدئویی در سبک اکشن ماجراجویی و تیراندازی سوم شخص محصول سال ۲۰۱۰ شرکت راک‌استار گیمز است. رد دد ریدمپشن یک بازی جهان باز وسترن با دید سوم شخص است.

مشخصات پولاروید(فتوکارت) رد دد ریدمپشن

- بعضی چیزها قدیمی نمیشه، جذابتر میشه، مثل پولاروید
- چاپ روی کاغذ نیمه مات عکاسی
- سایز عکس ها 10x7.5 سانت
- اتاق، محل کار و حتی یخچالت با پولاروید میتونه جذابترین جای دنیا بشه
- پولارویدهایی با طرح های هنرمندان سراسر ایران

پولاروید  رد دد ریدمپشن - 21
پولاروید رد دد ریدمپشن - 21
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 20
پولاروید رد دد ریدمپشن - 20
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 19
پولاروید رد دد ریدمپشن - 19
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 18
پولاروید رد دد ریدمپشن - 18
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 16
پولاروید رد دد ریدمپشن - 16
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 14
پولاروید رد دد ریدمپشن - 14
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۲۰۰
۲۳,۳۶۰ تومان
پولاروید  رد دد ریدمپشن - 13
پولاروید رد دد ریدمپشن - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 12
پولاروید رد دد ریدمپشن - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 8
پولاروید رد دد ریدمپشن - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 7
پولاروید رد دد ریدمپشن - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 6
پولاروید رد دد ریدمپشن - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید  رد دد ریدمپشن - 5
پولاروید رد دد ریدمپشن - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید  رد دد ریدمپشن - 4
پولاروید رد دد ریدمپشن - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 3
پولاروید رد دد ریدمپشن - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن - 2
پولاروید رد دد ریدمپشن - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان
پولاروید رد دد ریدمپشن  - 1
پولاروید رد دد ریدمپشن - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۲۹,۰۰۰
۲۳,۲۰۰ تومان