تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات رد دد ریدمپشن (Red Dead Redemption)

دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن

یکی از عناوین بازی و گیم

بازی رد دد ریدمپشن (Red Dead Redemption) یک بازی ویدئویی در سبک اکشن ماجراجویی و تیراندازی سوم شخص محصول سال ۲۰۱۰ شرکت راک‌استار گیمز است. رد دد ریدمپشن یک بازی جهان باز وسترن با دید سوم شخص است.

مشخصات دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن

- 60 برگ تحریر ( دو رو خط دار )
- جلد گلاسه با روکش براق
- صحافی فنر دوبل مشکی
- پشت و روی دفتر یادداشت یک طرح می باشد
- برای سفارش طرح های اختصاصی به قسمت خدمات ویژه مراجعه کنید

دفتر یادداشت  رد دد ریدمپشن - 21
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 21
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 20
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 20
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 19
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 19
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 16
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 16
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  رد دد ریدمپشن - 13
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 12
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 9
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 8
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 7
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 6
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  رد دد ریدمپشن - 5
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت  رد دد ریدمپشن - 4
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 3
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 2
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن  - 1
دفتر یادداشت رد دد ریدمپشن - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Dutchs Boys
دفتر یادداشت Dutchs Boys
Josef
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان