تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۵ تخفیف
خرید محصولات رد دد ریدمپشن (Red Dead Redemption)

شاسی رد دد ریدمپشن

یکی از عناوین بازی و گیم

بازی رد دد ریدمپشن (Red Dead Redemption) یک بازی ویدئویی در سبک اکشن ماجراجویی و تیراندازی سوم شخص محصول سال ۲۰۱۰ شرکت راک‌استار گیمز است. رد دد ریدمپشن یک بازی جهان باز وسترن با دید سوم شخص است.

مشخصات شاسی رد دد ریدمپشن

- چاپ روی کاغذ سیلک عکاسی با ماندگاری بالا
- شاسی 8mm و چسب عالی
- قابلیت تمیز کردن سطح شاسی عکس با دستمال مرطوب
- امکان سفارش در سایزهای دیگر در قسمت خدمات ویژه

شاسی  رد دد ریدمپشن - 22
شاسی رد دد ریدمپشن - 22
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 21
شاسی رد دد ریدمپشن - 21
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 20
شاسی رد دد ریدمپشن - 20
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 19
شاسی رد دد ریدمپشن - 19
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 18
شاسی رد دد ریدمپشن - 18
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 17
شاسی رد دد ریدمپشن - 17
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 16
شاسی رد دد ریدمپشن - 16
مایا گالری
% ۲۵ ۱۷۲,۵۰۰
۱۲۹,۳۷۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 15
شاسی رد دد ریدمپشن - 15
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 14
شاسی رد دد ریدمپشن - 14
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 13
شاسی رد دد ریدمپشن - 13
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 12
شاسی رد دد ریدمپشن - 12
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 9
شاسی رد دد ریدمپشن - 9
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 8
شاسی رد دد ریدمپشن - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 7
شاسی رد دد ریدمپشن - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 6
شاسی رد دد ریدمپشن - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 5
شاسی رد دد ریدمپشن - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی  رد دد ریدمپشن - 4
شاسی رد دد ریدمپشن - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 3
شاسی رد دد ریدمپشن - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی رد دد ریدمپشن - 1
شاسی رد دد ریدمپشن - 1
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی red dead redemption 2
اختصاصی بادروز
شاسی red dead redemption 2
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی جان مارستون
شاسی جان مارستون
Astronix
% ۲۵ ۱۲۲,۵۰۰
۹۱,۸۷۵ تومان
شاسی رد دد 2
شاسی رد دد 2
Astronix
% ۲۵ ۱۲۲,۵۰۰
۹۱,۸۷۵ تومان
شاسی red dead 2 - black
شاسی red dead 2 - black
aldron
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی red dead 2 - Red sunset
شاسی red dead 2 - Red sunset
aldron
% ۲۵ ۱۱۳,۵۰۰
۸۵,۱۲۵ تومان
شاسی red dead 2
شاسی red dead 2
aldron
% ۲۵ ۱۱۳,۵۰۰
۸۵,۱۲۵ تومان