تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات رد هات چیلی پپرز (Red Hot Chili Peppers)

رد هات چیلی پپرز (Red Hot Chili Peppers)

یکی از عناوین متال و راک

گروه Red Hot Chili Peppers یک گروه راک آمریکایی است که در سال 1983 تشکیل شده است. این گروه در سبک‌های فانک راک، آلترناتیو راک و راک پانک فعالیت می‌کند.

۴ محصول

استیکر Red Hot Chili Peppers رد هات چیلی پپرز
استیکر Red Hot Chili Peppers رد هات چیلی پپرز
اس اچ دیزاین
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Red Hot Chili Peppers رد هات چیلی پپرز
تی شرت مردانه Red Hot Chili Peppers رد هات چیلی پپرز
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
کوسن  Red Hot Chili Peppers رد هات چیلی پپرز
کوسن Red Hot Chili Peppers رد هات چیلی پپرز
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۴۰۷,۵۰۰
۳۲۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه Red Hot Chili Peppers رد هات چیلی پپرز
تی شرت زنانه Red Hot Chili Peppers رد هات چیلی پپرز
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان