تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات رونالدینیو (Ronaldinho)

رونالدینیو (Ronaldinho)

یکی از عناوین فوتبال

رونالدینیو (Ronaldinho) یکی از برترین و مشهورترین بازیکنان فوتبال در دهه ۲۰۰۰ بود. نام کامل او Ronaldo de Assis Moreira بوده و در ۲۱ مارس ۱۹۸۰ در شهر پورتو آلگره در برزیل متولد شد. رونالدینیو در پست مهاجم در زمین بازی می‌افتاد.

۲۳ محصول

دفتر یادداشت طرح رونالدینیو - کد :004
دفتر یادداشت طرح رونالدینیو - کد :004
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح رونالدینیو - کد :003
دفتر یادداشت طرح رونالدینیو - کد :003
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح رونالدینیو - کد :004
پوستر سیلک طرح رونالدینیو - کد :004
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت رونالدینیو - Ronaldinho
دفتر یادداشت رونالدینیو - Ronaldinho
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی  طرح رونالدینیو - کد :003
پچ حرارتی طرح رونالدینیو - کد :003
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
تی شرت مردانه طرح رونالدینیو - کد :003
تی شرت مردانه طرح رونالدینیو - کد :003
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح رونالدینیو - کد :004
تابلو کنواس (بوم) طرح رونالدینیو - کد :004
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح رونالدینیو - کد :003
تابلو کنواس (بوم) طرح رونالدینیو - کد :003
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح رونالدینیو - کد :003
بک دراپ طرح رونالدینیو - کد :003
مایا گالری
% ۲۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک طرح رونالدینیو - کد :003
پوستر سیلک طرح رونالدینیو - کد :003
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
کوسن  طرح رونالدینیو - کد :003
کوسن طرح رونالدینیو - کد :003
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
شاسی طرح رونالدینیو - کد :004
شاسی طرح رونالدینیو - کد :004
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) رونالدینیو - Ronaldinho
تابلو کنواس (بوم) رونالدینیو - Ronaldinho
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰ تومان
ماگ طرح رونالدینیو - کد :004
ماگ طرح رونالدینیو - کد :004
مایا گالری
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
شاسی  طرح رونالدینیو - کد :003
شاسی طرح رونالدینیو - کد :003
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
ماگ  طرح رونالدینیو - کد :003
ماگ طرح رونالدینیو - کد :003
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دراپ بنر طرح رونالدینیو - کد :003
دراپ بنر طرح رونالدینیو - کد :003
مایا گالری
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
ماگ رونالدینیو - Ronaldinho
ماگ رونالدینیو - Ronaldinho
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
کوسن رونالدینیو - Ronaldinho
کوسن رونالدینیو - Ronaldinho
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
شاسی رونالدینیو - Ronaldinho
شاسی رونالدینیو - Ronaldinho
مایا گالری
% ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
۹۵,۶۲۵ تومان
تی شرت مردانه رونالدینیو - Ronaldinho
تی شرت مردانه رونالدینیو - Ronaldinho
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۰,۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک رونالدینیو - Ronaldinho
پوستر سیلک رونالدینیو - Ronaldinho
مایا گالری
% ۲۰ ۶۷,۵۰۰
۵۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه رونالدینیو - Ronaldinho
تی شرت زنانه رونالدینیو - Ronaldinho
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۰,۰۰۰
۴۳۲,۰۰۰ تومان