تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات سونتین (Seventeen)

سونتین (Seventeen)

یکی از عناوین کی پاپ

گروه سونتین (Seventeen) در سال ۲۰۱۵ و زیرنظر پلدیس اینترتینمنت، شکل گرفت. ۱۳ عضو این گروه، در سه زیرمجموعهٔ 'هیپ-هاپ'، 'وکال' و 'اجرا'، به فعالیت می‌پردازند. سونتین تا به امروز سه آلبوم استودیویی و شش آلبوم چندآهنگه منتشر کرده‌است.

۱۵۴ محصول

ساعت دیواری Seventeen 2
ساعت دیواری Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره Seventeen 2
روتختی چاپی یک نفره Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
پرده پانچ Seventeen 2
پرده پانچ Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر Seventeen 2
دراپ بنر Seventeen 2
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
استیکر Seventeen 1
استیکر Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
دفتر یادداشت Seventeen Boy band
دفتر یادداشت Seventeen Boy band
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
دراپ بنر Seventeen 1
دراپ بنر Seventeen 1
Mr Darcy
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر Seventeen Boy band
دراپ بنر Seventeen Boy band
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک Seventeen Boy band
پوستر سیلک Seventeen Boy band
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی یک نفره Seventeen 1
روتختی چاپی یک نفره Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۵ ۲,۷۸۲,۰۰۰
۲,۰۸۶,۵۰۰ تومان
دفتر یادداشت Seventeen 2
دفتر یادداشت Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک Seventeen 2
پوستر سیلک Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
عطرجیبی Seventeen 2
عطرجیبی Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۲۱,۰۰۰
۹۶,۸۰۰ تومان
استیکر Seventeen 2
استیکر Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
تی شرت مردانه Seventeen 2
تی شرت مردانه Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
پرده پانچ Seventeen 1
پرده پانچ Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Seventeen 1
تی شرت مردانه Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک Seventeen 1
پوستر سیلک Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
ماگ Seventeen 2
ماگ Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
کوسن Seventeen 1
کوسن Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس Seventeen 2
تابلو کنواس Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی Seventeen 2
پچ حرارتی Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
استیکر Seventeen Boy band
استیکر Seventeen Boy band
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۸,۵۰۰
۱۳,۸۷۵ تومان
ساعت دیواری Seventeen 1
ساعت دیواری Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ماگ Seventeen 1
ماگ Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
پچ حرارتی Seventeen 1
پچ حرارتی Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
تی شرت زنانه Seventeen 1
تی شرت زنانه Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Seventeen 1
دفتر یادداشت Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی Seventeen Boy band
پچ حرارتی Seventeen Boy band
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
تی شرت زنانه Seventeen 2
تی شرت زنانه Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۰ ۵۲۸,۰۰۰
۴۲۲,۴۰۰ تومان
شاسی Seventeen 2
شاسی Seventeen 2
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
کوسن Seventeen Boy band
کوسن Seventeen Boy band
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس Seventeen 1
تابلو کنواس Seventeen 1
Mr Darcy
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری Seventeen Boy band
ساعت دیواری Seventeen Boy band
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن seventeen logo 3
اختصاصی بادروز
کوسن seventeen logo 3
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
پولاروید seventeen logo 3
اختصاصی بادروز
پولاروید seventeen logo 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری seventeen attacca
ساعت دیواری seventeen attacca
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
شاسی seventeen face the sun
شاسی seventeen face the sun
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تی شرت مردانه seventeen logo
تی شرت مردانه seventeen logo
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
پولاروید seventeen 4
پولاروید seventeen 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت seventeen attacca
دفتر یادداشت seventeen attacca
rebel shop
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) seventeen face the sun
تابلو کنواس (بوم) seventeen face the sun
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی seventeen logo
پچ حرارتی seventeen logo
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
تی شرت زنانه seventeen logo 3
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه seventeen logo 3
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
عطرجیبی seventeen 3
عطرجیبی seventeen 3
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری seventeen
ساعت دیواری seventeen
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
روتختی یک نفره seventeen an ode
روتختی یک نفره seventeen an ode
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
شاسی seventeen an ode
شاسی seventeen an ode
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت seventeen semicolon
دفتر یادداشت seventeen semicolon
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
شاسی seventeen attacca
شاسی seventeen attacca
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
عطرجیبی an ode
عطرجیبی an ode
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت seventeen 3
دفتر یادداشت seventeen 3
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک seventeen logo 3
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک seventeen logo 3
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ seventeen semicolon
بک دراپ seventeen semicolon
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی seventeen logo 2
پچ حرارتی seventeen logo 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
ساعت دیواری seventeen logo 3
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری seventeen logo 3
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
عطرجیبی seventeen face the sun
عطرجیبی seventeen face the sun
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
کوسن seventeen
کوسن seventeen
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
ماگ seventeen semicolon
ماگ seventeen semicolon
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
پوستر سیلک seventeen face the sun
پوستر سیلک seventeen face the sun
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) seventeen 4
تابلو کنواس (بوم) seventeen 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت seventeen an ode
دفتر یادداشت seventeen an ode
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
استیکر seventeen logo
استیکر seventeen logo
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
دراپ بنر seventeen inkigayo
دراپ بنر seventeen inkigayo
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
تی شرت زنانه seventeen logo 2
تی شرت زنانه seventeen logo 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه seventeen logo 3
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه seventeen logo 3
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
شاسی seventeen semicolon
شاسی seventeen semicolon
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
کوسن  an ode
کوسن an ode
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) seventeen 3
تابلو کنواس (بوم) seventeen 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره seventeen logo 3
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره seventeen logo 3
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
شاسی seventeen logo 3
اختصاصی بادروز
شاسی seventeen logo 3
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان