تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات شهر اشباح (Spirited Away)

شهر اشباح (Spirited Away)

یکی از عناوین انیمه و مانگا

شهر اشباح (Spirited Away) یک انیمه ژاپنی در سبک خیال‌پردازی درام است که محصول استودیو جیبلی می باشدکه یکی از برترین انیمه های پویانمایی تمام دوران به حساب می‌آید.
این انیمه در مورد دختری 10 ساله به اسم ارمیا چیهیرو است.

۱۴۲ محصول

ساعت دیواری Spirited Away - No Face
ساعت دیواری Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۸۷۲,۹۹۹
۶۵۴,۷۴۹ تومان
کوسن Spirited Away - No Face
کوسن Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۴۱۷,۵۰۰
۳۳۴,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان (توت بگ) Spirited Away - No Face
کیف خرید کتان (توت بگ) Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۲۸۱,۹۹۹
۲۲۵,۵۹۹ تومان
دفتر یادداشت Spirited Away - No Face
دفتر یادداشت Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی (برچسب لباس) Spirited Away - No Face
پچ حرارتی (برچسب لباس) Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۲۵,۰۰۰
۱۸,۷۵۰ تومان
عطرجیبی Spirited Away - No Face
عطرجیبی Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۱۲۰,۹۹۹
۹۶,۷۹۹ تومان
ماگ Spirited Away - No Face
ماگ Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۲۵۷,۴۹۹
۱۹۳,۱۲۴ تومان
تابلو کنواس (بوم) Spirited Away - No Face
تابلو کنواس (بوم) Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۳۲۰,۹۹۹
۲۵۶,۷۹۹ تومان
شاسی Spirited Away - No Face
شاسی Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۲۱۰,۴۹۹
۱۵۷,۸۷۴ تومان
دراپ بنر Spirited Away - No Face
دراپ بنر Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۱۵ ۴۲۰,۰۰۰
۳۵۷,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک Spirited Away - No Face
پوستر سیلک Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۱۴۱,۴۹۷
۱۱۳,۱۹۸ تومان
پولاروید(فتوکارت) Spirited Away - No Face
پولاروید(فتوکارت) Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
بک دراپ Spirited Away - No Face
بک دراپ Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۰ ۶۸۸,۰۰۰
۵۵۰,۴۰۰ تومان
استیکر و برچسب Spirited Away - No Face
استیکر و برچسب Spirited Away - No Face
Moonlight Gallery
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
فندک Haku
اختصاصی بادروز
فندک Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۱۴۳,۰۰۰
۱۰۷,۲۵۰ تومان
روتختی دو نفره Haku
اختصاصی بادروز
روتختی دو نفره Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۴,۰۵۰,۰۰۰
۳,۰۳۷,۵۰۰ تومان
روتختی یک نفره Haku
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۲,۹۰۵,۰۰۰
۲,۱۷۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ Haku
اختصاصی بادروز
پرده پانچ Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۲,۲۷۵,۰۰۰
۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری Haku
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۸۷۳,۰۰۰
۶۵۴,۷۵۰ تومان
کوسن Haku
اختصاصی بادروز
کوسن Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۴۱۸,۵۰۰
۳۳۴,۸۰۰ تومان
کیف خرید کتان Haku
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۲۸۸,۰۰۰
۲۳۰,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Haku
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی Haku
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۳۳,۵۰۰
۲۵,۱۲۵ تومان
عطرجیبی Haku
اختصاصی بادروز
عطرجیبی Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۱۲۷,۰۰۰
۱۰۱,۶۰۰ تومان
ماگ Haku
اختصاصی بادروز
ماگ Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۲۷۷,۵۰۰
۲۰۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) Haku
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع (بوم) Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۳۸۴,۰۰۰
۳۰۷,۲۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) Haku
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۳۰۸,۰۰۰
۲۴۶,۴۰۰ تومان
شاسی Haku
اختصاصی بادروز
شاسی Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۲۱۰,۵۰۰
۱۵۷,۸۷۵ تومان
دراپ بنر Haku
اختصاصی بادروز
دراپ بنر Haku
فروشگاه کیکی
% ۱۵ ۴۰۴,۰۰۰
۳۴۳,۴۰۰ تومان
پوستر سیلک Haku
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۱۳۰,۵۰۰
۱۰۴,۴۰۰ تومان
پولاروید Haku
اختصاصی بادروز
پولاروید Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۲۶,۰۰۰
۲۰,۸۰۰ تومان
بک دراپ Haku
اختصاصی بادروز
بک دراپ Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
استیکر Haku
اختصاصی بادروز
استیکر Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۲۵,۰۰۰
۱۸,۷۵۰ تومان
تی شرت زنانه Haku
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۵۵۵,۰۰۰
۴۴۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Haku
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه Haku
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۵۵۵,۰۰۰
۴۴۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره شهر اشباح-نوفیس
روتختی یک نفره شهر اشباح-نوفیس
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
پرده پانچ شهر اشباح-نو فیس
پرده پانچ شهر اشباح-نو فیس
graphic-parisa
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری شهر اشباح-روح
ساعت دیواری شهر اشباح-روح
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن شهر اشباح-روح
کوسن شهر اشباح-روح
graphic-parisa
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری Spirited Away 29
ساعت دیواری Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن Spirited Away 29
کوسن Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Spirited Away 29
دفتر یادداشت Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پچ حرارتی Spirited Away 29
پچ حرارتی Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
عطرجیبی Spirited Away 29
عطرجیبی Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماگ Spirited Away 29
ماگ Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس Spirited Away 29
تابلو کنواس Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر Spirited Away 29
دراپ بنر Spirited Away 29
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
پوستر سیلک Spirited Away 29
پوستر سیلک Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پولاروید Spirited Away 29
پولاروید Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
بک دراپ Spirited Away 29
بک دراپ Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
استیکر Spirited Away 29
استیکر Spirited Away 29
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری Spirited Away 28
ساعت دیواری Spirited Away 28
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
دفتر یادداشت Spirited Away 28
دفتر یادداشت Spirited Away 28
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پچ حرارتی Spirited Away 28
پچ حرارتی Spirited Away 28
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
عطرجیبی Spirited Away 28
عطرجیبی Spirited Away 28
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماگ Spirited Away 28
ماگ Spirited Away 28
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس Spirited Away 28
تابلو کنواس Spirited Away 28
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر Spirited Away 28
دراپ بنر Spirited Away 28
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
پوستر سیلک Spirited Away 28
پوستر سیلک Spirited Away 28
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پولاروید Spirited Away 28
پولاروید Spirited Away 28
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
بک دراپ Spirited Away 28
بک دراپ Spirited Away 28
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
استیکر Spirited Away 28
استیکر Spirited Away 28
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری Spirited Away 27
ساعت دیواری Spirited Away 27
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
کوسن Spirited Away 27
کوسن Spirited Away 27
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Spirited Away 27
دفتر یادداشت Spirited Away 27
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پچ حرارتی Spirited Away 27
پچ حرارتی Spirited Away 27
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
عطرجیبی Spirited Away 27
عطرجیبی Spirited Away 27
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماگ Spirited Away 27
ماگ Spirited Away 27
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس Spirited Away 27
تابلو کنواس Spirited Away 27
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر Spirited Away 27
دراپ بنر Spirited Away 27
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
پوستر سیلک Spirited Away 27
پوستر سیلک Spirited Away 27
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پولاروید Spirited Away 27
پولاروید Spirited Away 27
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان