تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات باب اسفنجی (Spongebob)

پوشاک باب اسفنجی

یکی از عناوین انیمیشن

باب اسفنجی شلوار مکعبی (Spongebob) یک سریال انیمیشنی است که محصول شبکه نیکلودین آمریکا می باشد. پخش این انیمیشن از سال ۱۹۹۹ شروع شده و تاکنون ادامه دارد. از کاراکترهای محبوب باب اسفنجی میتوان به پاتریک، اختاپوس، و آقای خرچنگ اشاره کرد.

مشخصات پوشاک باب اسفنجی

بادروز برای تولید محصولات خود از بهترین مواد اولیه استفاده می کند و در آینده با تنوع بیشتری از پوشاکی که قابلیت چاپ طرح اختصاصی را داشته باشند در خدمت شما هنردوستان خواهیم بود.

۵۲ محصول

تی شرت زنانه باب اسفنجی - 19
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 19
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 19
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 19
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 18
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 18
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 18
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 18
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 17
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 17
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 17
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 17
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 16
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 16
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 16
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 16
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 15
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 15
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 14
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 14
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 14
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 14
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 13
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 13
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 12
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 12
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 11
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 11
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 10
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 10
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 9
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 9
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 8
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 8
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 7
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 7
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 6
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 6
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 5
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 5
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 4
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 4
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 3
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 3
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۵۶۰,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 2
تی شرت زنانه باب اسفنجی - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 2
تی شرت مردانه باب اسفنجی - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۵۵۰,۰۰۰
۴۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی-SpongeBob
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه باب اسفنجی-SpongeBob
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی-SpongeBob
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه باب اسفنجی-SpongeBob
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی ـ پیتزا
تی شرت مردانه باب اسفنجی ـ پیتزا
Orchid
% ۲۰ ۵۶۴,۰۰۰
۴۵۱,۲۰۰ تومان
تی شرت زنانه patrick star
تی شرت زنانه patrick star
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه patrick star
تی شرت مردانه patrick star
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه bob weed
تی شرت مردانه bob weed
aldron
% ۲۰ ۵۲۹,۰۰۰
۴۲۳,۲۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب‌ اسفنجی
تی شرت زنانه باب‌ اسفنجی
رالماس
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب‌ اسفنجی
تی شرت مردانه باب‌ اسفنجی
رالماس
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه لایک باب اسفنجی
تی شرت زنانه لایک باب اسفنجی
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی-نویسنده
تی شرت مردانه باب اسفنجی-نویسنده
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه باب اسفنجی -استایل های پاتریک
تی شرت زنانه باب اسفنجی -استایل های پاتریک
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه باب اسفنجی -استایل های پاتریک
تی شرت مردانه باب اسفنجی -استایل های پاتریک
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه Sponge Bob-NOBODY CARES
تی شرت زنانه Sponge Bob-NOBODY CARES
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Sponge Bob-NOBODY CARES
تی شرت مردانه Sponge Bob-NOBODY CARES
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه Sponge Bob and Patrick
تی شرت زنانه Sponge Bob and Patrick
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Sponge Bob and Patrick
تی شرت مردانه Sponge Bob and Patrick
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان