بستن جست و جو
تی‌اکس‌تی(TXT)
تی‌اکس‌تی(TXT)

تی‌اکس‌تی(TXT)

یکی از عناوین کی پاپ

۲۶۸ محصول

روتختی یک نفره txt the name
روتختی یک نفره txt the name
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره txt freeze
روتختی یک نفره txt freeze
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری taehyun txt
ساعت دیواری taehyun txt
rebel shop
۵۵۵,۰۰۰تومان
کوسن taehyun txt
کوسن taehyun txt
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت taehyun txt
دفتر یادداشت taehyun txt
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی taehyun txt
عطرجیبی taehyun txt
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس taehyun txt
تابلو کنواس taehyun txt
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی taehyun txt
شاسی taehyun txt
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر taehyun txt
دراپ بنر taehyun txt
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک taehyun txt
پوستر سیلک taehyun txt
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
پولاروید taehyun txt
پولاروید taehyun txt
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ taehyun txt
بک دراپ taehyun txt
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
استیکر taehyun txt
استیکر taehyun txt
rebel shop
۱۳,۰۰۰تومان
ساعت دیواری soobin txt
ساعت دیواری soobin txt
rebel shop
۵۵۵,۰۰۰تومان
کوسن soobin txt
کوسن soobin txt
rebel shop
۲۶۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت soobin txt
دفتر یادداشت soobin txt
rebel shop
۱۱۵,۰۰۰تومان
عطرجیبی soobin txt
عطرجیبی soobin txt
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس soobin txt
تابلو کنواس soobin txt
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی soobin txt
شاسی soobin txt
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر soobin txt
دراپ بنر soobin txt
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک soobin txt
پوستر سیلک soobin txt
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
پولاروید soobin txt
پولاروید soobin txt
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ soobin txt
بک دراپ soobin txt
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
استیکر soobin txt
استیکر soobin txt
rebel shop
۱۳,۰۰۰تومان
ساعت دیواری hueningkai txt
ساعت دیواری hueningkai txt
rebel shop
۵۵۵,۰۰۰تومان
کوسن hueningkai txt
کوسن hueningkai txt
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت hueningkai txt
دفتر یادداشت hueningkai txt
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی hueningkai txt
عطرجیبی hueningkai txt
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس hueningkai txt
تابلو کنواس hueningkai txt
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی hueningkai txt
شاسی hueningkai txt
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر hueningkai txt
دراپ بنر hueningkai txt
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک hueningkai txt
پوستر سیلک hueningkai txt
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
پولاروید hueningkai txt
پولاروید hueningkai txt
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ hueningkai txt
بک دراپ hueningkai txt
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
استیکر hueningkai txt
استیکر hueningkai txt
rebel shop
۱۳,۰۰۰تومان
ساعت دیواری beomgyu txt
ساعت دیواری beomgyu txt
rebel shop
۵۵۵,۰۰۰تومان
کوسن beomgyu txt
کوسن beomgyu txt
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت beomgyu txt
دفتر یادداشت beomgyu txt
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی beomgyu txt
عطرجیبی beomgyu txt
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس beomgyu txt
تابلو کنواس beomgyu txt
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی beomgyu txt
شاسی beomgyu txt
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر beomgyu txt
دراپ بنر beomgyu txt
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک beomgyu txt
پوستر سیلک beomgyu txt
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
پولاروید beomgyu txt
پولاروید beomgyu txt
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ beomgyu txt
بک دراپ beomgyu txt
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
استیکر beomgyu txt
استیکر beomgyu txt
rebel shop
۱۳,۰۰۰تومان
ساعت دیواری yeonjun txt
ساعت دیواری yeonjun txt
rebel shop
۵۵۵,۰۰۰تومان
کوسن yeonjun txt
کوسن yeonjun txt
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت yeonjun txt
دفتر یادداشت yeonjun txt
rebel shop
۱۱۵,۰۰۰تومان
عطرجیبی yeonjun txt
عطرجیبی yeonjun txt
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس yeonjun txt
تابلو کنواس yeonjun txt
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی yeonjun txt
شاسی yeonjun txt
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر yeonjun txt
دراپ بنر yeonjun txt
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک yeonjun txt
پوستر سیلک yeonjun txt
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
پولاروید yeonjun txt
پولاروید yeonjun txt
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ yeonjun txt
بک دراپ yeonjun txt
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
استیکر yeonjun txt
استیکر yeonjun txt
rebel shop
۱۳,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت txt fight or escape 3
دفتر یادداشت txt fight or escape 3
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی txt fight or escape 3
عطرجیبی txt fight or escape 3
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ txt fight or escape 3
ماگ txt fight or escape 3
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس txt fight or escape 3
تابلو کنواس txt fight or escape 3
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی txt fight or escape 3
شاسی txt fight or escape 3
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر txt fight or escape 3
دراپ بنر txt fight or escape 3
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک txt fight or escape 3
پوستر سیلک txt fight or escape 3
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ txt fight or escape 3
بک دراپ txt fight or escape 3
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
استیکر txt fight or escape 3
استیکر txt fight or escape 3
rebel shop
۱۳,۰۰۰تومان
ساعت دیواری txt the dream 2
ساعت دیواری txt the dream 2
rebel shop
۵۵۵,۰۰۰تومان
کوسن txt the dream 2
کوسن txt the dream 2
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت txt the dream 2
دفتر یادداشت txt the dream 2
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی txt the dream 2
عطرجیبی txt the dream 2
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ txt the dream 2
ماگ txt the dream 2
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس txt the dream 2
تابلو کنواس txt the dream 2
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان

گروه TXT یا "Tomorrow X Together" یک گروه پسرانه کره‌ای است که در سال ۲۰۱۹ تحت مدیریت شرکت Big Hit Entertainment تشکیل شد. اعضای این گروه شامل پنج نفر هستند:
1. Soobin (سوبین) - رهبر گروه، مجری و خواننده اصلی
2. Yeonjun (یئونجون) - خواننده و رقاص اصلی
3. Beomgyu (بئومگیو) - خواننده، رقاص و MC
4. Taehyun (تایهیون) - خواننده و نوازنده کیبورد
5. Hueningkai (هونینگ‌کای) - خواننده، رقاص و نوازنده گیتار
گروه TXT تاکنون چندین آلبوم با عناوین "The Dream Chapter: Star"، "The Dream Chapter: Magic"، "The Dream Chapter: Eternity" و "Minisode1: Blue Hour" را منتشر کرده‌ اند.