بستن جست و جو
تدی خرسه (Teddy bear)
تدی خرسه (Teddy bear)

تدی خرسه (Teddy bear)

یکی از عناوین مخصوص بچه ها

۳۵۳ محصول

روتختی یک نفره تدی-ورزشکار
روتختی یک نفره تدی-ورزشکار
graphic-parisa
۹۰۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ تدی-ورزشکار
پرده پانچ تدی-ورزشکار
graphic-parisa
۴۷۵,۰۰۰تومان
کوسن تدی-ورزشکار
کوسن تدی-ورزشکار
graphic-parisa
۱۱۷,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان تدی-ورزشکار
کیف خرید کتان تدی-ورزشکار
graphic-parisa
۷۷,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت تدی-ورزشکار
دفتر یادداشت تدی-ورزشکار
graphic-parisa
۵۱,۰۰۰تومان
پچ حرارتی تدی-ورزشکار
پچ حرارتی تدی-ورزشکار
graphic-parisa
۶,۰۰۰تومان
ماگ تدی-ورزشکار
ماگ تدی-ورزشکار
graphic-parisa
۶۲,۰۰۰تومان
استیکر تدی-ورزشکار
استیکر تدی-ورزشکار
graphic-parisa
۴,۵۰۰تومان
تی شرت مردانه تدی-ورزشکار
تی شرت مردانه تدی-ورزشکار
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره تدی-سلفی
روتختی یک نفره تدی-سلفی
graphic-parisa
۹۰۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ تدی-سلفی
پرده پانچ تدی-سلفی
graphic-parisa
۴۷۵,۰۰۰تومان
کوسن تدی-سلفی
کوسن تدی-سلفی
graphic-parisa
۱۱۷,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان تدی-سلفی
کیف خرید کتان تدی-سلفی
graphic-parisa
۷۷,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت تدی-سلفی
دفتر یادداشت تدی-سلفی
graphic-parisa
۵۱,۰۰۰تومان
پچ حرارتی تدی-سلفی
پچ حرارتی تدی-سلفی
graphic-parisa
۶,۰۰۰تومان
ماگ تدی-سلفی
ماگ تدی-سلفی
graphic-parisa
۶۲,۰۰۰تومان
استیکر تدی-سلفی
استیکر تدی-سلفی
graphic-parisa
۴,۵۰۰تومان
تی شرت زنانه تدی-سلفی
تی شرت زنانه تدی-سلفی
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه تدی-سلفی
تی شرت مردانه تدی-سلفی
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
کوسن تدی-استایل
کوسن تدی-استایل
graphic-parisa
۱۱۷,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان تدی-استایل
کیف خرید کتان تدی-استایل
graphic-parisa
۷۷,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت تدی-استایل
دفتر یادداشت تدی-استایل
graphic-parisa
۵۱,۰۰۰تومان
پچ حرارتی تدی-استایل
پچ حرارتی تدی-استایل
graphic-parisa
۶,۰۰۰تومان
استیکر تدی-استایل
استیکر تدی-استایل
graphic-parisa
۴,۵۰۰تومان
تی شرت زنانه تدی-استایل
تی شرت زنانه تدی-استایل
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه تدی-استایل
تی شرت مردانه تدی-استایل
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره تدی-ride out
روتختی یک نفره تدی-ride out
graphic-parisa
۹۰۵,۰۰۰تومان
کوسن تدی-ride out
کوسن تدی-ride out
graphic-parisa
۱۱۷,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان تدی-ride out
کیف خرید کتان تدی-ride out
graphic-parisa
۷۷,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت تدی-ride out
دفتر یادداشت تدی-ride out
graphic-parisa
۵۱,۰۰۰تومان
پچ حرارتی تدی-ride out
پچ حرارتی تدی-ride out
graphic-parisa
۶,۰۰۰تومان
ماگ تدی-ride out
ماگ تدی-ride out
graphic-parisa
۶۲,۰۰۰تومان
پک استیکر تدی-ride out
پک استیکر تدی-ride out
graphic-parisa
۲۸,۰۰۰تومان
استیکر تدی-ride out
استیکر تدی-ride out
graphic-parisa
۴,۵۰۰تومان
تی شرت مردانه تدی-ride out
تی شرت مردانه تدی-ride out
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
کوسن تدی-party
کوسن تدی-party
graphic-parisa
۱۱۷,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان تدی-party
کیف خرید کتان تدی-party
graphic-parisa
۷۷,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت تدی-party
دفتر یادداشت تدی-party
graphic-parisa
۵۱,۰۰۰تومان
پچ حرارتی تدی-party
پچ حرارتی تدی-party
graphic-parisa
۶,۰۰۰تومان
ماگ تدی-party
ماگ تدی-party
graphic-parisa
۶۲,۰۰۰تومان
استیکر تدی-party
استیکر تدی-party
graphic-parisa
۴,۵۰۰تومان
تی شرت زنانه تدی-party
تی شرت زنانه تدی-party
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه تدی-party
تی شرت مردانه تدی-party
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
کوسن تدی-Off road
کوسن تدی-Off road
graphic-parisa
۱۱۷,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان تدی-Off road
کیف خرید کتان تدی-Off road
graphic-parisa
۷۷,۰۰۰تومان
پچ حرارتی تدی-Off road
پچ حرارتی تدی-Off road
graphic-parisa
۶,۰۰۰تومان
ماگ تدی-Off road
ماگ تدی-Off road
graphic-parisa
۶۲,۰۰۰تومان
استیکر تدی-Off road
استیکر تدی-Off road
graphic-parisa
۴,۵۰۰تومان
تی شرت مردانه تدی-Off road
تی شرت مردانه تدی-Off road
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
کوسن تدی-chill out
کوسن تدی-chill out
graphic-parisa
۱۱۷,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان تدی-chill out
کیف خرید کتان تدی-chill out
graphic-parisa
۷۷,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت تدی-chill out
دفتر یادداشت تدی-chill out
graphic-parisa
۵۱,۰۰۰تومان
پچ حرارتی تدی-chill out
پچ حرارتی تدی-chill out
graphic-parisa
۶,۰۰۰تومان
ماگ تدی-chill out
ماگ تدی-chill out
graphic-parisa
۶۲,۰۰۰تومان
استیکر تدی-chill out
استیکر تدی-chill out
graphic-parisa
۴,۵۰۰تومان
تی شرت زنانه تدی-chill out
تی شرت زنانه تدی-chill out
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه تدی-chill out
تی شرت مردانه تدی-chill out
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره تدی-aka
روتختی یک نفره تدی-aka
graphic-parisa
۹۰۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ تدی-aka
پرده پانچ تدی-aka
graphic-parisa
۴۷۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری تدی-aka
ساعت دیواری تدی-aka
graphic-parisa
۱۶۲,۰۰۰تومان
کوسن تدی-aka
کوسن تدی-aka
graphic-parisa
۱۱۷,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت تدی-aka
دفتر یادداشت تدی-aka
graphic-parisa
۵۱,۰۰۰تومان
ماگ تدی-aka
ماگ تدی-aka
graphic-parisa
۶۲,۰۰۰تومان
پرده پانچ تدی-1979
پرده پانچ تدی-1979
graphic-parisa
۴۷۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری تدی-1979
ساعت دیواری تدی-1979
graphic-parisa
۱۶۲,۰۰۰تومان
کوسن تدی-1979
کوسن تدی-1979
graphic-parisa
۱۱۷,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان تدی-1979
کیف خرید کتان تدی-1979
graphic-parisa
۷۷,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت تدی-1979
دفتر یادداشت تدی-1979
graphic-parisa
۵۱,۰۰۰تومان
ماگ تدی-1979
ماگ تدی-1979
graphic-parisa
۶۲,۰۰۰تومان
استیکر تدی-1979
استیکر تدی-1979
graphic-parisa
۴,۵۰۰تومان
تی شرت مردانه تدی-1979
تی شرت مردانه تدی-1979
graphic-parisa
۱۸۷,۰۰۰تومان
کوسن تدی- happier
کوسن تدی- happier
graphic-parisa
۱۱۷,۰۰۰تومان

تدی خرسه (Teddy bear) یک عروسک شبیه خرس و معمولا پرزدار است که میتوان گفت از محبوبترین عروسک های سراسر جهان است. در اوایل پیدایش آن، این شخصیت مینیاتوری به شکل یک اسباب بازی مخصوص کودکان بود اما امروزه در میان بزرگسالان نیز طرفدارانی دارد.

خرید انواع ماگ و لیوان، استیکر، قاب عکس و تابلو، اکسسوری، تیشرت، هودی، جوراب، کوسن و ساعت دیواری و غیره با طرح تدی خرسه (Teddy bear) و بهترین کیفیت. تولید شده توسط مواد درجه یک. ارسال به سراسر کشور