تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۵ تخفیف
خرید محصولات تدی خرسه (Teddy bear)

ماگ تدی خرسه

یکی از عناوین مخصوص بچه ها

تدی خرسه (Teddy bear) یک عروسک شبیه خرس و معمولا پرزدار است که میتوان گفت از محبوبترین عروسک های سراسر جهان است. در اوایل پیدایش آن، این شخصیت مینیاتوری به شکل یک اسباب بازی مخصوص کودکان بود اما امروزه در میان بزرگسالان نیز طرفدارانی دارد.

مشخصات ماگ تدی خرسه

- چاپ با کیفیت و بادوام
- برای ماندگاری بیشتر فقط بصورت دستی شستشو شود
- جنس لیوان سرامیکی درجه A
- دسته و داخل لیوان سفید

ماگ تدی کاراگاه
ماگ تدی کاراگاه
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ خرسی
ماگ خرسی
CARA
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
ماگ Brown Bear
ماگ Brown Bear
aldron
% ۲۵ ۲۵۰,۵۰۰
۱۸۷,۸۷۵ تومان
ماگ خرس فانتزی.
ماگ خرس فانتزی.
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ teddy family-Bear
ماگ teddy family-Bear
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ خرس فانتزی
ماگ خرس فانتزی
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ تدی-ورزشکار
ماگ تدی-ورزشکار
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ Bear smile
ماگ Bear smile
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ We Bare Bears
ماگ We Bare Bears
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ آقای تدی
ماگ آقای تدی
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ تدی-chill out
ماگ تدی-chill out
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ We Bare Bears-photographer
ماگ We Bare Bears-photographer
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ تدی-سلفی
ماگ تدی-سلفی
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ تدی-party
ماگ تدی-party
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ BEAR-WE HAPPY
ماگ BEAR-WE HAPPY
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ تدی-Off road
ماگ تدی-Off road
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ تدی-ride out
ماگ تدی-ride out
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ تدی- happier
ماگ تدی- happier
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ BEAR-BE HAPPY
ماگ BEAR-BE HAPPY
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ تدی-aka
ماگ تدی-aka
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ BEAR-FANTASY
ماگ BEAR-FANTASY
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ تدی-1979
ماگ تدی-1979
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ BEARS-TEDDY
ماگ BEARS-TEDDY
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ Teddy-cool-usa
ماگ Teddy-cool-usa
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ TEDDY GROUP
ماگ TEDDY GROUP
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ BEAR CLUB
ماگ BEAR CLUB
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ BEAR 1
ماگ BEAR 1
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ BEAR-CUTEAGENT
ماگ BEAR-CUTEAGENT
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ تدی 1
ماگ تدی 1
CARA
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ طرح تدی 3
ماگ طرح تدی 3
CARA
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ طرح تدی2
ماگ طرح تدی2
CARA
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ کیوت - 62
ماگ کیوت - 62
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
ماگ طرح تدی خرسه - 1
ماگ طرح تدی خرسه - 1
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
ماگ طرح تدی خرسه - 7
ماگ طرح تدی خرسه - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
ماگ طرح تدی خرسه - 2
ماگ طرح تدی خرسه - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
ماگ طرح تدی خرسه - 5
ماگ طرح تدی خرسه - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
ماگ طرح تدی خرسه - 8
ماگ طرح تدی خرسه - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان