بستن جست و جو
ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi)
ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi)

ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi)

یکی از عناوین فرهنگ و هنر

۲۰۹ محصول

روتختی چاپی دو نفره نقوش سنتی
روتختی چاپی دو نفره نقوش سنتی
graphic-parisa
۱,۱۵۵,۰۰۰تومان
روتختی چاپی دو نفره طرح سنتی
روتختی چاپی دو نفره طرح سنتی
graphic-parisa
۱,۱۵۵,۰۰۰تومان
پرده پانچی اسلیمی آبی
پرده پانچی اسلیمی آبی
DreamLand
۴۹۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 30
کوسن مرغ عشق 30
colorful dreams
۱۶۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 29
کوسن مرغ عشق 29
colorful dreams
۱۴۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 28
کوسن مرغ عشق 28
colorful dreams
۱۵۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 27
کوسن مرغ عشق 27
colorful dreams
۱۶۰,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 25
ماگ مرغ عشق 25
colorful dreams
۸۰,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 22
ماگ مرغ عشق 22
colorful dreams
۸۰,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 18
ماگ مرغ عشق 18
colorful dreams
۸۰,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع مرغ عشق 23
قاب کنواس مربع مرغ عشق 23
colorful dreams
۱۴۵,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع مرغ عشق 21
قاب کنواس مربع مرغ عشق 21
colorful dreams
۱۵۰,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 25
قاب پاسپارتو مرغ عشق 25
colorful dreams
۲۰۰,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 24
قاب پاسپارتو مرغ عشق 24
colorful dreams
۲۰۵,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 22
قاب پاسپارتو مرغ عشق 22
colorful dreams
۲۰۰,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 18
قاب پاسپارتو مرغ عشق 18
colorful dreams
۲۰۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 26
کوسن مرغ عشق 26
colorful dreams
۱۵۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 25
کوسن مرغ عشق 25
colorful dreams
۱۴۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 24
کوسن مرغ عشق 24
colorful dreams
۱۴۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 23
کوسن مرغ عشق 23
colorful dreams
۱۵۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 22
کوسن مرغ عشق 22
colorful dreams
۱۴۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 21
کوسن مرغ عشق 21
colorful dreams
۱۶۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 20
کوسن مرغ عشق 20
colorful dreams
۱۶۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 19
کوسن مرغ عشق 19
colorful dreams
۱۵۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 18
کوسن مرغ عشق 18
colorful dreams
۱۴۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 17
کوسن مرغ عشق 17
colorful dreams
۱۶۰,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 13
ماگ مرغ عشق 13
colorful dreams
۸۰,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 11
ماگ مرغ عشق 11
colorful dreams
۸۰,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع مرغ عشق 16
قاب کنواس مربع مرغ عشق 16
colorful dreams
۱۵۰,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 15
قاب پاسپارتو مرغ عشق 15
colorful dreams
۲۰۵,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 14
قاب پاسپارتو مرغ عشق 14
colorful dreams
۲۰۰,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 13
قاب پاسپارتو مرغ عشق 13
colorful dreams
۲۰۰,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 11
قاب پاسپارتو مرغ عشق 11
colorful dreams
۲۰۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 16
کوسن مرغ عشق 16
colorful dreams
۱۵۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 15
کوسن مرغ عشق 15
colorful dreams
۱۴۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 14
کوسن مرغ عشق 14
colorful dreams
۱۴۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 13
کوسن مرغ عشق 13
colorful dreams
۱۴۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 12
کوسن مرغ عشق 12
colorful dreams
۱۵۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 11
کوسن مرغ عشق 11
colorful dreams
۱۴۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 8
ماگ مرغ عشق 8
colorful dreams
۸۰,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 8
قاب پاسپارتو مرغ عشق 8
colorful dreams
۲۰۵,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 7
قاب پاسپارتو مرغ عشق 7
colorful dreams
۲۰۰,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 6
قاب پاسپارتو مرغ عشق 6
colorful dreams
۲۰۰,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو مرغ عشق 3
قاب پاسپارتو مرغ عشق 3
colorful dreams
۲۰۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 8
کوسن مرغ عشق 8
colorful dreams
۱۴۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 7
کوسن مرغ عشق 7
colorful dreams
۱۴۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 6
کوسن مرغ عشق 6
colorful dreams
۱۴۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 5
کوسن مرغ عشق 5
colorful dreams
۱۶۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 4
کوسن مرغ عشق 4
colorful dreams
۱۶۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 3
کوسن مرغ عشق 3
colorful dreams
۱۵۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 2
کوسن مرغ عشق 2
colorful dreams
۱۵۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 1
کوسن مرغ عشق 1
colorful dreams
۱۶۰,۰۰۰تومان
ماگ تعادل
ماگ تعادل
DreamLand
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ باغ در شب
ماگ باغ در شب
DreamLand
۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت باغ در شب
دفتر یادداشت باغ در شب
DreamLand
۶۵,۰۰۰تومان
کوسن باغ در شب
کوسن باغ در شب
DreamLand
۱۴۰,۰۰۰تومان
ماگ اسلیمی آسمانی-۲
ماگ اسلیمی آسمانی-۲
DreamLand
۸۵,۰۰۰تومان
کوسن اسلیمی آسمانی
کوسن اسلیمی آسمانی
DreamLand
۱۴۰,۰۰۰تومان
کوسن باغ فیروزه
کوسن باغ فیروزه
DreamLand
۱۶۰,۰۰۰تومان
ماگ باغ فیروزه
ماگ باغ فیروزه
DreamLand
۸۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری نقش فرش لاکی
ساعت دیواری نقش فرش لاکی
DreamLand
۱۹۰,۰۰۰تومان
کوسن نقش فرش لاکی
کوسن نقش فرش لاکی
DreamLand
۱۶۵,۰۰۰تومان
ماگ نقش فرش لاکی
ماگ نقش فرش لاکی
DreamLand
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ باغ گل-اسلیمی۱
ماگ باغ گل-اسلیمی۱
DreamLand
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ باغ گل-اسلیمی۴
ماگ باغ گل-اسلیمی۴
DreamLand
۸۵,۰۰۰تومان

ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi) جز اصلی طرح های ایرانی هستند.از مساجد و ساختمان ها گرفته تا کتاب های و لباس ها.امروزه هم از این طرح ها برای دیزاین خانه یا برای پارچه ها استفاده میشود.طراحان نیز در طراحی های خود توجه ویژه ای به آنها دارند.

خرید انواع ماگ و لیوان، استیکر، قاب عکس و تابلو، اکسسوری، تیشرت، هودی، جوراب، کوسن و ساعت دیواری و غیره با طرح ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi) و بهترین کیفیت. تولید شده توسط مواد درجه یک. ارسال به سراسر کشور