بستن جست و جو
ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi)
ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi)

ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi)

یکی از عناوین فرهنگ و هنر

۱۹۱ محصول

روتختی چاپی دو نفره نقوش سنتی
روتختی چاپی دو نفره نقوش سنتی
graphic-parisa
۱,۶۰۵,۰۰۰تومان
روتختی چاپی دو نفره طرح سنتی
روتختی چاپی دو نفره طرح سنتی
graphic-parisa
۱,۶۰۵,۰۰۰تومان
پرده پانچی اسلیمی آبی
پرده پانچی اسلیمی آبی
✨FluFeather✨
۸۲۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 30
کوسن مرغ عشق 30
colorful dreams
۲۲۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 29
کوسن مرغ عشق 29
colorful dreams
۲۰۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 28
کوسن مرغ عشق 28
colorful dreams
۲۱۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 27
کوسن مرغ عشق 27
colorful dreams
۲۲۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 25
ماگ مرغ عشق 25
colorful dreams
۱۰۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 22
ماگ مرغ عشق 22
colorful dreams
۱۰۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 18
ماگ مرغ عشق 18
colorful dreams
۱۰۵,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع مرغ عشق 23
قاب کنواس مربع مرغ عشق 23
colorful dreams
۱۸۵,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع مرغ عشق 21
قاب کنواس مربع مرغ عشق 21
colorful dreams
۱۹۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 26
کوسن مرغ عشق 26
colorful dreams
۲۱۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 25
کوسن مرغ عشق 25
colorful dreams
۲۰۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 24
کوسن مرغ عشق 24
colorful dreams
۲۱۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 23
کوسن مرغ عشق 23
colorful dreams
۲۲۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 22
کوسن مرغ عشق 22
colorful dreams
۲۱۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 21
کوسن مرغ عشق 21
colorful dreams
۲۲۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 20
کوسن مرغ عشق 20
colorful dreams
۲۲۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 19
کوسن مرغ عشق 19
colorful dreams
۲۱۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 18
کوسن مرغ عشق 18
colorful dreams
۲۱۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 17
کوسن مرغ عشق 17
colorful dreams
۲۲۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 13
ماگ مرغ عشق 13
colorful dreams
۱۰۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 11
ماگ مرغ عشق 11
colorful dreams
۱۰۵,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع مرغ عشق 16
قاب کنواس مربع مرغ عشق 16
colorful dreams
۱۹۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 16
کوسن مرغ عشق 16
colorful dreams
۲۲۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 15
کوسن مرغ عشق 15
colorful dreams
۲۱۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 14
کوسن مرغ عشق 14
colorful dreams
۲۰۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 13
کوسن مرغ عشق 13
colorful dreams
۲۱۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 12
کوسن مرغ عشق 12
colorful dreams
۲۱۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 11
کوسن مرغ عشق 11
colorful dreams
۲۱۰,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 8
ماگ مرغ عشق 8
colorful dreams
۱۰۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 8
کوسن مرغ عشق 8
colorful dreams
۲۱۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 7
کوسن مرغ عشق 7
colorful dreams
۲۱۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 6
کوسن مرغ عشق 6
colorful dreams
۲۰۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 5
کوسن مرغ عشق 5
colorful dreams
۲۲۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 4
کوسن مرغ عشق 4
colorful dreams
۲۲۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 3
کوسن مرغ عشق 3
colorful dreams
۲۱۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 2
کوسن مرغ عشق 2
colorful dreams
۲۲۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 1
کوسن مرغ عشق 1
colorful dreams
۲۲۵,۰۰۰تومان
ماگ تعادل
ماگ تعادل
✨FluFeather✨
۱۱۰,۰۰۰تومان
ماگ باغ در شب
ماگ باغ در شب
✨FluFeather✨
۱۱۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت باغ در شب
دفتر یادداشت باغ در شب
✨FluFeather✨
۸۵,۰۰۰تومان
کوسن باغ در شب
کوسن باغ در شب
✨FluFeather✨
۲۰۵,۰۰۰تومان
ماگ اسلیمی آسمانی-۲
ماگ اسلیمی آسمانی-۲
✨FluFeather✨
۱۱۰,۰۰۰تومان
کوسن اسلیمی آسمانی
کوسن اسلیمی آسمانی
✨FluFeather✨
۲۰۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت باغ فیروزه
دفتر یادداشت باغ فیروزه
✨FluFeather✨
۸۵,۰۰۰تومان
کوسن باغ فیروزه
کوسن باغ فیروزه
✨FluFeather✨
۲۲۵,۰۰۰تومان
ماگ باغ فیروزه
ماگ باغ فیروزه
✨FluFeather✨
۱۱۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری نقش فرش لاکی
ساعت دیواری نقش فرش لاکی
✨FluFeather✨
۴۰۰,۰۰۰تومان
کوسن نقش فرش لاکی
کوسن نقش فرش لاکی
✨FluFeather✨
۲۳۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت نقش فرش لاکی
دفتر یادداشت نقش فرش لاکی
✨FluFeather✨
۹۵,۰۰۰تومان
ماگ نقش فرش لاکی
ماگ نقش فرش لاکی
✨FluFeather✨
۱۱۰,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع نقش فرش لاکی
قاب کنواس مربع نقش فرش لاکی
✨FluFeather✨
۱۹۰,۰۰۰تومان
ماگ باغ گل-اسلیمی۱
ماگ باغ گل-اسلیمی۱
✨FluFeather✨
۱۱۰,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان باغ گل-اسلیمی۱
کیف خرید کتان باغ گل-اسلیمی۱
✨FluFeather✨
۱۴۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت باغ گل-اسلیمی۴
دفتر یادداشت باغ گل-اسلیمی۴
✨FluFeather✨
۹۰,۰۰۰تومان
ماگ باغ گل-اسلیمی۴
ماگ باغ گل-اسلیمی۴
✨FluFeather✨
۱۱۰,۰۰۰تومان
کوسن باغ گل-اسلیمی۴
کوسن باغ گل-اسلیمی۴
✨FluFeather✨
۲۲۵,۰۰۰تومان
کوسن باغ گل-اسلیمی۳
کوسن باغ گل-اسلیمی۳
✨FluFeather✨
۲۱۰,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان باغ گل-اسلیمی۳
کیف خرید کتان باغ گل-اسلیمی۳
✨FluFeather✨
۱۴۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت باغ گل-اسلیمی۳
دفتر یادداشت باغ گل-اسلیمی۳
✨FluFeather✨
۹۰,۰۰۰تومان
ماگ باغ گل-اسلیمی۳
ماگ باغ گل-اسلیمی۳
✨FluFeather✨
۱۱۰,۰۰۰تومان
کوسن باغ گل-اسلیمی۲
کوسن باغ گل-اسلیمی۲
✨FluFeather✨
۲۳۰,۰۰۰تومان
کوسن باغ گل-اسلیمی۱
کوسن باغ گل-اسلیمی۱
✨FluFeather✨
۲۳۰,۰۰۰تومان
کوسن لحاف چهل‌تیکه
کوسن لحاف چهل‌تیکه
✨FluFeather✨
۲۱۰,۰۰۰تومان
کوسن ترمه
کوسن ترمه
راز
۱۹۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری چشم ها میریزند
ساعت دیواری چشم ها میریزند
Sahra Sokhangoo
۴۲۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت چشم ها میریزند
دفتر یادداشت چشم ها میریزند
Sahra Sokhangoo
۹۵,۰۰۰تومان

ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi) جز اصلی طرح های ایرانی هستند.از مساجد و ساختمان ها گرفته تا کتاب های و لباس ها.امروزه هم از این طرح ها برای دیزاین خانه یا برای پارچه ها استفاده میشود.طراحان نیز در طراحی های خود توجه ویژه ای به آنها دارند.

خرید انواع ماگ و لیوان، استیکر، قاب عکس و تابلو، اکسسوری، تیشرت، هودی، جوراب، کوسن و ساعت دیواری و غیره با طرح ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi) و بهترین کیفیت. تولید شده توسط مواد درجه یک. ارسال به سراسر کشور