بستن جست و جو
ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi)
ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi)

ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi)

یکی از عناوین فرهنگ و هنر

۱۹۱ محصول

روتختی چاپی دو نفره نقوش سنتی
روتختی چاپی دو نفره نقوش سنتی
graphic-parisa
۱,۶۰۵,۰۰۰تومان
روتختی چاپی دو نفره طرح سنتی
روتختی چاپی دو نفره طرح سنتی
graphic-parisa
۱,۶۰۵,۰۰۰تومان
پرده پانچی اسلیمی آبی
پرده پانچی اسلیمی آبی
✨FluFeather✨
۷۷۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 30
کوسن مرغ عشق 30
colorful dreams
۱۹۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 29
کوسن مرغ عشق 29
colorful dreams
۱۷۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 28
کوسن مرغ عشق 28
colorful dreams
۱۸۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 27
کوسن مرغ عشق 27
colorful dreams
۱۹۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 25
ماگ مرغ عشق 25
colorful dreams
۹۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 22
ماگ مرغ عشق 22
colorful dreams
۹۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 18
ماگ مرغ عشق 18
colorful dreams
۹۵,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع مرغ عشق 23
قاب کنواس مربع مرغ عشق 23
colorful dreams
۱۸۵,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع مرغ عشق 21
قاب کنواس مربع مرغ عشق 21
colorful dreams
۱۹۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 26
کوسن مرغ عشق 26
colorful dreams
۱۸۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 25
کوسن مرغ عشق 25
colorful dreams
۱۷۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 24
کوسن مرغ عشق 24
colorful dreams
۱۸۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 23
کوسن مرغ عشق 23
colorful dreams
۱۹۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 22
کوسن مرغ عشق 22
colorful dreams
۱۸۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 21
کوسن مرغ عشق 21
colorful dreams
۱۹۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 20
کوسن مرغ عشق 20
colorful dreams
۱۹۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 19
کوسن مرغ عشق 19
colorful dreams
۱۸۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 18
کوسن مرغ عشق 18
colorful dreams
۱۸۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 17
کوسن مرغ عشق 17
colorful dreams
۱۹۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 13
ماگ مرغ عشق 13
colorful dreams
۹۵,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 11
ماگ مرغ عشق 11
colorful dreams
۹۵,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع مرغ عشق 16
قاب کنواس مربع مرغ عشق 16
colorful dreams
۱۹۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 16
کوسن مرغ عشق 16
colorful dreams
۱۹۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 15
کوسن مرغ عشق 15
colorful dreams
۱۸۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 14
کوسن مرغ عشق 14
colorful dreams
۱۷۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 13
کوسن مرغ عشق 13
colorful dreams
۱۸۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 12
کوسن مرغ عشق 12
colorful dreams
۱۸۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 11
کوسن مرغ عشق 11
colorful dreams
۱۸۰,۰۰۰تومان
ماگ مرغ عشق 8
ماگ مرغ عشق 8
colorful dreams
۹۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 8
کوسن مرغ عشق 8
colorful dreams
۱۸۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 7
کوسن مرغ عشق 7
colorful dreams
۱۸۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 6
کوسن مرغ عشق 6
colorful dreams
۱۷۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 5
کوسن مرغ عشق 5
colorful dreams
۱۹۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 4
کوسن مرغ عشق 4
colorful dreams
۱۹۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 3
کوسن مرغ عشق 3
colorful dreams
۱۸۵,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 2
کوسن مرغ عشق 2
colorful dreams
۱۹۰,۰۰۰تومان
کوسن مرغ عشق 1
کوسن مرغ عشق 1
colorful dreams
۱۹۵,۰۰۰تومان
ماگ تعادل
ماگ تعادل
✨FluFeather✨
۱۰۰,۰۰۰تومان
ماگ باغ در شب
ماگ باغ در شب
✨FluFeather✨
۱۰۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت باغ در شب
دفتر یادداشت باغ در شب
✨FluFeather✨
۸۵,۰۰۰تومان
کوسن باغ در شب
کوسن باغ در شب
✨FluFeather✨
۱۷۵,۰۰۰تومان
ماگ اسلیمی آسمانی-۲
ماگ اسلیمی آسمانی-۲
✨FluFeather✨
۱۰۰,۰۰۰تومان
کوسن اسلیمی آسمانی
کوسن اسلیمی آسمانی
✨FluFeather✨
۱۷۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت باغ فیروزه
دفتر یادداشت باغ فیروزه
✨FluFeather✨
۸۵,۰۰۰تومان
کوسن باغ فیروزه
کوسن باغ فیروزه
✨FluFeather✨
۱۹۵,۰۰۰تومان
ماگ باغ فیروزه
ماگ باغ فیروزه
✨FluFeather✨
۱۰۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری نقش فرش لاکی
ساعت دیواری نقش فرش لاکی
✨FluFeather✨
۳۵۰,۰۰۰تومان
کوسن نقش فرش لاکی
کوسن نقش فرش لاکی
✨FluFeather✨
۲۰۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت نقش فرش لاکی
دفتر یادداشت نقش فرش لاکی
✨FluFeather✨
۹۵,۰۰۰تومان
ماگ نقش فرش لاکی
ماگ نقش فرش لاکی
✨FluFeather✨
۱۰۰,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع نقش فرش لاکی
قاب کنواس مربع نقش فرش لاکی
✨FluFeather✨
۱۹۰,۰۰۰تومان
ماگ باغ گل-اسلیمی۱
ماگ باغ گل-اسلیمی۱
✨FluFeather✨
۱۰۰,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان باغ گل-اسلیمی۱
کیف خرید کتان باغ گل-اسلیمی۱
✨FluFeather✨
۱۱۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت باغ گل-اسلیمی۴
دفتر یادداشت باغ گل-اسلیمی۴
✨FluFeather✨
۹۰,۰۰۰تومان
ماگ باغ گل-اسلیمی۴
ماگ باغ گل-اسلیمی۴
✨FluFeather✨
۱۰۰,۰۰۰تومان
کوسن باغ گل-اسلیمی۴
کوسن باغ گل-اسلیمی۴
✨FluFeather✨
۱۹۵,۰۰۰تومان
کوسن باغ گل-اسلیمی۳
کوسن باغ گل-اسلیمی۳
✨FluFeather✨
۱۸۰,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان باغ گل-اسلیمی۳
کیف خرید کتان باغ گل-اسلیمی۳
✨FluFeather✨
۱۱۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت باغ گل-اسلیمی۳
دفتر یادداشت باغ گل-اسلیمی۳
✨FluFeather✨
۹۰,۰۰۰تومان
ماگ باغ گل-اسلیمی۳
ماگ باغ گل-اسلیمی۳
✨FluFeather✨
۱۰۰,۰۰۰تومان
کوسن باغ گل-اسلیمی۲
کوسن باغ گل-اسلیمی۲
✨FluFeather✨
۲۰۰,۰۰۰تومان
کوسن باغ گل-اسلیمی۱
کوسن باغ گل-اسلیمی۱
✨FluFeather✨
۲۰۰,۰۰۰تومان
کوسن لحاف چهل‌تیکه
کوسن لحاف چهل‌تیکه
✨FluFeather✨
۱۸۰,۰۰۰تومان
کوسن ترمه
کوسن ترمه
راز
۱۶۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری چشم ها میریزند
ساعت دیواری چشم ها میریزند
Sahra Sokhangoo
۳۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت چشم ها میریزند
دفتر یادداشت چشم ها میریزند
Sahra Sokhangoo
۹۵,۰۰۰تومان

ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi) جز اصلی طرح های ایرانی هستند.از مساجد و ساختمان ها گرفته تا کتاب های و لباس ها.امروزه هم از این طرح ها برای دیزاین خانه یا برای پارچه ها استفاده میشود.طراحان نیز در طراحی های خود توجه ویژه ای به آنها دارند.

خرید انواع ماگ و لیوان، استیکر، قاب عکس و تابلو، اکسسوری، تیشرت، هودی، جوراب، کوسن و ساعت دیواری و غیره با طرح ترمه و اسلیمی (Termeh and Eslimi) و بهترین کیفیت. تولید شده توسط مواد درجه یک. ارسال به سراسر کشور