تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات ارباب حلقه ها (The Lord of the rings)

پوستر سیلک ارباب حلقه ها

یکی از عناوین فیلم و سریال

ارباب حلقه ها (The Lord of the rings) نام یک مجموعه فیلم است که توسط پیتر جکسون و بر اساس رمان ارباب حلقه ها نوشته شده توسط جان رونالد روئل تالکین ساخته شده است. بنا به اعلام شبکه آمازون، ساخت سریال ارباب حلقه‌ها از سال ۲۰۱۹ شروع شده است

مشخصات پوستر سیلک ارباب حلقه ها

- چاپ روی بهترین کاغذ سیلک عکاسی با ماندگاری بسیار بالا.
- برای استفاده در فضای داخلی و مقاوم در برابر نور خورشید.
- بهترین گزینه برای تعویض عکس قاب های قدیمی.
- امکان نصب روی شاسی و یا فوم برد.
- سفارش سایزهای دیگر درقسمت خدمات ویژه

پوستر سیلک ارباب حلقه ها -22
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -22
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -21
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -21
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها  ( ونگوگ ) -19
پوستر سیلک ارباب حلقه ها ( ونگوگ ) -19
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -19
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -19
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -18
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -18
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -17
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -17
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -16
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -16
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -15
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -15
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -14
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -14
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -13
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -13
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -12
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -12
مایا گالری
% ۲۰ ۱۳۲,۵۰۰
۱۰۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -11
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -11
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -10
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -10
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -9
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -9
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -8
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -8
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -7
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -7
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -6
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -6
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -5
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -4
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -4
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -3
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -3
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -2
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -2
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -1
پوستر سیلک ارباب حلقه ها -1
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک لگولاس ( ارباب حلقه ها ) - Legolas ( Lord Of The Ringsl )
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک لگولاس ( ارباب حلقه ها ) - Legolas ( Lord Of The Ringsl )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک آراگورن ( ارباب حلقه ها ) - Aragorn ( The Lord of the Rings )
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک آراگورن ( ارباب حلقه ها ) - Aragorn ( The Lord of the Rings )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک شمشیر نارسیل
پوستر سیلک شمشیر نارسیل
Josef
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک The Fellowship of the Ring
پوستر سیلک The Fellowship of the Ring
Josef
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان