بستن جست و جو
ظهور قهرمان سپر(The Rising Of The Shield Hero)
ظهور قهرمان سپر(The Rising Of The Shield Hero)

ظهور قهرمان سپر(The Rising Of The Shield Hero)

یکی از عناوین انیمه

۶۶ محصول

کوسن rising of the shield 10
کوسن rising of the shield 10
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rising of the shield 10
دفتر یادداشت rising of the shield 10
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی rising of the shield 10
شاسی rising of the shield 10
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rising of the shield 10
پوستر سیلک rising of the shield 10
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ rising of the shield 10
بک دراپ rising of the shield 10
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن rising of the shield 9
کوسن rising of the shield 9
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rising of the shield 9
دفتر یادداشت rising of the shield 9
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی rising of the shield 9
شاسی rising of the shield 9
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rising of the shield 9
پوستر سیلک rising of the shield 9
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ rising of the shield 9
بک دراپ rising of the shield 9
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره rising of the shield 8
روتختی یک نفره rising of the shield 8
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
پرده پانچ rising of the shield 8
پرده پانچ rising of the shield 8
rebel shop
۱,۳۶۰,۰۰۰تومان
کوسن rising of the shield 8
کوسن rising of the shield 8
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rising of the shield 8
دفتر یادداشت rising of the shield 8
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
فندک rising of the shield 8
فندک rising of the shield 8
rebel shop
۹۵,۰۰۰تومان
ماگ rising of the shield 8
ماگ rising of the shield 8
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی rising of the shield 8
شاسی rising of the shield 8
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rising of the shield 8
پوستر سیلک rising of the shield 8
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ rising of the shield 8
بک دراپ rising of the shield 8
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن rising of the shield 7
کوسن rising of the shield 7
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rising of the shield 7
دفتر یادداشت rising of the shield 7
rebel shop
۱۱۲,۰۰۰تومان
ماگ rising of the shield 7
ماگ rising of the shield 7
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی rising of the shield 7
شاسی rising of the shield 7
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rising of the shield 7
پوستر سیلک rising of the shield 7
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ rising of the shield 7
بک دراپ rising of the shield 7
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن rising of the shield 6
کوسن rising of the shield 6
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rising of the shield 6
دفتر یادداشت rising of the shield 6
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی rising of the shield 6
شاسی rising of the shield 6
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rising of the shield 6
پوستر سیلک rising of the shield 6
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ rising of the shield 6
بک دراپ rising of the shield 6
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن rising of the shield 5
کوسن rising of the shield 5
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rising of the shield 5
دفتر یادداشت rising of the shield 5
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
ماگ rising of the shield 5
ماگ rising of the shield 5
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی rising of the shield 5
شاسی rising of the shield 5
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rising of the shield 5
پوستر سیلک rising of the shield 5
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ rising of the shield 5
بک دراپ rising of the shield 5
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن rising of the shield 4
کوسن rising of the shield 4
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rising of the shield 4
دفتر یادداشت rising of the shield 4
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی rising of the shield 4
شاسی rising of the shield 4
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rising of the shield 4
پوستر سیلک rising of the shield 4
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ rising of the shield 4
بک دراپ rising of the shield 4
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن rising of the shield 3
کوسن rising of the shield 3
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rising of the shield 3
دفتر یادداشت rising of the shield 3
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی rising of the shield 3
شاسی rising of the shield 3
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rising of the shield 3
پوستر سیلک rising of the shield 3
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ rising of the shield 3
بک دراپ rising of the shield 3
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن rising of the shield 2
کوسن rising of the shield 2
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rising of the shield 2
دفتر یادداشت rising of the shield 2
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی rising of the shield 2
شاسی rising of the shield 2
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rising of the shield 2
پوستر سیلک rising of the shield 2
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ rising of the shield 2
بک دراپ rising of the shield 2
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن rising of the shield 1
کوسن rising of the shield 1
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت rising of the shield 1
دفتر یادداشت rising of the shield 1
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی rising of the shield 1
شاسی rising of the shield 1
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک rising of the shield 1
پوستر سیلک rising of the shield 1
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ rising of the shield 1
بک دراپ rising of the shield 1
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
پولاروید rising of the shield 10
پولاروید rising of the shield 10
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید rising of the shield 9
پولاروید rising of the shield 9
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید rising of the shield 8
پولاروید rising of the shield 8
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید rising of the shield 7
پولاروید rising of the shield 7
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید rising of the shield 6
پولاروید rising of the shield 6
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید rising of the shield 5
پولاروید rising of the shield 5
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید rising of the shield 4
پولاروید rising of the shield 4
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید rising of the shield 3
پولاروید rising of the shield 3
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید rising of the shield 2
پولاروید rising of the shield 2
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
پولاروید rising of the shield 1
پولاروید rising of the shield 1
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان

انیمه The Rising of the Shield Hero یک انیمه فانتزی و اکشن است که در سال 2019 به روی آنتن رفته است. این انیمه با موضوعاتی از جمله دوستی، تلاش برای اثبات برتری و رقابت میان قهرمانان، خیانت و دشمنی‌هایی که در پشت پرده اتفاق می‌افتد  و در کل پر از ماجراجویی است.