تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات توکیو غول(Tokyo Ghoul)

توکیو غول(Tokyo Ghoul)

یکی از عناوین انیمه و مانگا

داستان این انیمه دربارهٔ پسری ۱۸ ساله به نام کن کانکی است که در طی یک حادثه ای به نیمه غول و نیمه انسان تبدیل شده است.

۳۵۶ محصول

استیکر توکیو غول - 26
استیکر توکیو غول - 26
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) توکیو غول - 8
تابلو کنواس (بوم) توکیو غول - 8
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۵,۰۰۰
۲۱۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت توکیو غول - 7
دفتر یادداشت توکیو غول - 7
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۰,۰۰۰
۱۴۴,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره انيمه Tokyo Ghoul
روتختی یک نفره انيمه Tokyo Ghoul
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره tokyo ghoul
روتختی یک نفره tokyo ghoul
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره tokyo ghoul 2
روتختی یک نفره tokyo ghoul 2
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
کوسن انيمه Tokyo Ghoul
کوسن انيمه Tokyo Ghoul
rhino
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه انیمه توکیو1
تی شرت مردانه انیمه توکیو1
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
عطرجیبی کانکی کن Kaneki ken
اختصاصی بادروز
عطرجیبی کانکی کن Kaneki ken
Razmiart
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره tokyo ghoul1
روتختی یک نفره tokyo ghoul1
rhino
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
استیکر tokyo ghoul 30
استیکر tokyo ghoul 30
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
استیکر کانکی کن Kaneki ken
اختصاصی بادروز
استیکر کانکی کن Kaneki ken
Razmiart
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه توکیو غول
تی شرت مردانه توکیو غول
پونه
% ۲۰ ۶۸۵,۰۰۰
۵۴۸,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری tokyo ghoul1
ساعت دیواری tokyo ghoul1
rhino
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
پرده پانچ tokyo ghoul
پرده پانچ tokyo ghoul
rhino
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه انیمه توکیو
تی شرت مردانه انیمه توکیو
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ tokyo ghoul1
پرده پانچ tokyo ghoul1
rhino
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
پولاروید توکیو غول
پولاروید توکیو غول
rhino
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
بک دراپ tokyo ghoul 28
بک دراپ tokyo ghoul 28
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ tokyo ghoul 2
پرده پانچ tokyo ghoul 2
rhino
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
پرده پانچ انيمه Tokyo Ghoul
پرده پانچ انيمه Tokyo Ghoul
rhino
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت کانکی کن Kaneki ken
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت کانکی کن Kaneki ken
Razmiart
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پولاروید انیمه توکیو غول
پولاروید انیمه توکیو غول
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
ماگ کانکی کن Kaneki ken
اختصاصی بادروز
ماگ کانکی کن Kaneki ken
Razmiart
% ۲۵ ۲۵۵,۵۰۰
۱۹۱,۶۲۵ تومان
بک دراپ tokyo ghoul 29
بک دراپ tokyo ghoul 29
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
پولاروید Tokyo Ghoul anime
پولاروید Tokyo Ghoul anime
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
کیف خرید کتان انیمه توکیو
کیف خرید کتان انیمه توکیو
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری tokyo ghoul
ساعت دیواری tokyo ghoul
rhino
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن tokyo ghoul1
کوسن tokyo ghoul1
rhino
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کیف خرید کتان انیمه توکیو1
کیف خرید کتان انیمه توکیو1
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
کوسن tokyo ghoul 2
کوسن tokyo ghoul 2
rhino
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ماگ انيمه Tokyo Ghoul
ماگ انيمه Tokyo Ghoul
rhino
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
پولاروید Tokyo Ghoul 2014
پولاروید Tokyo Ghoul 2014
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری tokyo ghoul 2
ساعت دیواری tokyo ghoul 2
rhino
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ماگ توکیو غول
ماگ توکیو غول
پونه
% ۲۵ ۲۸۷,۵۰۰
۲۱۵,۶۲۵ تومان
کوسن tokyo ghoul
کوسن tokyo ghoul
rhino
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت tokyo ghoul 28
دفتر یادداشت tokyo ghoul 28
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پولاروید tokyo ghoul 28
پولاروید tokyo ghoul 28
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید Tokyo Ghoul Ken Kaneki
پولاروید Tokyo Ghoul Ken Kaneki
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
استیکر توکیو غول
استیکر توکیو غول
پونه
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
دراپ بنر tokyo ghoul 28
دراپ بنر tokyo ghoul 28
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
کوسن توکیو غول
کوسن توکیو غول
پونه
% ۲۰ ۴۹۷,۵۰۰
۳۹۸,۰۰۰ تومان
کوسن tokyo ghoul 30
کوسن tokyo ghoul 30
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری tokyo ghoul 29
ساعت دیواری tokyo ghoul 29
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
پولاروید tokyo ghoul 30
پولاروید tokyo ghoul 30
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس tokyo ghoul 30
تابلو کنواس tokyo ghoul 30
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر tokyo ghoul 29
دراپ بنر tokyo ghoul 29
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
پولاروید Tokyo Ghoul 17
پولاروید Tokyo Ghoul 17
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید Tokyo Ghoul 18
پولاروید Tokyo Ghoul 18
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری tokyo ghoul 30
ساعت دیواری tokyo ghoul 30
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر tokyo ghoul 28
استیکر tokyo ghoul 28
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
عطرجیبی توکیو غول
عطرجیبی توکیو غول
پونه
% ۲۰ ۱۵۵,۰۰۰
۱۲۴,۰۰۰ تومان
کوسن tokyo ghoul 29
کوسن tokyo ghoul 29
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه توکیو غول
تی شرت زنانه توکیو غول
پونه
% ۲۰ ۶۷۵,۰۰۰
۵۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت tokyo ghoul 30
دفتر یادداشت tokyo ghoul 30
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پولاروید انیمه Tokyo Ghoul
پولاروید انیمه Tokyo Ghoul
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک tokyo ghoul 30
پوستر سیلک tokyo ghoul 30
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک tokyo ghoul 28
پوستر سیلک tokyo ghoul 28
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
استیکر tokyo ghoul 29
استیکر tokyo ghoul 29
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
پولاروید 1 Tokyo Ghoul
پولاروید 1 Tokyo Ghoul
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی tokyo ghoul 29
عطرجیبی tokyo ghoul 29
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
عطرجیبی tokyo ghoul 30
عطرجیبی tokyo ghoul 30
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) توکیو غول - 21
تابلو کنواس (بوم) توکیو غول - 21
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ توکیو غول - 14
بک دراپ توکیو غول - 14
مایا گالری
% ۲۰ ۶۹۰,۰۰۰
۵۵۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت tokyo ghoul 29
دفتر یادداشت tokyo ghoul 29
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
بک دراپ توکیو غول 3
بک دراپ توکیو غول 3
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
عطرجیبی tokyo ghoul 28
عطرجیبی tokyo ghoul 28
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان