بستن جست و جو
ونزدی آدامز (Wednesday Addams)
ونزدی آدامز (Wednesday Addams)

ونزدی آدامز (Wednesday Addams)

یکی از عناوین فیلم و سریال

۱۶۳ محصول

پرده پانچ wednesday window
پرده پانچ wednesday window
zizyart
۱,۳۶۵,۰۰۰تومان
فندک wednesday thing 02
فندک wednesday thing 02
اس اچ دیزاین
۹۲,۰۰۰تومان
فندک wednesday text
فندک wednesday text
اس اچ دیزاین
۹۲,۰۰۰تومان
فندک wednesday logo
فندک wednesday logo
اس اچ دیزاین
۹۲,۰۰۰تومان
پک استیکر wednesday thing
پک استیکر wednesday thing
اس اچ دیزاین
۹۲,۰۰۰تومان
پک استیکر wednesday 05
پک استیکر wednesday 05
اس اچ دیزاین
۹۲,۰۰۰تومان
پک استیکر wednesday 04
پک استیکر wednesday 04
اس اچ دیزاین
۹۲,۰۰۰تومان
پولاروید wednesday xavir
پولاروید wednesday xavir
اس اچ دیزاین
۱۶,۰۰۰تومان
عطرجیبی wednesday thorpe
عطرجیبی wednesday thorpe
اس اچ دیزاین
۸۵,۰۰۰تومان
پولاروید wednesday thorpe
پولاروید wednesday thorpe
اس اچ دیزاین
۱۶,۰۰۰تومان
پولاروید wednesday morticia
پولاروید wednesday morticia
اس اچ دیزاین
۱۶,۰۰۰تومان
پولاروید wednesday gomez
پولاروید wednesday gomez
اس اچ دیزاین
۱۶,۰۰۰تومان
پولاروید wednesday larissa
پولاروید wednesday larissa
اس اچ دیزاین
۱۶,۰۰۰تومان
پولاروید wednesday enid
پولاروید wednesday enid
اس اچ دیزاین
۱۶,۰۰۰تومان
پولاروید wednesday pugsley
پولاروید wednesday pugsley
اس اچ دیزاین
۱۶,۰۰۰تومان
عطرجیبی wednesday lurch
عطرجیبی wednesday lurch
اس اچ دیزاین
۸۵,۰۰۰تومان
پولاروید wednesday lurch
پولاروید wednesday lurch
اس اچ دیزاین
۱۶,۰۰۰تومان
پولاروید wednesday wednesday
پولاروید wednesday wednesday
اس اچ دیزاین
۱۶,۰۰۰تومان
عطرجیبی wednesday thing 03
عطرجیبی wednesday thing 03
اس اچ دیزاین
۸۵,۰۰۰تومان
استیکر wednesday thing 03
استیکر wednesday thing 03
اس اچ دیزاین
۱۴,۰۰۰تومان
پرده پانچ wednesday thing 02
پرده پانچ wednesday thing 02
اس اچ دیزاین
۱,۳۶۰,۰۰۰تومان
کوسن wednesday thing 02
کوسن wednesday thing 02
اس اچ دیزاین
۲۷۰,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان wednesday thing 02
کیف خرید کتان wednesday thing 02
اس اچ دیزاین
۱۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت wednesday thing 02
دفتر یادداشت wednesday thing 02
اس اچ دیزاین
۱۱۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی wednesday thing 02
پچ حرارتی wednesday thing 02
اس اچ دیزاین
۱۷,۰۰۰تومان
ماگ wednesday thing 02
ماگ wednesday thing 02
اس اچ دیزاین
۱۷۰,۰۰۰تومان
استیکر wednesday thing 02
استیکر wednesday thing 02
اس اچ دیزاین
۱۴,۰۰۰تومان
استیکر wednesday thing 01
استیکر wednesday thing 01
اس اچ دیزاین
۱۴,۰۰۰تومان
کوسن wednesday spide logo
کوسن wednesday spide logo
اس اچ دیزاین
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت wednesday spide logo
دفتر یادداشت wednesday spide logo
اس اچ دیزاین
۱۱۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی wednesday spide logo
پچ حرارتی wednesday spide logo
اس اچ دیزاین
۱۷,۰۰۰تومان
عطرجیبی wednesday spide logo
عطرجیبی wednesday spide logo
اس اچ دیزاین
۸۵,۰۰۰تومان
استیکر wednesday spide logo
استیکر wednesday spide logo
اس اچ دیزاین
۱۴,۰۰۰تومان
کوسن wednesday allergic to color 2
کوسن wednesday allergic to color 2
اس اچ دیزاین
۲۷۰,۰۰۰تومان
پچ حرارتی wednesday allergic to color 2
پچ حرارتی wednesday allergic to color 2
اس اچ دیزاین
۱۷,۰۰۰تومان
استیکر wednesday allergic to color 2
استیکر wednesday allergic to color 2
اس اچ دیزاین
۱۴,۰۰۰تومان
کوسن wednesday allergic to color
کوسن wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۲۷۰,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان wednesday allergic to color
کیف خرید کتان wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۱۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت wednesday allergic to color
دفتر یادداشت wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۱۱۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی wednesday allergic to color
پچ حرارتی wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۱۷,۰۰۰تومان
عطرجیبی wednesday allergic to color
عطرجیبی wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ wednesday allergic to color
ماگ wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۱۷۰,۰۰۰تومان
استیکر wednesday allergic to color
استیکر wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۱۴,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه wednesday allergic to color
تی شرت زنانه wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۳۵۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه wednesday allergic to color
تی شرت مردانه wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۳۵۵,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان wednesday allergic to color face
کیف خرید کتان wednesday allergic to color face
اس اچ دیزاین
۱۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت wednesday allergic to color face
دفتر یادداشت wednesday allergic to color face
اس اچ دیزاین
۱۱۵,۰۰۰تومان
عطرجیبی wednesday allergic to color face
عطرجیبی wednesday allergic to color face
اس اچ دیزاین
۸۵,۰۰۰تومان
پولاروید wednesday allergic to color face
پولاروید wednesday allergic to color face
اس اچ دیزاین
۱۶,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه wednesday allergic to color face
تی شرت زنانه wednesday allergic to color face
اس اچ دیزاین
۳۵۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه wednesday allergic to color face
تی شرت مردانه wednesday allergic to color face
اس اچ دیزاین
۳۵۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ wednesday text
پرده پانچ wednesday text
اس اچ دیزاین
۱,۳۶۰,۰۰۰تومان
کوسن wednesday text
کوسن wednesday text
اس اچ دیزاین
۲۷۰,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان wednesday text
کیف خرید کتان wednesday text
اس اچ دیزاین
۱۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت wednesday text
دفتر یادداشت wednesday text
اس اچ دیزاین
۱۱۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی wednesday text
پچ حرارتی wednesday text
اس اچ دیزاین
۱۷,۰۰۰تومان
عطرجیبی wednesday text
عطرجیبی wednesday text
اس اچ دیزاین
۸۵,۰۰۰تومان
استیکر wednesday text
استیکر wednesday text
اس اچ دیزاین
۱۴,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه wednesday text
تی شرت زنانه wednesday text
اس اچ دیزاین
۳۵۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه wednesday text
تی شرت مردانه wednesday text
اس اچ دیزاین
۳۵۵,۰۰۰تومان
پرده پانچ wednesday logo
پرده پانچ wednesday logo
اس اچ دیزاین
۱,۳۶۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری wednesday logo
ساعت دیواری wednesday logo
اس اچ دیزاین
۵۵۵,۰۰۰تومان
کوسن wednesday logo
کوسن wednesday logo
اس اچ دیزاین
۲۷۰,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان wednesday logo
کیف خرید کتان wednesday logo
اس اچ دیزاین
۱۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت wednesday logo
دفتر یادداشت wednesday logo
اس اچ دیزاین
۱۱۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی wednesday logo
پچ حرارتی wednesday logo
اس اچ دیزاین
۱۷,۰۰۰تومان
عطرجیبی wednesday logo
عطرجیبی wednesday logo
اس اچ دیزاین
۸۵,۰۰۰تومان
استیکر wednesday logo
استیکر wednesday logo
اس اچ دیزاین
۱۴,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه wednesday logo
تی شرت زنانه wednesday logo
اس اچ دیزاین
۳۵۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه wednesday logo
تی شرت مردانه wednesday logo
اس اچ دیزاین
۳۵۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره wednesday face
روتختی یک نفره wednesday face
اس اچ دیزاین
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری wednesday face
ساعت دیواری wednesday face
اس اچ دیزاین
۵۵۵,۰۰۰تومان

ونزدی آدامز (Wednesday Addams) یک شخصیت خیالی است که در سریالی با همین نام ساخته شده است. او عمدتاً به صورت یک نوجوان با عقاید و احساسات تاریک و عمیق است و داستان بر اساس دیدگاه او شکل می گیرد و بیشتر به زمینه‌های مرتبط با فاجعه و وحشت علاقه‌مند است. ونزدی معمولاً با پوست رنگ پریده و موهای تیره بافته شده و لباس مشکی، شناخته می‌شود. این شخصیت می‌تواند برای نوجوان ها و حتی بزرگسالان جذاب و هیجان‌انگیز باشد، به ویژه برای کسانی که به داستان‌های مربوط به تاریکی و موضوعات شگفت‌انگیز علاقه‌مند هستند. ونزدی با تفکرات خود و دیدگاه‌های منحصربه‌فرد، الگویی برای استقلال، اعتماد به نفس و خلاقیت است. او می‌تواند برای نوجوان ها الهام‌بخش باشد تا نگرش‌های متفاوتی را در مورد جوانان مدرن و جهان به ارمغان بیاورند.