تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۵ تخفیف
خرید محصولات روز زن و دختر (Women's Day)

شاسی روز زن و دختر

یکی از عناوین مخصوص خانم ها

از روز ازل و خلقت انسان، مقام مادر جایگاه والایی در بین هر قوم و نژاد و ملتی، با هر آداب و آیینی داشته است. نام مادر همواره بر صدر اوراق تاریخ خواهد درخشید و مهر و عطوفتش همیشه در اذهان تداعی خواهد شد.

مشخصات شاسی روز زن و دختر

- چاپ روی کاغذ سیلک عکاسی با ماندگاری بالا
- شاسی 8mm و چسب عالی
- قابلیت تمیز کردن سطح شاسی عکس با دستمال مرطوب
- امکان سفارش در سایزهای دیگر در قسمت خدمات ویژه

شاسی مینیمال - 55
شاسی مینیمال - 55
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی مینیمال - 54
شاسی مینیمال - 54
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی مینیمال - 51
شاسی مینیمال - 51
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی  مینیمال - 50
شاسی مینیمال - 50
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 49
شاسی مینیمال - 49
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 48
شاسی مینیمال - 48
مایا گالری
% ۲۵ ۱۵۲,۵۰۰
۱۱۴,۳۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 45
شاسی مینیمال - 45
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی مینیمال - 44
شاسی مینیمال - 44
مایا گالری
% ۲۵ ۱۵۲,۵۰۰
۱۱۴,۳۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 43
شاسی مینیمال - 43
مایا گالری
% ۲۵ ۱۵۲,۵۰۰
۱۱۴,۳۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 42
شاسی مینیمال - 42
مایا گالری
% ۲۵ ۱۵۲,۵۰۰
۱۱۴,۳۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 40
شاسی مینیمال - 40
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 38
شاسی مینیمال - 38
مایا گالری
% ۲۵ ۱۵۲,۵۰۰
۱۱۴,۳۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 37
شاسی مینیمال - 37
مایا گالری
% ۲۵ ۱۵۲,۵۰۰
۱۱۴,۳۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 35
شاسی مینیمال - 35
مایا گالری
% ۲۵ ۱۵۲,۵۰۰
۱۱۴,۳۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 34
شاسی مینیمال - 34
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 33
شاسی مینیمال - 33
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 32
شاسی مینیمال - 32
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 30
شاسی مینیمال - 30
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 29
شاسی مینیمال - 29
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 26
شاسی مینیمال - 26
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 25
شاسی مینیمال - 25
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 24
شاسی مینیمال - 24
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 23
شاسی مینیمال - 23
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 20
شاسی مینیمال - 20
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 19
شاسی مینیمال - 19
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 18
شاسی مینیمال - 18
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 12
شاسی مینیمال - 12
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی  مینیمال - 11
شاسی مینیمال - 11
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 8
شاسی مینیمال - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 7
شاسی مینیمال - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 6
شاسی مینیمال - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 4
شاسی مینیمال - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 3
شاسی مینیمال - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 2
شاسی مینیمال - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی مینیمال - 1
شاسی مینیمال - 1
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 048
شاسی طرح دخترانه - کد : 048
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 047
شاسی طرح دخترانه - کد : 047
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 046
شاسی طرح دخترانه - کد : 046
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 045
شاسی طرح دخترانه - کد : 045
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 044
شاسی طرح دخترانه - کد : 044
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 043
شاسی طرح دخترانه - کد : 043
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 042
شاسی طرح دخترانه - کد : 042
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 041
شاسی طرح دخترانه - کد : 041
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 040
شاسی طرح دخترانه - کد : 040
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 039
شاسی طرح دخترانه - کد : 039
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 038
شاسی طرح دخترانه - کد : 038
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 037
شاسی طرح دخترانه - کد : 037
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 036
شاسی طرح دخترانه - کد : 036
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 035
شاسی طرح دخترانه - کد : 035
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 034
شاسی طرح دخترانه - کد : 034
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 033
شاسی طرح دخترانه - کد : 033
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 032
شاسی طرح دخترانه - کد : 032
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 031
شاسی طرح دخترانه - کد : 031
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 030
شاسی طرح دخترانه - کد : 030
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 029
شاسی طرح دخترانه - کد : 029
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 028
شاسی طرح دخترانه - کد : 028
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 027
شاسی طرح دخترانه - کد : 027
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 026
شاسی طرح دخترانه - کد : 026
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 025
شاسی طرح دخترانه - کد : 025
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 024
شاسی طرح دخترانه - کد : 024
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 023
شاسی طرح دخترانه - کد : 023
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی  طرح دخترانه - کد : 022
شاسی طرح دخترانه - کد : 022
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی  طرح دخترانه - کد : 021
شاسی طرح دخترانه - کد : 021
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 020
شاسی طرح دخترانه - کد : 020
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 019
شاسی طرح دخترانه - کد : 019
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 018
شاسی طرح دخترانه - کد : 018
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 017
شاسی طرح دخترانه - کد : 017
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 016
شاسی طرح دخترانه - کد : 016
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 015
شاسی طرح دخترانه - کد : 015
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 014
شاسی طرح دخترانه - کد : 014
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 013
شاسی طرح دخترانه - کد : 013
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح دخترانه - کد : 012
شاسی طرح دخترانه - کد : 012
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان