تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات زدبازی (Zed Bazi)

زدبازی (Zed Bazi)

یکی از عناوین موزیک

گروه زدبازی (Zed Bazi) به عنوان یکی از قدیمی ترین گروه های موسیقی سبک خودش در کشور شناخته میشود.. از مهمترین اعضای گروه میتوان به سامان ویلسون، مهراد هیدن، سهراب ام جی، نسیم، علیرضا جی جی و سیجل اشاره کرد.این گروه چند آلبوم منتشر کرده است.

۵۹ محصول

تی شرت زنانه حاجی کاری نداره که مشکی
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه حاجی کاری نداره که مشکی
محصولات ریحانه
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه حاجی کاری نداره که مشکی
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه حاجی کاری نداره که مشکی
محصولات ریحانه
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت زنانه حاجی کاری نداره که سفید
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه حاجی کاری نداره که سفید
محصولات ریحانه
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
تی شرت مردانه حاجی کاری نداره که سفید
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه حاجی کاری نداره که سفید
محصولات ریحانه
% ۲۰ ۵۲۶,۰۰۰
۴۲۰,۸۰۰ تومان
پچ حرارتی لوگو زدبازی
پچ حرارتی لوگو زدبازی
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس مربع Bozorg
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع Bozorg
Melow Creative
% ۲۰ ۳۵۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Bozorg
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه Bozorg
Melow Creative
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ Bozorg
اختصاصی بادروز
ماگ Bozorg
Melow Creative
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
استیکر Mehrad Hidden 3
اختصاصی بادروز
استیکر Mehrad Hidden 3
Melow Creative
% ۲۵ ۲۲,۰۰۰
۱۶,۵۰۰ تومان
تی شرت مردانه Mehrad Hidden 3
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه Mehrad Hidden 3
Melow Creative
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
استیکر Mehrad Hidden 2
اختصاصی بادروز
استیکر Mehrad Hidden 2
Melow Creative
% ۲۵ ۲۲,۰۰۰
۱۶,۵۰۰ تومان
تی شرت مردانه Mehrad Hidden 2
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه Mehrad Hidden 2
Melow Creative
% ۲۰ ۵۵۵,۰۰۰
۴۴۴,۰۰۰ تومان
استیکر Mehrad Hidden
اختصاصی بادروز
استیکر Mehrad Hidden
Melow Creative
% ۲۵ ۲۲,۰۰۰
۱۶,۵۰۰ تومان
تی شرت مردانه Mehrad Hidden
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه Mehrad Hidden
Melow Creative
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ نگاه استیل گنگو
اختصاصی بادروز
ماگ نگاه استیل گنگو
REMO DESIGN
% ۲۵ ۲۷۳,۵۰۰
۲۰۵,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان نگاه استیل گنگو
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان نگاه استیل گنگو
REMO DESIGN
% ۲۰ ۳۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت نگاه استیل گنگو
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت نگاه استیل گنگو
REMO DESIGN
% ۲۰ ۱۸۶,۰۰۰
۱۴۸,۸۰۰ تومان
استیکر نگاه استیل گنگو
اختصاصی بادروز
استیکر نگاه استیل گنگو
REMO DESIGN
% ۲۵ ۲۷,۰۰۰
۲۰,۲۵۰ تومان
تی شرت زنانه نگاه استیل گنگو
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه نگاه استیل گنگو
REMO DESIGN
% ۲۰ ۵۷۴,۰۰۰
۴۵۹,۲۰۰ تومان
تی شرت مردانه نگاه استیل گنگو
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه نگاه استیل گنگو
REMO DESIGN
% ۲۰ ۵۷۴,۰۰۰
۴۵۹,۲۰۰ تومان
استیکر مهراد هیدن / mehrad hidden
اختصاصی بادروز
استیکر مهراد هیدن / mehrad hidden
دایناسور سبز
% ۲۵ ۲۲,۰۰۰
۱۶,۵۰۰ تومان
تی شرت زنانه Hip Hop
تی شرت زنانه Hip Hop
REMO DESIGN
% ۲۰ ۵۴۹,۰۰۰
۴۳۹,۲۰۰ تومان
کوسن Hip Hop
کوسن Hip Hop
REMO DESIGN
% ۲۰ ۴۲۱,۵۰۰
۳۳۷,۲۰۰ تومان
کیف خرید کتان Hip Hop
کیف خرید کتان Hip Hop
REMO DESIGN
% ۲۰ ۲۸۴,۰۰۰
۲۲۷,۲۰۰ تومان
دفتر یادداشت Hip Hop
دفتر یادداشت Hip Hop
REMO DESIGN
% ۲۰ ۱۷۴,۰۰۰
۱۳۹,۲۰۰ تومان
تی شرت مردانه Hip Hop
تی شرت مردانه Hip Hop
REMO DESIGN
% ۲۰ ۵۳۶,۰۰۰
۴۲۸,۸۰۰ تومان
کوسن زدبازی - ZEDBAZI
اختصاصی بادروز
کوسن زدبازی - ZEDBAZI
Bingo
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه زدبازی - ZEDBAZI
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه زدبازی - ZEDBAZI
Bingo
% ۲۰ ۵۹۵,۰۰۰
۴۷۶,۰۰۰ تومان
کوسن سیل - SEYL
اختصاصی بادروز
کوسن سیل - SEYL
Bingo
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
استیکر حاجی عشق است - haji eshgh ast
استیکر حاجی عشق است - haji eshgh ast
gigi hadid
% ۲۵ ۱۸,۷۰۰
۱۴,۰۲۵ تومان
تی شرت مردانه حاجی عشق است - haji eshgh ast
تی شرت مردانه حاجی عشق است - haji eshgh ast
gigi hadid
% ۲۰ ۵۲۹,۰۰۰
۴۲۳,۲۰۰ تومان
پچ حرارتی سیگار صورتی
پچ حرارتی سیگار صورتی
gigi hadid
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری سیگار صورتی
ساعت دیواری سیگار صورتی
gigi hadid
% ۲۵ ۸۲۹,۰۰۰
۶۲۱,۷۵۰ تومان
استیکر سیگار صورتی
استیکر سیگار صورتی
gigi hadid
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
تی شرت زنانه سیگار صورتی
تی شرت زنانه سیگار صورتی
gigi hadid
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه سیگار صورتی
تی شرت مردانه سیگار صورتی
gigi hadid
% ۲۰ ۵۲۹,۰۰۰
۴۲۳,۲۰۰ تومان
استیکر پیر شدیم ولی بزرگ نه 1
استیکر پیر شدیم ولی بزرگ نه 1
aldron
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
ماگ rock chock
ماگ rock chock
gigi hadid
% ۲۵ ۲۴۸,۵۰۰
۱۸۶,۳۷۵ تومان
استیکر rock chock
استیکر rock chock
gigi hadid
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
تی شرت اسپرت rock chock
تی شرت اسپرت rock chock
gigi hadid
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری تو تهرانی که شده پر مازراتی
ساعت دیواری تو تهرانی که شده پر مازراتی
gigi hadid
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
استیکر تو تهرانی که شده پر مازراتی
استیکر تو تهرانی که شده پر مازراتی
gigi hadid
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت تو تهرانی که شده پر مازراتی
تی شرت اسپرت تو تهرانی که شده پر مازراتی
gigi hadid
% ۲۰ ۵۳۳,۰۰۰
۴۲۶,۴۰۰ تومان
ماگ naab
ماگ naab
gigi hadid
% ۲۵ ۲۵۳,۵۰۰
۱۹۰,۱۲۵ تومان
استیکر naab
استیکر naab
gigi hadid
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
تی شرت اسپرت naab
تی شرت اسپرت naab
gigi hadid
% ۲۰ ۵۳۷,۰۰۰
۴۲۹,۶۰۰ تومان
ماگ ناب
ماگ ناب
gigi hadid
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
استیکر ناب
استیکر ناب
gigi hadid
% ۲۵ ۲۲,۰۰۰
۱۶,۵۰۰ تومان
تی شرت اسپرت ناب
تی شرت اسپرت ناب
gigi hadid
% ۲۰ ۵۳۷,۰۰۰
۴۲۹,۶۰۰ تومان
استیکر pir shodim vali bozorg na
استیکر pir shodim vali bozorg na
gigi hadid
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
تی شرت اسپرت pir shodim vali bozorg na
تی شرت اسپرت pir shodim vali bozorg na
gigi hadid
% ۲۰ ۵۳۳,۰۰۰
۴۲۶,۴۰۰ تومان
ساعت دیواری zedbazi
ساعت دیواری zedbazi
gigi hadid
% ۲۵ ۸۲۹,۰۰۰
۶۲۱,۷۵۰ تومان
ماگ zedbazi
ماگ zedbazi
gigi hadid
% ۲۵ ۲۵۱,۵۰۰
۱۸۸,۶۲۵ تومان
استیکر zedbazi
استیکر zedbazi
gigi hadid
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
تی شرت اسپرت zedbazi
تی شرت اسپرت zedbazi
gigi hadid
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان