تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات زامبی (Zombie)

زامبی (Zombie)

یکی از عناوین ترس و خشونت

زامبی (Zombie) یا همان انسانی که مرده است اما همچنان بدنش به فعالیت ادامه میدهد و احتمالا با یک گاز از بدن شما میتواند شما را هم به مثل خودش کند این روزها کلیشه ای ترین موضوع فیلم های ترسناک دنیا است. پس طراحان هم به سراغ آن ها میروند

۱۹۵ محصول

پچ حرارتی  زامبی - 8
پچ حرارتی زامبی - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۵۰۰
۲۲,۸۷۵ تومان
استیکر زامبی - 8
استیکر زامبی - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶,۰۰۰
۱۹,۵۰۰ تومان
پچ حرارتی زامبی - 7
پچ حرارتی زامبی - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۵۰۰
۲۲,۸۷۵ تومان
استیکر زامبی - 7
استیکر زامبی - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶,۰۰۰
۱۹,۵۰۰ تومان
پچ حرارتی زامبی - 6
پچ حرارتی زامبی - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۳۱,۵۰۰
۲۳,۶۲۵ تومان
استیکر زامبی - 6
استیکر زامبی - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷,۰۰۰
۲۰,۲۵۰ تومان
پچ حرارتی زامبی - 5
پچ حرارتی زامبی - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۳۲,۵۰۰
۲۴,۳۷۵ تومان
استیکر زامبی - 5
استیکر زامبی - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی زامبی - 4
پچ حرارتی زامبی - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۵۰۰
۲۲,۸۷۵ تومان
استیکر زامبی - 4
استیکر زامبی - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶,۰۰۰
۱۹,۵۰۰ تومان
پچ حرارتی زامبی - 3
پچ حرارتی زامبی - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۳۰,۵۰۰
۲۲,۸۷۵ تومان
استیکر زامبی - 3
استیکر زامبی - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶,۰۰۰
۱۹,۵۰۰ تومان
پچ حرارتی طرح زامبی - کد : 002
پچ حرارتی طرح زامبی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
استیکر طرح زامبی - کد : 002
استیکر طرح زامبی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
تی شرت زنانه طرح زامبی - کد : 002
تی شرت زنانه طرح زامبی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه طرح زامبی - کد : 002
تی شرت مردانه طرح زامبی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی طرح زامبی - کد : 001
پچ حرارتی طرح زامبی - کد : 001
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
استیکر طرح زامبی - کد : 001
استیکر طرح زامبی - کد : 001
مایا گالری
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
تی شرت زنانه طرح زامبی - کد : 001
تی شرت زنانه طرح زامبی - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه طرح زامبی - کد : 001
تی شرت مردانه طرح زامبی - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۵۳۵,۰۰۰
۴۲۸,۰۰۰ تومان
کوسن Sleepy Walker ( Zombie )
کوسن Sleepy Walker ( Zombie )
Grgomish
% ۲۰ ۴۲۲,۵۰۰
۳۳۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Sleepy Walker ( Zombie )
دفتر یادداشت Sleepy Walker ( Zombie )
Grgomish
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی Sleepy Walker ( Zombie )
پچ حرارتی Sleepy Walker ( Zombie )
Grgomish
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
استیکر Sleepy Walker ( Zombie )
استیکر Sleepy Walker ( Zombie )
Grgomish
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
تی شرت زنانه Sleepy Walker ( Zombie )
تی شرت زنانه Sleepy Walker ( Zombie )
Grgomish
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه Sleepy Walker ( Zombie )
تی شرت مردانه Sleepy Walker ( Zombie )
Grgomish
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
کوسن هیولای باحال
کوسن هیولای باحال
art mind
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت هیولای باحال
دفتر یادداشت هیولای باحال
art mind
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ هیولای باحال
ماگ هیولای باحال
art mind
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
استیکر هیولای باحال
استیکر هیولای باحال
art mind
% ۲۵ ۲۱,۰۰۰
۱۵,۷۵۰ تومان
روتختی چاپی تک نفره Monster Robot
روتختی چاپی تک نفره Monster Robot
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی Skater Monster
پچ حرارتی Skater Monster
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
ماگ Skater Monster
ماگ Skater Monster
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
استیکر Skater Monster
استیکر Skater Monster
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۸,۵۰۰
۱۳,۸۷۵ تومان
تی شرت زنانه Skater Monster
تی شرت زنانه Skater Monster
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Skater Monster
تی شرت مردانه Skater Monster
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت screaming monster
دفتر یادداشت screaming monster
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
پچ حرارتی screaming monster
پچ حرارتی screaming monster
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر screaming monster
استیکر screaming monster
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۸,۵۰۰
۱۳,۸۷۵ تومان
تی شرت مردانه screaming monster
تی شرت مردانه screaming monster
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی Monster veins
پچ حرارتی Monster veins
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر Monster veins
استیکر Monster veins
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۸,۵۰۰
۱۳,۸۷۵ تومان
تی شرت مردانه Monster veins
تی شرت مردانه Monster veins
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی Monster Robot
پچ حرارتی Monster Robot
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر Monster Robot
استیکر Monster Robot
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۸,۵۰۰
۱۳,۸۷۵ تومان
تی شرت زنانه Monster Robot
تی شرت زنانه Monster Robot
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه Monster Robot
تی شرت مردانه Monster Robot
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی تک نفره Monster Girl
روتختی چاپی تک نفره Monster Girl
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Monster Girl
دفتر یادداشت Monster Girl
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
پچ حرارتی Monster Girl
پچ حرارتی Monster Girl
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر Monster Girl
استیکر Monster Girl
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۸,۵۰۰
۱۳,۸۷۵ تومان
تی شرت زنانه Monster Girl
تی شرت زنانه Monster Girl
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت Exploded monster
دفتر یادداشت Exploded monster
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
پچ حرارتی Exploded monster
پچ حرارتی Exploded monster
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
پک استیکر Exploded monster
پک استیکر Exploded monster
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۳۸,۰۰۰
۱۱۰,۴۰۰ تومان
استیکر Exploded monster
استیکر Exploded monster
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۸,۵۰۰
۱۳,۸۷۵ تومان
تی شرت مردانه Exploded monster
تی شرت مردانه Exploded monster
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
پچ حرارتی 4-eyed monster
پچ حرارتی 4-eyed monster
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
استیکر 4-eyed monster
استیکر 4-eyed monster
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۸,۵۰۰
۱۳,۸۷۵ تومان
تی شرت زنانه 4-eyed monster
تی شرت زنانه 4-eyed monster
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه 4-eyed monster
تی شرت مردانه 4-eyed monster
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۲۷,۰۰۰
۴۲۱,۶۰۰ تومان
روتختی چاپی تک نفره هیولاهای فانتزی رنگی
روتختی چاپی تک نفره هیولاهای فانتزی رنگی
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری هیولاهای فانتزی رنگی
ساعت دیواری هیولاهای فانتزی رنگی
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن هیولاهای فانتزی رنگی
کوسن هیولاهای فانتزی رنگی
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کیف خرید کتان هیولاهای فانتزی رنگی
کیف خرید کتان هیولاهای فانتزی رنگی
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۷۲,۰۰۰
۲۱۷,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت هیولاهای فانتزی رنگی
دفتر یادداشت هیولاهای فانتزی رنگی
graphic-parisa
% ۲۰ ۱۶۶,۰۰۰
۱۳۲,۸۰۰ تومان
پچ حرارتی هیولاهای فانتزی رنگی
پچ حرارتی هیولاهای فانتزی رنگی
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
ماگ هیولاهای فانتزی رنگی
ماگ هیولاهای فانتزی رنگی
graphic-parisa
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان