تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات بیگ بنگ (big bang)

بیگ بنگ (big bang)

یکی از عناوین کی پاپ

گروه کی پاپ Big Bang یکی از مشهورترین گروه‌های موسیقی کی پاپ از کشور کره جنوبی است. اعضای گروه شامل ۵ نفر هستند:
۱. G-Dragon (جی-دراگون)
۲. T.O.P (تی.او.پی)
۳. Taeyang (تائیانگ)
۴. Daesung (دیسونگ)
۵. Seungri (سونگرای)

۷۴ محصول

پچ حرارتی bigbang logo
پچ حرارتی bigbang logo
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
پچ حرارتی big bang logo
پچ حرارتی big bang logo
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
شاسی big bang 3
شاسی big bang 3
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت big bang 2
دفتر یادداشت big bang 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت bigbang logo
دفتر یادداشت bigbang logo
rebel shop
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ big bang 3
ماگ big bang 3
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
عطرجیبی big bang 3
عطرجیبی big bang 3
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس big bang
تابلو کنواس big bang
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
عطرجیبی big bang 4
عطرجیبی big bang 4
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس big bang ot4
تابلو کنواس big bang ot4
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر big bang
دراپ بنر big bang
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
تابلو کنواس big bang 3
تابلو کنواس big bang 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت big bang 3
دفتر یادداشت big bang 3
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
بک دراپ big bang 3
بک دراپ big bang 3
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
ماگ bigbang
ماگ bigbang
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
عطرجیبی big bang 2
عطرجیبی big bang 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پولاروید bigbang logo
پولاروید bigbang logo
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی bigbang
عطرجیبی bigbang
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
شاسی big bang ot4
شاسی big bang ot4
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت bigbang
دفتر یادداشت bigbang
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
تابلو کنواس big bang 4
تابلو کنواس big bang 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان big bang logo
کیف خرید کتان big bang logo
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک big bang 2
پوستر سیلک big bang 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
کوسن bigbang logo
کوسن bigbang logo
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس big bang 2
تابلو کنواس big bang 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
ماگ big bang ot4
ماگ big bang ot4
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر bigbang
دراپ بنر bigbang
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
عطرجیبی big bang
عطرجیبی big bang
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
عطرجیبی big bang ot4
عطرجیبی big bang ot4
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دراپ بنر big bang 2
دراپ بنر big bang 2
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
دفتر یادداشت big bang 4
دفتر یادداشت big bang 4
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت big bang
دفتر یادداشت big bang
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
شاسی big bang
شاسی big bang
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک big bang 3
پوستر سیلک big bang 3
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک bigbang logo
پوستر سیلک bigbang logo
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت big bang ot4
دفتر یادداشت big bang ot4
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
شاسی bigbang
شاسی bigbang
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
کیف خرید کتان bigbang logo
کیف خرید کتان bigbang logo
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی  big bang 2
شاسی big bang 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
ماگ  big bang 2
ماگ big bang 2
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر big bang ot4
دراپ بنر big bang ot4
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
استیکر big bang logo
استیکر big bang logo
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
دراپ بنر big bang 4
دراپ بنر big bang 4
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
ماگ bigbang logo
ماگ bigbang logo
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تی شرت مردانه big bang logo
تی شرت مردانه big bang logo
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
بک دراپ big bang 2
بک دراپ big bang 2
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ bigbang
بک دراپ bigbang
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
استیکر bigbang logo
استیکر bigbang logo
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
ماگ big bang 4
ماگ big bang 4
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
تی شرت زنانه big bang logo
تی شرت زنانه big bang logo
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
دراپ بنر big bang 3
دراپ بنر big bang 3
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
تابلو کنواس bigbang
تابلو کنواس bigbang
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
عطرجیبی bigbang logo
عطرجیبی bigbang logo
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پولاروید big bang logo
پولاروید big bang logo
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی big bang logo
عطرجیبی big bang logo
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بک دراپ big bang ot4
بک دراپ big bang ot4
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی big bang 4
شاسی big bang 4
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
بک دراپ big bang
بک دراپ big bang
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ big bang 4
بک دراپ big bang 4
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
دراپ بنر bigbang logo
دراپ بنر bigbang logo
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
پوستر سیلک bigbang
پوستر سیلک bigbang
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک big bang 4
پوستر سیلک big bang 4
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک big bang
پوستر سیلک big bang
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک big bang ot4
پوستر سیلک big bang ot4
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ bigbang logo
بک دراپ bigbang logo
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی اسیر عشق
اختصاصی بادروز
شاسی اسیر عشق
آپامه
% ۲۵ ۲۰۲,۵۰۰
۱۵۱,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت گارفیلد خواننده
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت گارفیلد خواننده
آپامه
% ۲۰ ۱۸۲,۰۰۰
۱۴۵,۶۰۰ تومان
تی شرت زنانه گارفیلد خواننده
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه گارفیلد خواننده
آپامه
% ۲۰ ۵۶۳,۰۰۰
۴۵۰,۴۰۰ تومان
ساعت دیواری گارفیلد خواننده
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری گارفیلد خواننده
آپامه
% ۲۵ ۸۷۳,۰۰۰
۶۵۴,۷۵۰ تومان