تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

بیگ بنگ (big bang)

یکی از عناوین کی پاپ

گروه کی پاپ Big Bang یکی از مشهورترین گروه‌های موسیقی کی پاپ از کشور کره جنوبی است. اعضای گروه شامل ۵ نفر هستند:
۱. G-Dragon (جی-دراگون)
۲. T.O.P (تی.او.پی)
۳. Taeyang (تائیانگ)
۴. Daesung (دیسونگ)
۵. Seungri (سونگرای)

۶۵ محصول

کوسن bigbang logo
کوسن bigbang logo
rebel shop
۴۰۲,۵۰۰تومان
کیف خرید کتان bigbang logo
کیف خرید کتان bigbang logo
rebel shop
۲۷۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت bigbang logo
دفتر یادداشت bigbang logo
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
پچ حرارتی bigbang logo
پچ حرارتی bigbang logo
rebel shop
۲۳,۵۰۰تومان
عطرجیبی bigbang logo
عطرجیبی bigbang logo
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ bigbang logo
ماگ bigbang logo
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
دراپ بنر bigbang logo
دراپ بنر bigbang logo
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک bigbang logo
پوستر سیلک bigbang logo
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
پولاروید bigbang logo
پولاروید bigbang logo
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
بک دراپ bigbang logo
بک دراپ bigbang logo
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
استیکر bigbang logo
استیکر bigbang logo
rebel shop
۱۹,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان big bang logo
کیف خرید کتان big bang logo
rebel shop
۲۷۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی big bang logo
پچ حرارتی big bang logo
rebel shop
۲۳,۵۰۰تومان
عطرجیبی big bang logo
عطرجیبی big bang logo
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
پولاروید big bang logo
پولاروید big bang logo
rebel shop
۲۲,۰۰۰تومان
استیکر big bang logo
استیکر big bang logo
rebel shop
۱۹,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه big bang logo
تی شرت زنانه big bang logo
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه big bang logo
تی شرت مردانه big bang logo
rebel shop
۵۳۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت big bang ot4
دفتر یادداشت big bang ot4
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی big bang ot4
عطرجیبی big bang ot4
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ big bang ot4
ماگ big bang ot4
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس big bang ot4
تابلو کنواس big bang ot4
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی big bang ot4
شاسی big bang ot4
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
دراپ بنر big bang ot4
دراپ بنر big bang ot4
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک big bang ot4
پوستر سیلک big bang ot4
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ big bang ot4
بک دراپ big bang ot4
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت big bang 4
دفتر یادداشت big bang 4
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی big bang 4
عطرجیبی big bang 4
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ big bang 4
ماگ big bang 4
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس big bang 4
تابلو کنواس big bang 4
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی big bang 4
شاسی big bang 4
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
دراپ بنر big bang 4
دراپ بنر big bang 4
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک big bang 4
پوستر سیلک big bang 4
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ big bang 4
بک دراپ big bang 4
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت big bang 3
دفتر یادداشت big bang 3
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی big bang 3
عطرجیبی big bang 3
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ big bang 3
ماگ big bang 3
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس big bang 3
تابلو کنواس big bang 3
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی big bang 3
شاسی big bang 3
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
دراپ بنر big bang 3
دراپ بنر big bang 3
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک big bang 3
پوستر سیلک big bang 3
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ big bang 3
بک دراپ big bang 3
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت big bang 2
دفتر یادداشت big bang 2
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی big bang 2
عطرجیبی big bang 2
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ  big bang 2
ماگ big bang 2
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس big bang 2
تابلو کنواس big bang 2
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی  big bang 2
شاسی big bang 2
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
دراپ بنر big bang 2
دراپ بنر big bang 2
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک big bang 2
پوستر سیلک big bang 2
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ big bang 2
بک دراپ big bang 2
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت big bang
دفتر یادداشت big bang
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی big bang
عطرجیبی big bang
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
تابلو کنواس big bang
تابلو کنواس big bang
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی big bang
شاسی big bang
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
دراپ بنر big bang
دراپ بنر big bang
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک big bang
پوستر سیلک big bang
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ big bang
بک دراپ big bang
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت bigbang
دفتر یادداشت bigbang
rebel shop
۱۶۸,۰۰۰تومان
عطرجیبی bigbang
عطرجیبی bigbang
rebel shop
۱۲۵,۰۰۰تومان
ماگ bigbang
ماگ bigbang
rebel shop
۲۵۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس bigbang
تابلو کنواس bigbang
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
شاسی bigbang
شاسی bigbang
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
دراپ بنر bigbang
دراپ بنر bigbang
rebel shop
۳۵۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک bigbang
پوستر سیلک bigbang
rebel shop
۵۷,۵۰۰تومان
بک دراپ bigbang
بک دراپ bigbang
rebel shop
۶۳۵,۰۰۰تومان