تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات بلیچ (bleach)

بلیچ (bleach)

یکی از عناوین انیمه و مانگا

انیمه Bleach یک سریال انیمه ژاپنی است که بر اساس مانگایی با همین نام ساخته شده است. داستان این انیمه درباره‌ی یک پسر نوجوان به نام ایچیگو کوروساکی است که قدرت دیدن ارواح را دارد.

۵۰ محصول

استیکر و برچسب طرح انمیه بلچ| BLEACH
استیکر و برچسب طرح انمیه بلچ| BLEACH
TuTu
% ۲۵ ۲۸,۰۰۰
۲۱,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان bleach LOGO
کیف خرید کتان bleach LOGO
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی bleach LOGO
پچ حرارتی bleach LOGO
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
استیکر bleach LOGO
استیکر bleach LOGO
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
تی شرت زنانه bleach LOGO
تی شرت زنانه bleach LOGO
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه bleach LOGO
تی شرت مردانه bleach LOGO
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
پرده پانچ ایچیگو کوروساکی بلیچ
پرده پانچ ایچیگو کوروساکی بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
کوسن ایچیگو کوروساکی بلیچ
کوسن ایچیگو کوروساکی بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت ایچیگو کوروساکی بلیچ
دفتر یادداشت ایچیگو کوروساکی بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
شاسی ایچیگو کوروساکی بلیچ
شاسی ایچیگو کوروساکی بلیچ
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک ایچیگو کوروساکی بلیچ
پوستر سیلک ایچیگو کوروساکی بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ ایچیگو کوروساکی بلیچ
بک دراپ ایچیگو کوروساکی بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره بلیچ
روتختی یک نفره بلیچ
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن بلیچ
کوسن بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت بلیچ
دفتر یادداشت بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
فندک بلیچ
فندک بلیچ
rebel shop
% ۲۵ ۱۴۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰ تومان
شاسی بلیچ
شاسی بلیچ
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک بلیچ
پوستر سیلک بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ بلیچ
بک دراپ بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
کوسن bleach 4
کوسن bleach 4
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت bleach 4
دفتر یادداشت bleach 4
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
فندک bleach 4
فندک bleach 4
rebel shop
% ۲۵ ۱۴۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰ تومان
شاسی bleach 4
شاسی bleach 4
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک bleach 4
پوستر سیلک bleach 4
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ bleach 4
بک دراپ bleach 4
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
پرده پانچ bleach 3
پرده پانچ bleach 3
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
کوسن bleach 3
کوسن bleach 3
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت bleach 3
دفتر یادداشت bleach 3
rebel shop
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ bleach 3
ماگ bleach 3
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
شاسی bleach 3
شاسی bleach 3
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک bleach 3
پوستر سیلک bleach 3
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره bleach 2
روتختی یک نفره bleach 2
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن bleach 2
کوسن bleach 2
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت bleach 2
دفتر یادداشت bleach 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
شاسی bleach 2
شاسی bleach 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک bleach 2
پوستر سیلک bleach 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ bleach 2
بک دراپ bleach 2
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
کوسن bleach
کوسن bleach
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت bleach
دفتر یادداشت bleach
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
فندک bleach
فندک bleach
rebel shop
% ۲۵ ۱۴۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰ تومان
ماگ bleach
ماگ bleach
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
شاسی bleach
شاسی bleach
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک bleach
پوستر سیلک bleach
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ bleach
بک دراپ bleach
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
پولاروید ایچیگو کوروساکی بلیچ
پولاروید ایچیگو کوروساکی بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید بلیچ
پولاروید بلیچ
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید bleach 4
پولاروید bleach 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید bleach 3
پولاروید bleach 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید bleach 2
پولاروید bleach 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید bleach
پولاروید bleach
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان