تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات چینسا من، مرد اره ای (chainsaw man)

چینسا من، مرد اره ای (chainsaw man)

یکی از عناوین انیمه و مانگا

چینسا من، مرد اره ای(chainsaw man) درمورد پسر فقیری به نام دنجی است که تنها دارایی و دوست او پوچیتا اهریمن اره ای است. شخصیت های مهم داستان بعد از دنجی شامل: ماکیما، آکی هایاکاوا، پاوِر هستند.

۱۱ محصول

تی شرت مردانه  مرد اره برقی دنجی - Chainsaw Man Anime Denji Kun
تی شرت مردانه مرد اره برقی دنجی - Chainsaw Man Anime Denji Kun
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه  مرد اره برقی دنجی - Chainsaw Man Anime Denji Kun
تی شرت زنانه مرد اره برقی دنجی - Chainsaw Man Anime Denji Kun
مایا گالری
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره انیمه چینساو من - ماکیما
روتختی یک نفره انیمه چینساو من - ماکیما
عاطی گالری
% ۲۵ ۲,۸۵۵,۰۰۰
۲,۱۴۱,۲۵۰ تومان
دفتر یادداشت انیمه چینساو من - ماکیما
دفتر یادداشت انیمه چینساو من - ماکیما
عاطی گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری  انیمه چینساو من - ماکیما
ساعت دیواری انیمه چینساو من - ماکیما
عاطی گالری
% ۲۵ ۸۷۵,۰۰۰
۶۵۶,۲۵۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) انیمه چینساو من - ماکیما
تابلو کنواس (بوم) انیمه چینساو من - ماکیما
عاطی گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) انیمه چینساو من - ماکیما
تابلو کنواس مربع (بوم) انیمه چینساو من - ماکیما
عاطی گالری
% ۲۰ ۳۸۰,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰ تومان
کوسن  انیمه چینساو من - ماکیما
کوسن انیمه چینساو من - ماکیما
عاطی گالری
% ۲۰ ۴۴۷,۵۰۰
۳۵۸,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان (توت بگ) انیمه چینساو من - ماکیما
کیف خرید کتان (توت بگ) انیمه چینساو من - ماکیما
عاطی گالری
% ۲۰ ۳۲۰,۰۰۰
۲۵۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه انیمه چینساو من - ماکیما
تی شرت زنانه انیمه چینساو من - ماکیما
عاطی گالری
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی (برچسب لباس) انیمه چینساو من - ماکیما
پچ حرارتی (برچسب لباس) انیمه چینساو من - ماکیما
عاطی گالری
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان