تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات گروه (جی) آیدل G)I-DL)

گروه (جی) آیدل G)I-DL)

یکی از عناوین کی پاپ

گروه کیپاپ gidle یک گروه موسیقی دخترانه کره‌ای است که در سال ۲۰۱۸ تشکیل شد. اعضای این گروه به شرح زیر هستند: مینی (Minnie)، می-یون (Miyeon)، سو-یون (Soyeon)، یو-کی (Yuqi)، شو-هوا (Shuhua)،سو-جین (Soojin)(عضو سابق)

۱۴۷ محصول

پولاروید gidle 2
پولاروید gidle 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید gidle
پولاروید gidle
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک gidle 3
پوستر سیلک gidle 3
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
استیکر gidle i trust
استیکر gidle i trust
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
بک دراپ gidle queencard
بک دراپ gidle queencard
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ gidle logo
بک دراپ gidle logo
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
دراپ بنر gidle ot6
دراپ بنر gidle ot6
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
دفتر یادداشت gidle 3
دفتر یادداشت gidle 3
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت g-idle
دفتر یادداشت g-idle
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دراپ بنر gidle i never die 2
دراپ بنر gidle i never die 2
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
پولاروید gidle i never die 2
پولاروید gidle i never die 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت gidle i never die poster
دفتر یادداشت gidle i never die poster
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
کوسن gidle i never die 2
کوسن gidle i never die 2
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
پولاروید g-idle
پولاروید g-idle
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
استیکر gidle logo
استیکر gidle logo
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
دفتر یادداشت gidle queencard
دفتر یادداشت gidle queencard
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پرده پانچ gidle i trust
پرده پانچ gidle i trust
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت gidle yuqi
دفتر یادداشت gidle yuqi
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
روتختی یک نفره gidle i never die 2
روتختی یک نفره gidle i never die 2
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری gidle i never die poster 2
ساعت دیواری gidle i never die poster 2
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
پچ حرارتی gidle i never die logo
پچ حرارتی gidle i never die logo
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
استیکر gidle i never die poster
استیکر gidle i never die poster
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری gidle
ساعت دیواری gidle
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
استیکر gidle i never die poster 2
استیکر gidle i never die poster 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
استیکر gidle ifeel
استیکر gidle ifeel
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
دفتر یادداشت gidle ot6
دفتر یادداشت gidle ot6
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
روتختی یک نفره gidle 2
روتختی یک نفره gidle 2
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
عطرجیبی gidle
عطرجیبی gidle
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ gidle logo
پرده پانچ gidle logo
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
۱,۶۲۴,۰۰۰ تومان
پولاروید gidle ifeel
پولاروید gidle ifeel
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) gidle i never die
تابلو کنواس (بوم) gidle i never die
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
پرده پانچ g-idle
پرده پانچ g-idle
rebel shop
% ۲۰ ۲,۰۳۵,۰۰۰
۱,۶۲۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت gidle ifeel
دفتر یادداشت gidle ifeel
rebel shop
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
پولاروید gidle yuqi
پولاروید gidle yuqi
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری gidle i never die 2
ساعت دیواری gidle i never die 2
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
عطرجیبی gidle 2
عطرجیبی gidle 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک g-idle
پوستر سیلک g-idle
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) gidle logo
تابلو کنواس (بوم) gidle logo
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) gidle queencard
تابلو کنواس (بوم) gidle queencard
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان gidle i never die poster 2
کیف خرید کتان gidle i never die poster 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
کوسن gidle i never die poster 2
کوسن gidle i never die poster 2
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
کوسن gidle 2
کوسن gidle 2
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
ساعت دیواری gidle logo
ساعت دیواری gidle logo
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
ماگ gidle yuqi
ماگ gidle yuqi
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت gidle i never die 2
دفتر یادداشت gidle i never die 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
ساعت دیواری gidle i trust
ساعت دیواری gidle i trust
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
تی شرت مردانه gidle i never die poster 2
تی شرت مردانه gidle i never die poster 2
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) gidle i never die poster 2
تابلو کنواس مربع (بوم) gidle i never die poster 2
rebel shop
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) gidle 3
تابلو کنواس (بوم) gidle 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
عطرجیبی gidle ifeel
عطرجیبی gidle ifeel
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه gidle logo
تی شرت مردانه gidle logo
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
شاسی gidle 2
شاسی gidle 2
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت gidle logo
دفتر یادداشت gidle logo
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) gidle ifeel
تابلو کنواس مربع (بوم) gidle ifeel
rebel shop
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
ماگ gidle 3
ماگ gidle 3
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
پوستر سیلک gidle ot6
پوستر سیلک gidle ot6
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) g-idle
تابلو کنواس (بوم) g-idle
rebel shop
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
کوسن gidle yuqi
کوسن gidle yuqi
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
شاسی g-idle
شاسی g-idle
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
عطرجیبی gidle 3
عطرجیبی gidle 3
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان gidle i never die logo
کیف خرید کتان gidle i never die logo
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
عطرجیبی gidle ot6
عطرجیبی gidle ot6
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت gidle
دفتر یادداشت gidle
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت gidle 2
دفتر یادداشت gidle 2
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دراپ بنر gidle yuqi
دراپ بنر gidle yuqi
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
شاسی gidle 3
شاسی gidle 3
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
کوسن gidle i never die poster
کوسن gidle i never die poster
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ gidle i never die 2
بک دراپ gidle i never die 2
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
کوسن gidle
کوسن gidle
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه gidle i never die logo
تی شرت مردانه gidle i never die logo
rebel shop
% ۲۰ ۵۳۰,۰۰۰
۴۲۴,۰۰۰ تومان
شاسی gidle logo
شاسی gidle logo
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
ساعت دیواری gidle ifeel
ساعت دیواری gidle ifeel
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان