بستن جست و جو
(جی)آیدل (gidle)
(جی)آیدل (gidle)

(جی)آیدل (gidle)

یکی از عناوین کی پاپ

۱۴۳ محصول

پرده پانچ gidle i trust
پرده پانچ gidle i trust
rebel shop
۱,۳۶۰,۰۰۰تومان
پرده پانچ g-idle
پرده پانچ g-idle
rebel shop
۱,۳۶۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت g-idle
دفتر یادداشت g-idle
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) g-idle
تابلو کنواس (بوم) g-idle
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی g-idle
شاسی g-idle
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر g-idle
دراپ بنر g-idle
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک g-idle
پوستر سیلک g-idle
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
پولاروید g-idle
پولاروید g-idle
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ g-idle
بک دراپ g-idle
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت gidle 3
دفتر یادداشت gidle 3
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی gidle 3
عطرجیبی gidle 3
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ gidle 3
ماگ gidle 3
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) gidle 3
تابلو کنواس (بوم) gidle 3
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی gidle 3
شاسی gidle 3
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر gidle 3
دراپ بنر gidle 3
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک gidle 3
پوستر سیلک gidle 3
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ gidle 3
بک دراپ gidle 3
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی gidle i never die logo
پچ حرارتی gidle i never die logo
rebel shop
۱۶,۰۰۰تومان
استیکر gidle i never die logo
استیکر gidle i never die logo
rebel shop
۱۳,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه gidle i never die logo
تی شرت زنانه gidle i never die logo
rebel shop
۳۵۵,۰۰۰تومان
کوسن gidle yuqi
کوسن gidle yuqi
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت gidle yuqi
دفتر یادداشت gidle yuqi
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی gidle yuqi
عطرجیبی gidle yuqi
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ gidle yuqi
ماگ gidle yuqi
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) gidle yuqi
تابلو کنواس (بوم) gidle yuqi
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی gidle yuqi
شاسی gidle yuqi
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر gidle yuqi
دراپ بنر gidle yuqi
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک gidle yuqi
پوستر سیلک gidle yuqi
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
پولاروید gidle yuqi
پولاروید gidle yuqi
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ gidle yuqi
بک دراپ gidle yuqi
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت gidle queencard
دفتر یادداشت gidle queencard
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
ماگ gidle queencard
ماگ gidle queencard
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی gidle queencard
شاسی gidle queencard
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک gidle queencard
پوستر سیلک gidle queencard
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ gidle queencard
بک دراپ gidle queencard
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره gidle 2
روتختی یک نفره gidle 2
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
کوسن gidle 2
کوسن gidle 2
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت gidle 2
دفتر یادداشت gidle 2
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی gidle 2
عطرجیبی gidle 2
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ gidle 2
ماگ gidle 2
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) gidle 2
تابلو کنواس (بوم) gidle 2
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی gidle 2
شاسی gidle 2
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر gidle 2
دراپ بنر gidle 2
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک gidle 2
پوستر سیلک gidle 2
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
پولاروید gidle 2
پولاروید gidle 2
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ gidle 2
بک دراپ gidle 2
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت gidle ot6
دفتر یادداشت gidle ot6
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی gidle ot6
عطرجیبی gidle ot6
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ gidle ot6
ماگ gidle ot6
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) gidle ot6
تابلو کنواس (بوم) gidle ot6
rebel shop
۱۵۵,۰۰۰تومان
شاسی gidle ot6
شاسی gidle ot6
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر gidle ot6
دراپ بنر gidle ot6
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک gidle ot6
پوستر سیلک gidle ot6
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ gidle ot6
بک دراپ gidle ot6
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره gidle i never die 2
روتختی یک نفره gidle i never die 2
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری gidle i never die 2
ساعت دیواری gidle i never die 2
rebel shop
۵۵۵,۰۰۰تومان
کوسن gidle i never die 2
کوسن gidle i never die 2
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت gidle i never die 2
دفتر یادداشت gidle i never die 2
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
عطرجیبی gidle i never die 2
عطرجیبی gidle i never die 2
rebel shop
۸۵,۰۰۰تومان
ماگ gidle i never die 2
ماگ gidle i never die 2
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی gidle i never die 2
شاسی gidle i never die 2
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر gidle i never die 2
دراپ بنر gidle i never die 2
rebel shop
۲۳۵,۰۰۰تومان
پوستر سیلک gidle i never die 2
پوستر سیلک gidle i never die 2
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
پولاروید gidle i never die 2
پولاروید gidle i never die 2
rebel shop
۱۵,۰۰۰تومان
بک دراپ gidle i never die 2
بک دراپ gidle i never die 2
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن gidle i never die poster 2
کوسن gidle i never die poster 2
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان

گروه کیپاپ gidle یک گروه موسیقی دخترانه کره‌ای است که در سال ۲۰۱۸ تشکیل شد. نام گروه "GI-DLE" از دو کلمه "idle" به معنی تنبلی و "girl" به معنی دختر ساخته شده است.
اعضای این گروه به شرح زیر هستند:
- مینی (Minnie)
- می-یون (Miyeon)
- سو-یون (Soyeon)
- یو-کی (Yuqi)
- شو-هوا (Shuhua)
- سو-جین (Soojin)(عضو سابق)