تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات جوکر (Joker)

تابلو کنواس (بوم) جوکر

یکی از عناوین فیلم و سریال

جوکر (Joker) نام یکی از شخصیت های دنیای دی سی (DC) است که بیشتر به خاطر سری فیلم های جوکر و تقابلش با بتمن شناخته میشود. از بهترین بازیگران نقش جوکر میتوان به واکین فینیکس، جک نیکلسون و هیث لدجر نام برد.

مشخصات تابلو کنواس (بوم) جوکر

- طرح هایی اختصاصی با القای حس نقاشی
- چاپ روی پارچه کنواس با مدرنترین دستگاه
- 18mm عمق قاب که با طرح بک گراند پوشیده می شود
- برای تمیز کردن از دستمال نرم و مرطوب استفاده شود
- سفارش در سایزهای انتخابی شما در قسمت خدمات ویژه

تابلو کنواس (بوم) جوکر واکین فینیکس
تابلو کنواس (بوم) جوکر واکین فینیکس
عاطی گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 011
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 011
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 010
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 010
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 009
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 009
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 008
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 008
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 007
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 007
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 006
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 005
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 004
تابلو کنواس (بوم) طرح جوکر - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) جوکر -1- Joker
تابلو کنواس (بوم) جوکر -1- Joker
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) جوکر -- Joker
تابلو کنواس (بوم) جوکر -- Joker
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) جوکر - joker - 1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) جوکر - joker - 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
قاب کنواس joker-eestade
قاب کنواس joker-eestade
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-15
قاب کنواس joker-15
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-14
قاب کنواس joker-14
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-12
قاب کنواس joker-12
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-10
قاب کنواس joker-10
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-9
قاب کنواس joker-9
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-8
قاب کنواس joker-8
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-7
قاب کنواس joker-7
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-6
قاب کنواس joker-6
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-5
قاب کنواس joker-5
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-4
قاب کنواس joker-4
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-3
قاب کنواس joker-3
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker-2
قاب کنواس joker-2
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس joker with background
قاب کنواس joker with background
الهه زیگورات
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
قاب کنواس Nice Joker
قاب کنواس Nice Joker
aldron
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
قاب کنواس SoSerious
قاب کنواس SoSerious
BadroozOfficial
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
قاب کنواس joker green
قاب کنواس joker green
gigi hadid
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس juker
قاب کنواس juker
diacko
% ۲۰ ۲۳۲,۵۰۰
۱۸۶,۰۰۰ تومان
قاب کنواس joker red
قاب کنواس joker red
Modric
% ۲۰ ۲۲۶,۰۰۰
۱۸۰,۸۰۰ تومان