بستن جست و جو
لمب آو گاد(lamb of god)
لمب آو گاد(lamb of god)

لمب آو گاد(lamb of god)

یکی از عناوین متال و راک

Lamb of God یک گروه موسیقی هوی متال است که در ویرجینیا واقع در کشور آمریکا سال ۱۹۹۴ میلادی تشکیل شده است. اعضای این گروه شامل:
جان کمبل: بیس (۱۹۹۴ تا کنون)، مارک مورتن: گیتار (۱۹۹۴ تا ۱۹۹۴، ۱۹۹۷ تاکنون)، رندی بلایث: خواننده (۱۹۹۵ تاکنون)، ویلی ادلر: گیتار (۱۹۹۹ تاکنون)، ارت کروز: درامز (۲۰۱۹ تاکنون) است.